Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Buy on Google

Η λειτουργία Buy on Google για την Αναζήτηση και τις Αγορές δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη από τις 26 Σεπτεμβρίου 2023. Οι έμποροι που πληρούν τα κριτήρια θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Buy on Google για το YouTube στις ΗΠΑ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ενεργοποίηση του Buy on Google για το YouTube.

Hero image for buy on Google

Buy on Google is a program that allows you to surface your products on the checkout page on YouTube. The program is designed to create a shopping experience that helps customers easily turn browsing into buying.

 

About Buy on Google

  Buy on Google policies and requirements

   Grow with Buy on Google

    Αναζήτηση
    Διαγραφή αναζήτησης
    Κλείσιμο αναζήτησης
    Εφαρμογές google
    Κύριο μενού
    true
    Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
    true
    true
    true
    true
    true
    71525
    false