Các vấn đề phổ biến nhất

Dưới đây là danh sách các vấn đề phổ biến nhất xuất hiện trong Merchant Center. Bạn có thể sử dụng danh sách dưới đây để biết cách ngăn chặn các vấn đề này xuất hiện hoặc có thể dùng trong quá trình xử lý sự cố nếu gặp vấn đề.

Chẩn đoán

Khắc phục sự cố trong tài khoản của bạn
Hãy truy cập vào trang Chẩn đoán để tìm hiểu thêm về những nguyên nhân có thể gây ra sự cố

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố