Volania cez Google Duo

Komukoľvek, koho máte v kontaktoch, môžete zavolať prostredníctvom videohovoru alebo audiohovoru. Ako nájsť a pridať ľudí, ktorým chcete zavolať

Všetky hovory vrátane tých medzinárodných sa uskutočňujú prostredníctvom mobilnej dátovej tarify alebo pripojenia Wi-Fi, čo znamená, že sa nebudú využívať minúty vášho mobilného programu. Ak používate mobilné dáta, môžu sa za ne účtovať poplatky. 

Ako nastaviť Google Duo

Začatie videohovoru alebo hlasového hovoru

Uistite sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie Duo a máte Android 7.0 alebo novšiu verziu.

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Duo.
 2. Potiahnutím nahor nájdite kontakty a potom klepnutím na meno zavolajte.
 3. Vyberte Videohovor videohovor alebo Hlasový hovor Zvuk.
 4. Po skončení klepnite na Ukončiť hovor Ukončiť hovor.

Ak máte s účtom Duo prepojené zariadenie Google Home, môžete naň zavolať priamo z aplikácie:

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Duo.
 2. V hornej časti zoznamu kontaktov klepnite na položku Zavolať na moje domáce zariadenia.

Duo zavolá na niektoré vaše zariadenie Google Home, do ktorého ste sa prihlásili, napríklad na inteligentný displej s Asistentom Google.

Dôležité: Jazyk vášho Asistenta Google musí byť nastavený na americkú angličtinu, britskú angličtinu, kanadskú angličtinu alebo kanadskú francúzštinu.

Začatie skupinového videohovoru

V skupinovom videohovore aplikácie Duo môže byť naraz až 32 účastníkov.

Vytvorenie skupiny

 1. V telefóne s Androidom otvorte aplikáciu Duo.
 2. Potiahnite prstom nahor po obrazovke.
 3. Klepnite na položku Vytvoriť skupinu.
 4. Vyberte svoje kontakty.
 5. Klepnite na Videohovor videohovor.

Tip: Skupinu môžete pomenovať pri jej vytvorení alebo po dokončení hovoru. Ak chcete skupinu pomenovať, klepnite na ikonu ceruzky, zadajte názov a klepnite na Uložiť. Tento názov uvidia všetci členovia skupiny.

Zdieľanie odkazu na začatie skupinového hovoru

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Duo.
 2. Potiahnite prstom nahor a klepnite na Vytvoriť skupinu.
 3. Klepnite na Ďalej alebo Hotovo.
 4. Ak chcete odkaz zdieľať alebo pridať kontakty, klepnite na Zdieľať Zdieľať.
  • Ak príjemca klikne na odkaz v počítači, otvorí sa duo.google.com.
  • Ak príjemca klepne na odkaz v mobilnom zariadení a má nainštalovanú aplikáciu Duo, otvorí sa Duo.
  • Ak príjemca klepne na odkaz v mobilnom zariadení a nemá nainštalovanú aplikáciu Duo, otvorí sa záznam s aplikáciou Duo v Obchode Play alebo službe App Store.
 5. Klepnite na Začať videohovor.

Zavolanie existujúcej skupine alebo pripojenie sa k prebiehajúcemu skupinovému hovoru

 1. V telefóne s Androidom otvorte aplikáciu Duo.
 2. Potiahnite prstom nahor po obrazovke.
 3. V časti Skupiny vyberte, či chcete zavolať skupine alebo sa chcete pripojiť k prebiehajúcemu skupinovému hovoru (ak je nejaký k dispozícii). Ak sa pod názvom skupiny nachádza popis Naživo, hovor práve prebieha a môžete sa k nemu pripojiť.
  • Ak chcete zavolať existujúcej skupine, klepnite na názov skupiny a potom Začať videohovor videohovor.
  • Ak sa chcete pripojiť k prebiehajúcemu skupinovému hovoru, klepnite na názov skupiny a potom Pripojiť sa k videohovoru videohovor.

Pridanie členov, premenovanie skupiny alebo opustenie skupiny

 1. Otvorte aplikáciu Duo a potiahnite prstom nahor po obrazovke.
 2. V sekcii Skupiny klepnite na skupinu a potom Viac Viac.
 3. Vyberte niektorú z možností a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ďalšie informácie o blokovaných číslach v skupinových hovoroch

Uskutočňovanie hovorov z iných aplikácií

Hovory aplikácie Google Duo môžete uskutočňovať aj z iných aplikácií.

Ak má váš operátor vlastnú funkciu na uskutočňovanie videohovorov:

 • Ak máte vy aj osoba, s ktorou voláte, rovnakého operátora, hovor sa môže uskutočniť cez službu na používanie videa od daného operátora.
 • Ak máte rozličných operátorov, hovor sa uskutoční cez Google Duo.
Hovor prostredníctvom aplikácie Telefón

Ak chcete používať Duo s aplikáciou Telefón, uistite sa, že máte verziu 13.0 alebo novšiu.

 1. Otvorte aplikáciu Telefón Aplikácia Telefón.
 2. Otvorte históriu hovorov.
 3. Vyberte kontakt.
 4. Klepnite na Videohovor videohovor.
 5. Po skončení klepnite na Ukončiť hovor Ukončiť hovor.
Hovor prostredníctvom aplikácie Kontakty

Ak chcete používať Duo s aplikáciou Kontakty, uistite sa, že máte verziu 2.1 alebo novšiu.

 1. Otvorte aplikáciu Kontakty Aplikácia Kontakty.
 2. Otvorte informačnú kartu kontaktu.
 3. Klepnite na Videohovor videohovor.
 4. Po skončení klepnite na Ukončiť hovor Ukončiť hovor.
Hovor prostredníctvom aplikácie Správy

Ak chcete používať Duo s aplikáciou Správy, uistite sa, že máte verziu 2.6 alebo novšiu.

 1. Otvorte aplikáciu Správy Aplikácia Správy pre Android.
 2. Otvorte konverzáciu v aplikácii Správy.
 3. Klepnite na Videohovor videohovor.
 4. Po skončení klepnite na Ukončiť hovor Ukončiť hovor.
Hovor prostredníctvom Asistenta Google

Videohovor aplikácie Duo môžete začať tým, že poviete alebo napíšete:

 • „Duo call [meno]“ (Zavolať cez Duo kontaktu [meno]);
 • „Video call [meno]“ (Zavolať prostredníctvom videohovoru kontaktu [meno]).

Riešenie problémov s hovormi

Nedajú sa uskutočňovať videohovory
Ak používate Android 8.0 alebo novšiu verziu, synchronizujte nastavenia aplikácie Duo. Klepnite na Nastavenia a potom Používatelia a účty a potom Duo a potom Synchronizácia účtu a potom Viac Viac a potom Synchronizovať.
Neviem nájsť efekty alebo filtre
Ak nemôžete nájsť efekty alebo filtre, možno máte staršiu verziu Androidu. Tieto funkcie fungujú iba v zariadeniach s Androidom 9 a novším. Ako skontrolovať verziu Androidu
Nedostávam upozornenia na hovory
Uistite sa, že máte najnovšiu verziu aplikácie a že ste sa pripojili prostredníctvom Wi-Fi alebo dátového pripojenia. Ďalšie informácie o iných postupoch riešenia problémov s upozorneniami

Súvisiace články

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?