การแจ้งเตือน

ปรับปรุงประสบการณ์การรับส่งข้อความด้วย RCS ดูวิธีเปิดใช้แชท RCS

พิมพ์ด้วยเสียง

ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะพูดเพื่อเขียนได้เกือบทุกที่ที่พิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ได้

สำคัญ

พูดเพื่อเขียน

 1. ติดตั้ง Gboard ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 3. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 4. ที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "ไมโครโฟน" ไมโครโฟน
 5. เมื่อเห็น "พูดเลย" ให้พูดสิ่งที่ต้องการเขียน
เคล็ดลับ: ในอุปกรณ์ Pixel บางรุ่น คุณยังใช้ Assistant เพื่อพิมพ์ด้วยเสียงได้อีกด้วย

เพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน

คุณจะใช้วลีต่างๆ เพื่อเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนในข้อความได้ เครื่องหมายวรรคตอนอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

แทนที่คำ

 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดเอกสารหรือข้อความซึ่งมีคำที่ต้องการเปลี่ยน
 2. แตะคำที่ต้องการค้างไว้
 3. ที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "ไมโครโฟน" ไมโครโฟน
 4. เมื่อเห็น "พูดเลย" ให้พูดคำใหม่ที่จะใช้แทน

ใช้แถบเครื่องมือเสียง

 1. ในแท็บเล็ต ให้เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 3. แตะไมโครโฟน ไมโครโฟน
 4. หากได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะตัวเลือกการบันทึก ดังนี้
  • ขณะใช้แอป: อนุญาตให้บันทึกเสียงทุกครั้งที่คุณใช้แอป
  • เฉพาะครั้งนี้: อนุญาตให้บันทึกเสียงเพียงครั้งเดียว
  • ไม่อนุญาต: ไม่อนุญาตให้บันทึกเสียง
 5. เมื่อใช้งานครั้งแรก ระบบจะนำคุณไปที่แถบเครื่องมือ
  • หากต้องการกลับไปใช้แป้นพิมพ์แบบเต็ม ให้แตะแป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์
 6. หากต้องการเปิดแถบเครื่องมืออีกครั้ง ให้แตะย่อเล็กสุด
  • คุณสามารถลากแถบเครื่องมือไปยังพื้นที่ใดก็ได้บนหน้าจอ รวมถึงด้านข้าง

เคล็ดลับ

 • หากต้องการหยุดบันทึกเสียงชั่วคราว ให้แตะไมโครโฟน ไมโครโฟน
 • หากต้องการเพิ่มอีโมจิ ให้พูดอีโมจิหรือแตะอีโมจิ อีโมจิ ในแถบเครื่องมือแล้วเลือกอีโมจิที่ต้องการ
 • หากต้องการใช้คำสั่งเสียง ให้พูดคำสั่งหรือแตะคำแนะนำในแถบเครื่องมือ

เปลี่ยนภาษา

สำคัญ: ต้องเปิดใช้หลายภาษา ดูวิธีเพิ่มแป้นพิมพ์

 1. แตะอักษรย่อของภาษาเริ่มต้นที่ด้านซ้ายล่างของแถบเครื่องมือ
 2. เลือกภาษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเสียง

 1. ในแถบเครื่องมือ ให้แตะเมนู เมนู หรือ EN
 2. แตะแสดงคำสั่งเสียง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก