Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Buy on Google

Το Buy on Google για την Αναζήτηση και τις Αγορές σταμάτησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2023.
Το Buy on Google για το YouTube σταμάτησε στις 26 Οκτωβρίου 2023.

 

 

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
14645865690053296624
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
71525