Kan Mini genomsöka XML-filer?

Google Mini indexerar XML som klartext och kan indexera upp till 2,5 MB klartext per XML-fil.