Cách khắc phục: Sản phẩm bị thu hồi

Hãy làm theo quy trình thu hồi do nhà sản xuất hoặc cơ quan chính phủ quy định

Một hoặc nhiều sản phẩm của bạn đã bị từ chối trong Merchant Center do sản phẩm bị thu hồi. Các sản phẩm được xác định là không an toàn hoặc bị lỗi phải được thu hồi để đảm bảo an toàn cho người dùng và giữ niềm tin của người tiêu dùng. Google sẽ từ chối một sản phẩm nếu sản phẩm đó không tuân thủ chính sách Quảng cáo mua sắm hoặc nếu sản phẩm đó sẽ bị chính phủ hoặc nhà sản xuất thu hồi. Khi bị từ chối, sản phẩm đó sẽ không đủ điều kiện xuất hiện và sẽ bị xóa khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn.

Với tư cách là nhà bán lẻ, bạn có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành, cũng như chính sách Quảng cáo mua sắm của Google. Nếu sản phẩm của bạn bị thu hồi, bạn có thể phải chịu trách nhiệm thực hiện quy trình thu hồi theo quy định của cơ quan có liên quan hoặc của nhà sản xuất.

Để giải quyết vấn đề này, bạn cần tham khảo thông báo thu hồi bên cạnh các sản phẩm bị ảnh hưởng trong tài khoản Merchant Center của mình.

Hướng dẫn

Bước 1: Xem các sản phẩm bị ảnh hưởng

  1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
  2. Chọn mục Sản phẩm trên trình đơn điều hướng, sau đó nhấp vào phần Chẩn đoán.
  3. Nhấp vào thẻ Vấn đề về mặt hàng để xem các vấn đề hiện đang ảnh hưởng đến sản phẩm của bạn.
Để tải danh sách (.csv) tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc tất cả các vấn đề:
  • Nhấp vào nút tải xuống Download bên cạnh nút bộ lọc Bộ lọc, ở dưới biểu đồ và trên danh sách các vấn đề.
Để tải danh sách (.csv) tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc một vấn đề cụ thể:
  • Tìm vấn đề trong cột "Vấn đề", sau đó nhấp vào nút tải xuống Download ở cuối hàng.
Để xem danh sách tối đa 50 sản phẩm gặp phải vấn đề cụ thể này, hãy làm như sau:
  • Tìm vấn đề trong cột "Sự cố", sau đó nhấp vào Xem vấn đề mẫu trong cột "Mặt hàng bị ảnh hưởng".
  • Tìm vấn đề mẫu có liên quan và nhấp vào đường liên kết trong cột Tham chiếu để xem báo cáo thu hồi có liên quan.

Bước 2: Giải quyết vấn đề

Để giải quyết vấn đề này, hãy hoàn thành một trong các việc sau:

  1. Hãy xóa các sản phẩm bị ảnh hưởng khỏi dữ liệu sản phẩm của bạn. Đảm bảo bạn thực hiện đúng quy trình thu hồi do nhà sản xuất hoặc cơ quan chính phủ quy định.
  2. Nếu bạn cảm thấy sản phẩm của mình bị gắn cờ không chính xác, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi (hoặc với người liên hệ Google của bạn).

Bước 3: Xác minh nội dung cập nhật

Sau khi hoàn tất phần hướng dẫn từ nhà sản xuất và xóa sản phẩm khỏi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, hãy kiểm tra trang Chẩn đoán, nếu không thấy vấn đề này xuất hiện nữa nghĩa là bạn đã khắc phục xong.

Lưu ý: Nội dung thay đổi có thể mất một thời gian mới hiển thị trên trang Chẩn đoán.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false