Používanie Asistenta Google a návrhov v Správach

Asistent Google, rýchle odpovede a navrhované akcie vám môžu v rámci konverzácií zobrazovať návrhy, na ktoré môžete reagovať. Ako tieto funkcie narábajú s vašimi údajmi

Získavanie informácií súvisiacich s konverzáciou

 • Používanie návrhov: Správy vám môžu zobraziť návrhy, aby ste od Asistenta Google získali ďalšie informácie o filmoch, reštauráciách a pod. Ak chcete získať ďalšie informácie, klepnite na určitý návrh a otvorte tak Asistenta Google.
 • Vyhľadanie pomoci Asistentom Google: ak chcete v konverzácii vyhľadať informácie z Asistenta Google, otvorte ju a klepnite na Priložiť priložiť. Ak chcete získať návrhy, klepnite vedľa Asistenta Google na požadovanú možnosť.
 • Požiadanie Asistenta Google o pomoc: ak chcete v konverzácii získať informácie od Asistenta Google, otvorte ju a pridržte tlačidlo plochy, prípadne povedzte „Hej Google“. Môžete napríklad povedať „Movies nearby“ (Film v okolí).
 • Odpovedanie a rýchle zdieľanie pomocou rýchlych odpovedí a navrhovaných akcií: v dolnej časti konverzácie sa vám môžu na základe nedávnych správ zobraziť návrhy rýchlych odpovedí alebo navrhované akcie. Ak chcete odoslať navrhovanú odpoveď, klepnite na určité slovo alebo frázu. Tieto odpovede nemôžete upraviť. Ak chcete dokončiť navrhovanú akciu, klepnite na ňu.

Poznámky:

 • Pomocou Asistenta Google možno budete môcť zdieľať výsledky späť v konverzácii. Ak je táto možnosť dostupná, klepnite na Odoslať do [četu].
 • Pri používaní rýchlych odpovedí alebo návrhov Asistenta Google vám môžu byť účtované poplatky za dáta. Podrobné informácie získate od operátora.

Zapnutie alebo vypnutie návrhov v čete

Môžete si vybrať, ktoré návrhy sa vám budú zobrazovať v konverzáciách.

 1. Otvorte aplikáciu Správy Logo Správ (okrúhle).
 2. V pravom hornom rohu klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Návrhy v čete.
 4. Zapnite alebo vypnite Návrhy Asistenta.
 5. Zapnite alebo vypnite Rýchle odpovede.
 6. Zapnite alebo vypnite Navrhované akcie.

Poznámka: Ak návrhy Asistenta v nastaveniach nevidíte, vaše zariadenie funkciu Asistenta nepodporuje.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?