การแจ้งเตือน

ปรับปรุงประสบการณ์การรับส่งข้อความด้วย RCS ดูวิธีเปิดใช้แชท RCS

ใช้แป้นพิมพ์

คุณสามารถป้อนข้อความหรือใช้รูปภาพ เช่น อีโมจิและ GIF ได้ คุณเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณป้อนข้อความโดยใช้นิ้วเขียนข้อความบนแป้นพิมพ์ได้

สำคัญ

เริ่มต้นใช้งาน Gboard

เขียนด้วย Gboard

 1. ติดตั้ง Gboard ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 3. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • เลื่อนเคอร์เซอร์: ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบน Space Bar
  • เปิด Caps Lock: แตะ Shift Shift สองครั้ง แตะ Shift Shift เพื่อปิด Caps Lock
  • ดูเครื่องหมายเน้นเสียงและตัวเลือกเพิ่มเติม: แตะแป้นค้างไว้

ใช้อีโมจิและ GIF

 1. ในอุปกรณ์ Android ให้เปิดแอปที่คุณเขียนได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 3. โดยแตะ "อีโมจิ" อีโมจิ จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • แทรกอีโมจิ: แตะอีโมจิอย่างน้อย 1 รายการ
  • แทรก GIF: แตะ GIF จากนั้นเลือก GIF ที่ต้องการ
 4. แตะ "ส่ง" ส่ง
เคล็ดลับ: แตะ ABC เพื่อกลับไปป้อนตัวอักษร
จัดการการตั้งค่าภาษาใน Gboard

เพิ่มภาษาใน Gboard

การเปลี่ยนภาษาด้วย Gboard จะไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์ Android

 1. ติดตั้ง Gboard ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 3. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 4. ที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "เปิดเมนูฟีเจอร์" เปิดเมนูฟีเจอร์
 5. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า
 6. แตะภาษา แล้ว เพิ่มแป้นพิมพ์
 7. เลือกภาษาที่ต้องการเปิดใช้
 8. เลือกรูปแบบที่ต้องการใช้
 9. แตะเสร็จสิ้น
 

เพิ่มภาษาใน Gboard ผ่านการตั้งค่า Android

 1. เปิดแอป "การตั้งค่า" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะระบบ แล้ว ภาษาและการป้อนข้อมูล
 3. ในส่วน "แป้นพิมพ์" ให้แตะแป้นพิมพ์เสมือน
 4. แตะ Gboard แล้ว ภาษา
 5. เลือกภาษา
 6. เปิดรูปแบบที่ต้องการใช้
 7. แตะเสร็จสิ้น
 

สลับภาษาใน Gboard

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 3. แตะแป้นเว้นวรรคค้างไว้เพื่อสลับภาษา
 

สลับภาษาโดยใช้แป้นสลับภาษา

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 3. ที่ด้านซ้ายล่างของแป้นพิมพ์ ให้แตะเครื่องหมายจุลภาคค้างไว้ จากนั้นลากนิ้วไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า Gboardการตั้งค่า
 4. แตะค่ากำหนด
 5. แตะ "แสดงแป้นสลับภาษา" Globe

เคล็ดลับ: หาก "แสดงแป้นสลับภาษา" เป็นสีเทา ให้ปิด "แสดงแป้นสลับอีโมจิ" อีโมจิ

เริ่มต้นใช้งานการเขียนด้วยลายมือใน Gboard

สำคัญ: การเขียนด้วยลายมือยังไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

เปิดใช้การเขียนด้วยลายมือ

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ แป้นพิมพ์จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. ที่ด้านซ้ายบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "เปิดเมนูฟีเจอร์" เปิดเมนูฟีเจอร์
 4. แตะ "การตั้งค่า" การตั้งค่า
  • หากไม่เห็น "การตั้งค่า" ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่า การตั้งค่า
 5. แตะภาษา แล้ว ภาษาที่ต้องการใช้
 6. เลื่อนไปทางขวาและเปิดรูปแบบการเขียนด้วยลายมือ หากไม่เห็น แสดงว่าการเขียนด้วยลายมือไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ
 7. แตะเสร็จสิ้น

เลือกแป้นพิมพ์การเขียนด้วยลายมือ

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ แป้นพิมพ์จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ
 3. แตะรูปโลก Globe ค้างไว้
 4. เลือกแป้นพิมพ์การเขียนด้วยลายมือ เช่น การเขียนด้วยลายมือภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) แป้นพิมพ์จะกลายเป็นพื้นที่ว่างสำหรับเขียนไว้ให้คุณป้อนข้อความ
 5. ป้อนข้อความโดยใช้นิ้วหรือสไตลัสเขียนข้อความในแป้นพิมพ์

เคล็ดลับ: ในภาษาส่วนใหญ่ Gboard จะคาดคะเนการเว้นวรรคให้คุณ หากแอปไม่เว้นวรรค ให้แตะ Spacebar ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก