Zapnutie četových funkcií v Správach

Ak máte zapnuté četové funkcie, môžete:

 • odosielať správy cez Wi‑Fi a mobilné dáta (namiesto SMS či MMS);
 • pridávať ľudí do skupinových konverzácií;
 • vidieť, keď ostatní píšu;
 • dať ostatným vedieť, že ste čítali ich správy;
 • zdieľať fotky vo vysokej kvalite.

Tieto možnosti budú k dispozícii, len ak budú mať všetci v konverzácii cez Správy zapnuté četové funkcie.

Četové funkcie sú dostupné len v určitých zariadeniach a len u niektorých poskytovateľov služieb a operátorov vrátane tých na platforme Jibe Mobile od Googlu. Viac sa dozviete od svojho operátora.

Prečítajte si, ako sa narába s vašimi údajmi v četových funkciách, ktoré ponúka Jibe Mobile od Googlu.

Prvé zapnutie četových funkcií

Keď sú četové funkcie zapnuté, môžete odosielať správy cez Wi-Fi a používať iné funkcie.

Ak sieť vášho operátora a vaše zariadenie nie sú automaticky nastavené na četové funkcie, môže sa vám zobraziť ponuka používať četové funkcie prostredníctvom platformy Jibe Mobile od Googlu. V takom prípade vás aplikácia Správy vyzve, aby ste otvorili a prijali zmluvné podmienky spoločnosti Jibe. Môže sa vám zobraziť výzva, aby ste poskytli svoje telefónne číslo.

Dôležité: Príležitostne môžete dostať SMS z platformy Jibe Mobile od Googlu na overenie telefónneho čísla.

Ak váš operátor podporuje četové funkcie, no zariadenie nemáte automaticky nastavené na ich používanie, môže sa vám zobraziť upozornenie, že Správy vám dávajú viac možností. V takom prípade:

 1. Otvorte v zariadení Správy Logo Správ (okrúhle).
 2. Klepnite na Začíname a potom Ďalej.
 3. Ak chcete ponechať Správy pripojené, klepnite na Áno.

Ak nemôžete četové funkcie zapnúť, prečítajte si, ako môžete tento problém vyriešiť.

Zapnutie alebo vypnutie četových funkcií

Dôležité: Keď zo zariadenia vyberiete SIM kartu, musíte v Nastaveniach vypnúť četové funkcie, aby sa prestali odosielať a prijímať četové správy. V opačnom prípade môžu četové funkcie fungovať až osem ďalších dní.

 1. Otvorte v zariadení Správy Logo Správ (okrúhle).
 2. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Četové funkcie.
 4. Zapnite alebo vypnite Zapnúť četové funkcie.

Tip: Četové funkcie môžete vypnúť aj na deaktivačnom portáli Správ. Ak ste svoje telefónne číslo používali s predchádzajúcim telefónom a v novom telefóne nedostávate textové správy, prejdite na webový deaktivačný portál, kde môžete vypnúť četové funkcie v starom telefóne. Ak telefón stratíte alebo poškodíte, ale stále máte svoje telefónne číslo, môžete na deaktivačnom portáli vypnúť četové funkcie.

Význam stavu

Ak chcete vidieť svoj stav, prejdite na Nastavenia a potom Četové funkcie. Stav môže byť takýto:

 • Pripojené: Četové funkcie sú pripravené na používanie s inými osobami, ktoré ich majú zapnuté.
 • Nastavuje sa: Správy overujú vaše telefónne číslo. Ak overovanie trvá dlhšie ako niekoľko minút, vedľa stavu klepnite na Skúsiť znova.
 • Odpojené: Četové funkcie nie sú dočasne k dispozícii. Skontrolujte, či máte pripojenie na internet.

Ako vyriešiť problémy so zapnutím četových funkcií

Zapnutie alebo vypnutie konkrétnych četových funkcií

Dajte ostatným vedieť, že ste čítali ich správy

Zapnutie potvrdení o prečítaní:

 1. Otvorte v zariadení Správy Logo Správ (okrúhle).
 2. Klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Četové funkcie.
 4. Klepnite na Odosielať potvrdenia o prečítaní.

Ak chcete zistiť, či si ostatní prečítali vašu správu, musia si v Nastaveniach zapnúť potvrdenia o prečítaní.

Ukážte ostatným, či v konverzácii s nimi píšete

Zapnutie indikátorov písania:

 1. Otvorte v zariadení Správy Logo Správ (okrúhle).
 2. Klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Četové funkcie.
 4. Klepnite na Zobrazovať, že práve píšem.
Ak odoslanie správy nefunguje, vyberte spôsob jej opätovného odoslania

Ak ste sa neúspešne pokúsili odoslať správu cez Wi-Fi alebo mobilné dáta, môžete si vybrať, ako sa má správa znova odoslať:

 1. Otvorte v zariadení Správy Logo Správ (okrúhle).
 2. Klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Četové funkcie.
 4. Klepnite na Opätovné odosielanie správ.
 5. Vyberte spôsob opätovného odoslania správy.

Dôležité: Ak vidíte možnosť odoslať správu ako „SMS s odkazom“ a vyberiete ju, vaše médiá môžu byť dostupné cez verejný odkaz, ktorý nekontroluje Google.

Ako zistiť, či sa správy odosielajú cez mobilné dáta, SMS alebo MMS

Skontrolujte ikonu Odoslať na paneli na písanie. Uvidíte niektorú z nasledujúcich správ:

 • Odoslanie cez Wi-Fi alebo mobilné dáta Odoslať
 • Odoslanie cez SMS Odoslanie cez SMS
 • Odoslanie cez MMS Odoslanie cez MMS

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak žiadny z krokov uvedených vyššie problém nevyrieši, pozrite si časté otázky k četovým funkciám od Googlu alebo sa opýtajte v komunite aplikácie Správy.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?