Prehľady výkonnosti bezplatných záznamov o výrobku

Pomocou prehľadov výkonnosti pre bezplatné záznamy o výrobku a bezplatné miestne záznamy o výrobku môžete zistiť, koľko interakcií získavajú. Ďalšie informácie o prehľadoch výkonnosti v službe Merchant Center

V editore prehľadov môžete vytvárať aj vlastné prehľady. Ďalšie informácie o vlastných prehľadoch v službe Merchant Center

Kontrola údajov o výkonnosti v službe Merchant Center

Kontrolovať môžete údaje o výkonnosti všetkých svojich výrobkov alebo jednotlivých výrobkov.

Kontrola všetkých údajov

 • Širší pohľad na svoje údaje získate na karte Výkonnosť (bezplatné záznamy) na stránke súhrnu.
 • Podrobnejšie zobrazenie získate kliknutím na Výkonnosť a potom na Informačný panel v navigačnej ponuke vľavo. Potom kliknite na kartu Bezplatné záznamy o výrobkoch alebo Bezplatné miestne záznamy o výrobkoch nad informačným panelom.
 • Jednotlivé metriky môžete segmentovať podľa výrobku, značky alebo kategórie kliknutím na názov segmentu v spodnej časti informačného panela.

Kontrola údajov o jednotlivých výrobkoch

 • Ak chcete nájsť údaje o jednotlivých výrobkoch, v navigačnej ponuke vľavo kliknite na Výrobky a potom na Všetky výrobky. V stĺpci Neplatené kliknutia sa zobrazí počet kliknutí na bezplatné záznamy a bezplatné miestne záznamy pre každú ponuku výrobku.

Údaje o výkonnosti môžu byť obmedzené

 • Ak vaše záznamy o výrobkoch nemajú počas vybraného obdobia dostatočnú návštevnosť, v prehľadoch sa môžu zobraziť obmedzené údaje o výkonnosti. Táto situácia môže nastať aj vtedy, keď na svoje údaje použijete filter.
 • Pri segmentácii celkových údajov o výkonnosti podľa ľubovoľnej metriky alebo kategórie si môžete všimnúť rozdiel v celkovom súčte a súčte riadkov. Niektoré údaje nemusia byť k dispozícii pre podrobné prehľady, ale stále sa zohľadňujú v celkovom súčte.

Riešenie problémov s výkonnosťou bezplatných záznamov

Ak v prehľade výkonnosti nevidíte údaje o svojich bezplatných záznamoch, dôvodom môže byť to, že ste sa na používanie tejto funkcie neprihlásili. V prípade záujmu postupujte podľa pravidiel bezplatného zobrazovania výrobkov na Googliprihláste sa.

Osvedčené postupy nástrojov webovej analytiky

Ak chcete sledovať kliknutia pomocou nástroja na webovú analytiku tretej strany alebo vo vlastníctve spoločnosti (napríklad Google Analytics), môžete tak urobiť implementáciou nastavenia sledovania na svojom webe alebo v aplikácii. Kliknutia z rôznych funkcií služby Merchant Center sa potom automaticky zobrazia v týchto nástrojoch. Možno budete chcieť overiť, či sa rozlíšenie medzi návštevnosťou zo služby Google Ads a bezplatnou návštevnosťou zaznamenáva presne.

Tu je niekoľko možností:

1. možnosť: použite webové adresy odkazu alebo odkazu na mobilnú stránku a automatické značkovanie služby Google Ads

 • Vo svojom účte Google Ads aktivujte automatické značkovanie alebo použite šablóny sledovania služby Google Ads s príponou cieľovej webovej adresy. Tým sa bude návštevnosť zo služby Google Ads segmentovať tak, aby sa zdroj v službe Google Analytics zobrazoval ako google a médium ako czk. Prečítajte si viac o sledovaní v službe Google Ads.
 • V informačnom kanáli použite atribúty odkaz [link] a odkaz na mobilnú stránku [mobile_link]. V službe Google Analytics sa bude ako zdroj návštevnosti z bezplatných záznamov zobrazovať „google“ a „organické“ ako médium. Ďalšie informácie o zdrojoch návštevnosti v službe Google Analytics
  • Kliknutia z prehľadov bezplatných záznamov v službe Merchant Center sú len časťou kliknutí zaznamenaných službou Google Analytics. Údaje prehľadov z nástrojov analytiky odporúčame overiť pomocou prehľadov výkonnosti v službe Merchant Center.

2. možnosť: použite samostatné webové adresy v informačných kanáloch služby Merchant Center pomocou atribútov presmerovanie zo služby Ads, odkaz na mobilnú stránku a indexu Vyhľadávania Google kanonický odkaz

 • V údajoch o výrobkoch pri adresách vstupných stránok určených pre nákupné reklamy použite atribút presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect]. Tento atribút prepíše atribút odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] pri návštevnosti nákupných reklám. V tomto atribúte môžete použiť parameter ValueTrack {ifmobile}, ktorým poskytnete konkrétne vstupné stránky pre mobilné reklamy. Okrem toho budete musieť vo svojom účte Google Ads aktivovať automatické značkovanie. Tiež je možné nastaviť šablóny sledovania služby Google Ads.
 • Pri adresách vstupných stránok určených pre bezplatnú návštevnosť (napríklad návštevnosť z bezplatných záznamov o výrobkoch alebo bezplatných miestnych záznamov o výrobkoch) použite atribút odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link]. Pri návštevnosti z bezplatných záznamov sa v službe Google Analytics bude zobrazovať „google“ ako zdroj a „organické“ ako médium.
  • Návštevnosť z bezplatných záznamov je v službe Google Analytics možné ďalej segmentovať pomocou parametrov v atribútoch odkaz a odkaz na mobilnú stránku. Nezahŕňa to segmentáciu návštevnosti medzi bežnými a rozšírenými bezplatnými záznamami. Údaje prehľadov z nástrojov analytiky odporúčame overiť pomocou prehľadov výkonnosti v službe Merchant Center, pretože toto nastavenie môže viesť k nezrovnalostiam v údajoch.
 • Ak používate parametre sledovania v atribúte odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link], odporúčame vám použitím atribútu indexu Vyhľadávania Google kanonický odkaz [canonical_link] v informačnom kanáli poskytnúť kanonickú webovú adresu. Pomocou atribútu indexu Vyhľadávania Google kanonický odkaz [canonical_link] zabezpečíte, aby sa výrobky spojili so správnou webovou adresou v indexe Vyhľadávania Google, pretože Google bude mať vďaka tomu lepšie informácie o výrobku. Ďalšie informácie o kanonických odkazoch
 • Ak sa atribút indexu Vyhľadávania Google kanonický odkaz [canonical_link] nepoužije, atribúty informačného kanála odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] môžu byť zahrnuté do indexu internetového vyhľadávania. Ak sú atribúty odkaz alebo odkaz na mobilnú stránku indexované, nastavením kanonického odkazu môžete predísť vykazovaniu organických kliknutí v rámci parametrov sledovania odkazu alebo odkazu na mobilnú stránku. Ak však chcete zabrániť indexovaniu, v prípade potreby pridajte na svoje stránky značku noindex.
  • Poznámka: Po opätovnom indexovaní stránok by sa už parameter sledovania z atribútu odkaz nemal zobrazovať v organických výsledkoch vyhľadávania. Opätovné indexovanie môže trvať niekoľko dní až tri mesiace. V nástrojoch konzoly pre webových vývojárov skontrolujte nastavenia rýchlosti indexového prehľadávania, čím môžete zlepšiť tempo opätovného indexovania.

Aktualizácia informačných kanálov výrobkov

Máte dve možnosti, ako aktualizovať atribúty v informačných kanáloch výrobkov:

 • Aktualizujte informačný kanál zmenou odporúčaných hodnôt atribútov odkaz [link], odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] a presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] pomocou niektorého z mechanizmov aktualizácie informačných kanálov.
 • Ak nemôžete zmeniť informačný kanál, použite pravidlá informačného kanála, aby ste namapovali atribút odkaz [link] na atribút presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect] a odstránili alebo zmenili parametre sledovania v atribúte odkaz.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false