Hur indexeras en webbplats med verktyget?

Google Mini indexerar webbinnehåll via HTTP- och HTTPS-protokoll. Först använder administratören administratörskonsolen för att ange ett antal startwebbadresser och ett mönster av efterföljande webbadresser att följa. Sökroboten börjar hämta innehållet vid startwebbadressen och klickar sedan på och hämtar allt innehåll i efterföljande webbadresser som motsvarar mönstret. Http://www.google.se är ett exempel på en startwebbadress.