Zlepšenie dostupnosti Správ

V Správach môžete používať čítačku obrazovky TalkBack pre Android.

Používanie čítačky TalkBack v Správach

Pomocou čítačky TalkBack môžete v Správach odosielať a prijímať textové správy, obrázky, videá a hlasové záznamy. Prečítajte si návod na zapnutie čítačky TalkBack v zariadení.

TalkBack vám umožňuje používať Správy pomocou štandardných gest a preskúmavania dotykom tejto čítačky. Môžete napríklad prejsť na ďalší objekt na obrazovke prechodom prstom nadol alebo doprava alebo môžete vybrať položku dvojitým klepnutím.

Získanie ďalšej pomoci s čítačkou TalkBack

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?