Kan Google Mini indeksere filsystemer?

Ja. Filservere fungerer som en kunnskapsbase du kan søke i. Ved hjelp av originale drivere kan du gjennomgå CIFS-filsystemer like enkelt som den gjennomgår websider.

Pek Google Mini til rotkatalogens webadresse, så vil den finne alt innholdet på det filsystemet som du velger å vise.