Produktjämförelsetjänster

I länder där CSS-programmet är tillgängligt deltar säljare i Shopping-annonser via en eller flera produktjämförelsetjänster.

CSS-programmet är tillgängligt i länder inom EES och Schweiz där Shopping-annonser är tillgängliga: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vissa produktjämförelsetjänster hanterar produktdata och kampanjer åt säljaren, medan andra erbjuder säljaren verktyg för att hantera innehållet själv.

Läs mer om produktjämförelsetjänster