Cách khắc phục: Giá trị không rõ ràng trên trang web

Đảm bảo giá trị này xuất hiện trên trang đích của trang web và có trong vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc.

Google không thể dùng trang đích của bạn để xác định xem những dữ liệu bạn đăng cho một hoặc nhiều sản phẩm có còn hiệu lực hay không.

Nguyên nhân có thể là các công cụ trích xuất dữ liệu tự động của Google không lấy được giá, tình trạng còn hàng hoặc tình trạng của sản phẩm từ dữ liệu có cấu trúc hoặc các thành phần trên giao diện người dùng trên trang web của bạn. Do đó, sản phẩm này đã bị gỡ bỏ và hiện không xuất hiện trên Quảng cáo mua sắm hoặc trang thông tin miễn phí.

Để giải quyết vấn đề này, hãy bổ sung dữ liệu có cấu trúc vào trang đích của sản phẩm đó để đảm bảo rằng công cụ trích xuất có thể xác minh dữ liệu sản phẩm một cách chính xác và dễ dàng. Tìm hiểu thêm về vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc

Hướng dẫn

Bước 1: Xem các sản phẩm bị ảnh hưởng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Chọn mục Sản phẩm trên trình đơn điều hướng, rồi nhấp vào Chẩn đoán.
 3. Nhấp vào thẻ Vấn đề về mặt hàng để xem các vấn đề hiện đang ảnh hưởng đến sản phẩm của bạn.

Để tải danh sách (.csv) tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc tất cả các vấn đề:

 • Nhấp vào nút tải xuống Download bên cạnh nút bộ lọc Bộ lọc, ở dưới biểu đồ và trên danh sách các vấn đề.

Để tải danh sách (.csv) tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc một vấn đề cụ thể:

 • Tìm vấn đề trong cột "Vấn đề", sau đó nhấp vào nút tải xuống Download ở cuối hàng.

Cách xem danh sách tối đa 50 sản phẩm gặp phải vấn đề cụ thể này:

 • Tìm vấn đề trong cột “Vấn đề”, sau đó nhấp vào Xem các ví dụ trong cột “Mặt hàng chịu ảnh hưởng”.

Bước 2: Thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang đích

 1. Lọc báo cáo đã tải xuống để bạn chỉ nhìn thấy những sản phẩm có:
  “Tên vấn đề” = Giá trị không rõ ràng trên trang web
 2. Tìm những sản phẩm này trong dữ liệu sản phẩm của bạn (sử dụng mã nhận dạng). Sau đó, hãy đảm bảo bạn đã thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang đích của mỗi sản phẩm. Tìm hiểu cách thêm vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc

Bước 3: Gửi lại dữ liệu sản phẩm

 1. Sau khi bạn cập nhật dữ liệu sản phẩm, hãy gửi lại dữ liệu này bằng một trong các phương thức sau:
 2. Tiếp theo, hãy kiểm tra trang Chẩn đoán, nếu không thấy vấn đề này xuất hiện nữa nghĩa là bạn đã khắc phục xong.

  Lưu ý: Nội dung thay đổi có thể phải mất một thời gian mới xuất hiện trên trang Chẩn đoán.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false