Pystyykö Google Mini indeksoimaan tietokantojen sisältöjä suoraan?

Google Mini ei indeksoi suoraan tietokantoja, mutta tietokantojen sisältö voidaan tehdä Minin kannalta käyttökelpoiseksi ottamalla ne Web-käyttöön. Mikäli tietokantoja halutaan indeksoida suoraan, suosittelemme harkitsemaan Google Search Appliancen hankkimista, koska tässä järjestelmässä kyseinen toiminto on sisäänrakennettuna.

Ota tietokanta Web-käyttöön luomalla kaksi dynaamista sivua tai mallia (halutulla Web-ohjelmointikielellä), jotka näyttävät tietokannan sisällön HTTP-protokollan kautta. Ensimmäisellä sivulla tulisi näkyä yksilölliseen tunnukseen perustuvan, URL-osoitteessa välitetyn tallenteen tiedot. Tämä tietosivu luo sitten SQL-kyselyn yksilöllistä tunnusta käyttäen, jolloin tallenteen tiedot voidaan hakea näytettäväksi. Tämä sivu on lisäksi se, jonka käyttäjä näkee, kun hän klikkaa sitä hakutulossivulla.

Toisella sivulla tulisi olla jokaista hakemistoon sisällettyä tallennetta vastaava hypertekstilinkkien luettelo. Tämä pääsivu luo puolestaan SQL-kyselyn, joka hakee kaikkien tallenteiden yksilölliset tunnisteet. Kutakin tällaista tunnusta käytetään johonkin ensimmäisen sivun ilmentymään viittaavan URL-osoitteen muodostamiseen. Kun tämä on tehty, määritä pääsivu Google Miniin, jolloin järjestelmä indeksoi kaikki näkyvät tallenteet.