ปรับปรุงประสบการณ์การรับส่งข้อความด้วย RCS ดูวิธีเปิดใช้แชท RCS

พิมพ์ด้วยเสียง

ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะพูดเพื่อเขียนได้เกือบทุกที่ที่พิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ได้

หมายเหตุ: ขั้นตอนบางอย่างใช้ได้เฉพาะกับ Android 7.0 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

หมายเหตุ: การพูดแทนพิมพ์ใช้ได้กับบางภาษาเท่านั้น

พูดเพื่อเขียน

  1. ติดตั้ง Gboard ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
  3. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
  4. ที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "ไมโครโฟน" ไมโครโฟน ค้างไว้
  5. เมื่อเห็น "พูดเลย" ให้พูดสิ่งที่ต้องการเขียน
เคล็ดลับ: ในอุปกรณ์ Pixel บางรุ่น คุณยังใช้ Assistant เพื่อพิมพ์ด้วยเสียงได้อีกด้วย

เพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน

คุณจะใช้วลีต่างๆ เพื่อเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนในข้อความได้ เครื่องหมายวรรคตอนอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

แทนที่คำ

  1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดเอกสารหรือข้อความซึ่งมีคำที่ต้องการเปลี่ยน
  2. แตะคำที่ต้องการค้างไว้
  3. ที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "ไมโครโฟน" ไมโครโฟน
  4. เมื่อเห็น "พูดเลย" ให้พูดคำใหม่ที่จะใช้แทน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
411106949723035476
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
97587