ships_from_country [quốc_gia_gửi_hàng]: Định nghĩa

Để cho chúng tôi biết bạn thường gửi sản phẩm từ quốc gia nào, bạn có thể dùng thuộc tính ships_from_country [quốc_gia_gửi_hàng]. Bạn có thể giúp khách hàng tiềm năng quyết định mua hàng bằng cách cho họ biết bạn gửi sản phẩm của mình tại địa phương hay từ nước ngoài.

Trường hợp sử dụng

  • Không bắt buộc cho từng sản phẩm
Sử dụng thuộc tính này để biết bạn thường gửi sản phẩm từ quốc gia nào.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại Chuỗi (Ký tự Unicode)  
Giới hạn 2 ký tự. Phải là mã quốc gia theo chuẩn ISO-3166-1 Alpha 2  
Trường lặp lại Không  
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản DE
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:ships_from_country>DE</g:ships_from_country>
Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Chỉ sử dụng mã quốc gia được hỗ trợ theo chuẩn ISO-3166-2 Alpha 2
  • Chỉ cung cấp tên quốc gia mà bạn thường bắt đầu gửi sản phẩm đi

Ví dụ

Quốc gia gửi hàng

Sản phẩm Váy xòe - xanh lam
title [tiêu_đề] Váy xòe của Millie Wray
ships_from_country [quốc_gia_gửi_hàng] DE
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố