Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Ik wil een overtreding melden

Om een overtreding of juridische kwestie met betrekking tot een item op Google Shopping te melden, moet u dit formulier indienen.
Geef een geldig e-mailadres op.
Type overtreding *
*
*
Wij accepteren klachten over handelsmerken alleen als die afkomstig zijn van handelsmerkeigenaren of hun gevolmachtigden.
Aantal handelsmerken dat aan de orde is *
Soort merk *
Geregistreerd? *

Vermeld in het bijgevoegde overzicht onder meer:

  • het exacte handelsmerk
  • het land van registratie
  • het registratienummer (of geef aan dat u 'common law'-merkrechten claimt in een land waar rechten worden verkregen door gebruik)
  • uw bevestiging dat het handelsmerk is geregistreerd en dat de registratie niet slechts in behandeling is (of geef aan dat het merk in gebruik is, indien u rechten claimt in een land met 'common law')
Klik met de rechtermuisknop of Ctrl-klik op de producttitel in een advertentie en selecteer: Snelkoppeling kopiëren (Internet Explorer)
Meer toevoegen
Dit veld is verplicht. Als het u niet lukt om de door Google geleverde link uit de Shopping-advertentie te kopiëren, kunt u dit artikel raadplegen.
Juridische bevoegdheden *
Vink de volgende uitspraken aan als u ermee instemt. We kunnen uw klacht alleen onderzoeken als u beide vakjes inschakelt.
U begrijpt dat als u deze klacht indient, er een kopie ter kennisgeving aan de retailer kan worden verzonden.
* Verplicht veld