Jak vám šifrování end-to-end v aplikaci Zprávy zajistí lepší zabezpečení

Zprávy a jejich přílohy, jako například fotky a videa, u nichž je to možné, budou chráněné šifrováním end-to-end. To je bezpečnostní prvek, který posiluje zabezpečení vaší komunikace. Díky šifrování end-to-end nemůže zprávy, které si se svým protějškem vyměňujete, při přenosech mezi vašimi telefony číst nikdo jiný (ani Google, ani žádná třetí strana).

Abyste mohli ve Zprávách používat šifrování end-to-end, musíte vy i člověk, s kterým si zprávy vyměňujete:

 • používat aplikaci Zprávy,
 • mít zapnuté funkce chatu,
 • používat zprávy typu Rich Communications Services (RCS) přes data nebo Wi-Fi.  

Tipy:

 • Textové zprávy posílané přes RCS se zobrazují jako tmavě modré, zprávy posílané jako SMS/MMS jako světle modré.
 • V konverzacích, kde je možné ho použít, se šifrování end-to-end zapne automaticky.
 • Když je v konverzaci aktivní šifrování end-to-end, zobrazí se vám banner s informací „ Chatujte s uživatelem [jméno nebo telefonní číslo kontaktu]“. U tlačítka Odeslat ve zprávách se navíc zobrazí ikona zámku . Ikona zámku  se zobrazuje i u časových razítek zpráv chráněných šifrováním end-to-end.   

Důležité: Šifrování end-to-end není dostupné pro:

 • zprávy SMS/MMS,
 • skupinové zprávy.

Jak šifrování end-to-end funguje

Když prostřednictvím aplikace Zprávy posíláte zprávy s šifrováním end-to-end, všechny chaty, včetně psaných zpráv a veškerých souborů či médií, jsou při přenosech dat mezi zařízeními šifrovány. Šifrování převádí data na nečitelný text. Ten se dá dešifrovat jen tajným klíčem.

Tajný klíč je číslo s těmito vlastnostmi:

 • Vytváří se na vašem zařízení a na zařízení, kterému posíláte zprávu. Existuje jen v těchto dvou zařízeních.
 • Nesdílí se s Googlem, s jinými zařízeními ani s nikým jiným.
 • Pro každou zprávu se generuje znovu.
 • Smaže se ze zařízení odesílatele po vytvoření zašifrované zprávy, ze zařízení příjemce pak po jejím dešifrování.

Server aplikace Zprávy pro doručování ani žádný uživatel nebo jiná třetí strana, která by mohla získat přístup k datům o zprávách a obsahu odeslaném mezi zařízeními, nemůžou zprávy chráněné šifrováním end-to-end přečíst, protože nemají klíč.

Každá konverzace s šifrováním end-to-end má jedinečný ověřovací kód. Vy i váš protějšek musíte mít tento kód stejný. Tím ověříte, že vaše zprávy jsou chráněny šifrováním end-to-end.    

Tip: Pokud chcete ochranu ještě zvýšit, můžete se ujistit, že vy i váš kontakt máte stejný ověřovací kód.

Další informace najdete v technickém článku o šifrování end-to-end ve Zprávách.

Jak poznáte, kdy je šifrování end-to-end zapnuto

Pokud vidíte vedle časového razítka zprávy a u tlačítka pro odeslání při psaní zprávy ikonu zámku , znamená to, že se používá šifrování end-to-end.

Jestliže vy nebo váš kontakt z nějakého důvodu přijdete o funkce chatu, ochrana zpráv, které si vyměňujete, šifrováním end-to-end už nebude možná. Pokud se to stane, ikona zámku  vedle časového razítka poslední zprávy v konverzaci a u tlačítka Odeslat při psaní zprávy zmizí.

Přečtěte si, jak můžete určit způsob odesílání zpráv, když není k dispozici šifrování end-to-end.   

Vše máte ve svých rukou

U konverzací je šifrování end-to-end zapnuto ve výchozím nastavení

Jakmile se v konverzaci zapne šifrování end-to-end, nepřepne se zpátky na zprávy SMS, pokud vy nebo váš kontakt nepřijdete o službu RCS nebo ji nezakážete, případně nepřejdete na nový telefon nebo operační systém. Zprávy s šifrováním end-to-end se dají doručit jen s využitím datového připojení nebo Wi-Fi. Pokud vy nebo váš protějšek přijdete o přístup k datové síti nebo Wi-Fi, nebudete mít k dispozici ani službu RCS.

Můžete zprávu poslat jako SMS, nebo počkat, až se vy nebo člověk, s kterým si píšete, znovu dostanete k síti RCS.  

Poznámka: U zpráv SMS a MMS se šifrování end-to-end nepoužívá.  
Používání chytrých funkcí s šifrováním end-to-end

V konverzacích, kde je možné ho použít, se šifrování end-to-end zapne automaticky. Aplikace Zprávy při tom nevypne další funkce, které vám usnadňují psaní zpráv, jako jsou návrhy Asistenta Google, detekce spamu nebo automatické náhledy.

Poznámka: Automatické náhledy a náhledy odkazů ve zprávách s šifrováním end-to-end fungují, ale vaše soukromí je chráněno tím, že se obsah v náhledu oddělí od identifikačních údajů, jako je vaše jméno nebo telefonní číslo. Můžete změnit nastavení aplikace Zprávy a souvisejících oznámení.

Správa ukládání zpráv a přístupu k nim

S vaším svolením můžou mít některé aplikace od Googlu i jiných výrobců přístup k vašim zprávám, aby mohly zajistit hladkou komunikaci se spárovaným zařízením, třeba při obnovení zpráv do nového telefonu či aplikace nebo při odesílání oznámení o zprávách do zařízení pro chytrou domácnost, chytrých hodinek nebo auta.

Zprávy s šifrováním end-to-end, které dostanete, jsou taky zahrnuty do zálohy systému Android a jsou dostupné aplikacím, kterým jste udělili oprávnění k SMS nebo oznámením. Můžete určit, které aplikace budou mít přístup k vašim zprávám.  

Související články

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
97587
false