Bắt đầu một chiến dịch quảng cáo trong AdWords

Khi đã thiết lập dữ liệu sản phẩm của mình trong Merchant Center, bạn sẽ cần AdWords tạo quảng cáo cho các sản phẩm đó. Hãy sử dụng thông tin này để được hướng dẫn nhanh về việc bắt đầu trong AdWords.
 

 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố