Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Σχετικά με την επίλυση διαφορών και τη διαμεσολάβηση για εμπόρους

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για την κεφαλίδα άρθρου του κλασικού Merchant Center.

Η Google δεσμεύεται να συνεργαστεί μαζί σας για την αντιμετώπιση των προβληματισμών που ενδέχεται να προκύψουν στις αλληλεπιδράσεις σας με την πλατφόρμα και τις υπηρεσίες μας.

Aν είστε έμπορος που χρησιμοποιεί το Merchant Center και έχετε μια καταγγελία σχετικά με τυχόν μη συμμόρφωση της Google με τυχόν υποχρεώσεις που ορίζονται στον Κανονισμό 2019/1150 της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την προώθηση της αμεροληψίας και της διαφάνειας για επαγγελματίες χρήστες υπηρεσιών διαμεσολάβησης στο διαδίκτυο, επικοινωνήστε με την Google εδώ.

Αν είστε έμπορος με έδρα στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την επίλυση διαφωνίας με την Google που προκύπτει στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας για διαμεσολάβηση στο διαδίκτυο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους διαμεσολαβητές οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την υπόθεσή σας και οδηγίες για σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ζητήσετε διαμεσολάβηση εδώ

Η διαμεσολάβηση είναι εθελοντική και ούτε εσείς ούτε η Google είστε υποχρεωμένοι να διευθετήσετε τυχόν διαφορές μέσω διαμεσολάβησης, εκτός κι αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.


 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
16418807516549232977
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
71525