Kan Google Mini söka i metadata?

Metadata är fullt sökbara för Microsoft-dokument, HTML-filer och PDF-filer.