Komplet liste over problemer

Når du administrerer produktdata i Merchant Center, kan du støde på problemer undervejs. Brug disse oplysninger til at få mere at vide om værktøjerne til fejlfinding i Merchant Center, og hvad der sker med dine annoncer, hvis der opstår et problem.

Diagnostik

Fejlfinding på din konto
Gå til siden Diagnostik for at få flere oplysninger om, hvad der kan forårsage problemer.