Kan jeg planlegge at Google Mini regelmessig skal gjennomgå innhold på webområdet mitt?

Ja. Administratorer kan planlegge at Google Mini skal utføre en gjennomgang hver kveld, ukentlig eller på bestemte dager, og det kan angis tidspunkt for gjennomgangen (for eksempel i ferier). Kontinuerlig gjennomgang er et annet alternativ som sørger for at nytt eller endret innhold på bedriftens nettverk registreres fortløpende. Brukerne vil alltid ha tilgang til de nyeste søkeresultatene.