Kan Google Mini indexera dokument över en proxyserver?

Ja. Genomsökningen kan göras via http-proxyservrar för att korsa webbplatszoner (dvs. ditt intranät och allmänna webbplatser). Om du vill använda en proxyserver anger du följande: 1. Webbadressmönster som proxyservern ska användas för 2. Proxyserverns värd/IP 3. Port på proxyservern som ska användas