Porovnávače cien

V krajinách, kde je k dispozícii program porovnávača cien, obchodníci používajú nákupné reklamy prostredníctvom jedného alebo niekoľkých porovnávačov cien podľa svojho výberu.

Program porovnávača cien je dostupný vo Švajčiarsku a v krajinách EHP, v ktorých sú k dispozícii nákupné reklamy: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

Niektoré z týchto porovnávačov cien spravujú údaje o výrobkoch a kampane v mene obchodníka, zatiaľ čo iné poskytujú nástroje umožňujúce obchodníkom spravovať svoje kampane.

Ďalšie informácie o porovnávačoch cien