Indekserer og gjennomgår Google Mini bildefiler?

Takk for interessen du har vist for Google Search-teknologien. Google Mini er veldig god til å indeksere kontorfiler, HTML-filer og andre ustrukturerte datafiler. Den indekserer ikke videoinnhold, grafikk- eller lydfiler.

Google Mini kan indeksere og søke i alle typer tekstbasert innhold som er tilgjengelig via HTTP- og HTTPS-protokoller og nettverksfilservere i over 220 støttede filformater. Google Mini støtter også metakoder som kan inkluderes i sider som inneholder multimedieinnhold.