הגדרת מס

צריך ליידע את הקונים באינטרנט מה יהיה סכום המס שהם יצטרכו לשלם כדי לקנות מכם. תוכלו להיעזר במידע שמופיע כאן כדי להבין באילו דרכים שונות אפשר לשלוח את שיעורי המס בהתאם למדינה שבה מפרסמים.