Pokaż użytkownikom, że oferujesz szybką i bezpłatną dostawę

Adnotacje o szybkiej i bezpłatnej dostawie pozwalają prezentować produkty, które można szybko wysłać, a realizacja zamówień przebiega bezproblemowo. Aby skorzystać z tej opcji, musisz oferować opcję dostawy, która jest:
 • Bezpłatna: produkt może zostać wysłany do klienta bezpłatnie (lub bezpłatnie, jeśli cena produktu spełnia minimalne wymagania dotyczące wartości koszyka).
 • Szybka: produkt może zostać dostarczony do klienta w ciągu 3 dni roboczych, uwzględniając czas przewozu i czas obsługi zamówienia.

Wymagania

Możesz włączyć adnotacje o szybkiej i bezpłatnej dostawie w reklamach produktowych, informacjach o produkcie w Kup przez Google i bezpłatnych informacjach o produktach. Aby to zrobić, musisz mieć:

tak, potwierdzone aktywne konto Merchant Center z produktami, które są wyświetlane w reklamach produktowych lub bezpłatnych informacjach w Stanach Zjednoczonych;

tak, potwierdzone aktywne produkty na koncie Merchant Center, których dostawę możesz określić jako szybką i bezpłatną;

tak, potwierdzone skonfigurowane ustawienia szybkiej i bezpłatnej dostawy;

 • Możesz to zrobić na poziomie konta lub za pomocą atrybutów dostawy w pliku danych o produktach.

tak, potwierdzone atrybuty pliku danych o produktach etykieta wysyłki [shipping_label] oraz etykieta czasu przewozu [transit_time_label];

 • Jeżeli tylko część produktów jest odpowiednia i skonfigurujesz ją na poziomie konta.

tak, potwierdzone strony docelowe produktów lub szczegółowe informacje o produktach oraz strony płatności, które informują o szybkiej i bezpłatnej dostawie.

Uwaga: jeśli Twoje reklamy i bezpłatne informacje lub dostawa są zarządzane przez firmę zewnętrzną, skontaktuj się z nią, by uzyskać pomoc w konfiguracji.

Lista partnerów, którzy oferują szybką i bezpłatną dostawę

Partnerzy zarządzający reklamami:

 • Logical Position
 • Sales & Orders

Dostawcy usług logistycznych:

 • Deliverr
 • ShipBob
 • Flexe

Jeśli jesteś zewnętrznym partnerem w zakresie kanałów, plików danych lub logistyki i chcesz skonfigurować integrację usług, aby w imieniu współpracujących sprzedawców oferować informacje o szybkiej i bezpłatnej dostawie, wypełnij ten formularz, zaznaczając, że jesteś partnerem zewnętrznym.

Instrukcje

Krok 1. Wybierz produkty objęte dostawą

Możesz wybrać cały swój asortyment produktów lub tylko niektóre z nich. Możesz też wybrać między zasięgiem krajowym a zasięgiem w obrębie określonych kodów pocztowych.

Aby móc korzystać z adnotacji o szybkiej i bezpłatnej dostawie, musisz podać informacje o dostawie tych produktów w ustawieniach dostawy na poziomie konta w Merchant Center lub na poziomie produktu za pomocą atrybutu dostawa [shipping] w pliku danych. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień dostawy i atrybutu dostawa[shipping].

Pamiętaj, że dla tego samego produktu nie można łączyć „ceny w pliku danych i szybkości dostawy w ustawieniach konta” ani „szybkości dostawy w pliku danych oraz ceny w ustawieniach konta”. Gdy prześlesz cenę za pomocą atrybutu, ustawienia usługi dostawy na koncie, w tym czas dostawy, zostaną zignorowane w przypadku pasującej lokalizacji dla danego produktu. Aby można było uznać czas dostawy w pliku danych, wartość ceny również musisz przesłać w pliku danych.

Aby skonfigurować dostawę na koncie Merchant Center, postępuj zgodnie z instrukcjami w kroku 2-A. Ustawienia dostawy możesz też zmienić za pomocą interfejsu Content API. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w kroku 2-B, aby skonfigurować dostawę za pomocą pliku danych.

Krok 2-A. Skonfiguruj ustawienia dostawy na poziomie konta

Tworzenie nowej lub edytowanie istniejącej usługi dostawy

 1. W menu nawigacyjnym kliknij ikonę narzędzia Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], a potem Dostawa i zwroty.
  • Dodaj lub edytuj istniejącą usługę dostawy dla produktów kwalifikujących się do adnotacji o szybkiej i bezpłatnej dostawie.
 2. Wprowadź informacje o usłudze dostawy:
  • Podaj nazwę usługi dostawy.
  • Jako obsługiwany obszar wybierz Stany Zjednoczone.
  • Wybierz Wszystkie scenariusze poza Kup przez Google lub Wszystkie scenariusze.
Uwaga: wybranie opcji „Kup przez Google” spowoduje, że adnotacje nie będą się wyświetlać w reklamach produktowych i bezpłatnych informacjach.

Dodaj ostateczny termin składania zamówień, czas obsługi zamówienia i czas przewozu

 1. W sekcji „Czas dostawy” wpisz te informacje:
  • Wpisz ostateczny termin składania zamówień i strefę czasową.
  • Wpisz czas obsługi zamówienia i liczbę dni, w ciągu których zostanie ono zrealizowane.
   • Aby zastosować ten sam czas przewozu w całym kraju i w przypadku wszystkich produktów:
    • Wpisz czas przewozu i dni wysyłki (dni tygodnia, w których realizowana jest wysyłka).
   • Jeśli chcesz, aby Twój czas przewozu dotyczył określonych obszarów kraju:
    • Wpisz dni tygodnia, w których realizowana jest wysyłka.
    • Kliknij Więcej opcji czasu przewozu.
    • Kliknij Dodaj miejsce docelowe.
    • Kliknij Nowe miejsce docelowe.
     • Wpisz nazwę.
     • Wpisz wszystkie odpowiednie kody pocztowe, aby zastosować ten sam czas przewozu.
     • Gdy skończysz, kliknij Dodaj kody pocztowe.
     • Kliknij Wybierz.
     • Wpisz czas przewozu dla grupy kodów pocztowych.
      • Możesz podać więcej niż 1 grupę kodów pocztowych, jeśli niektóre grupy mają różny czas przewozu (na przykład jedna grupa kodów pocztowych może być objęta dostawą w 1 dzień, a druga – dostawą w 2 dni).
   • [Opcjonalnie] Jeśli czas przewozu różni się w zależności od produktu, możesz kliknąć Dodaj etykietę czasu przewozu, aby utworzyć etykiety, które można przypisać do zestawów produktów za pomocą atrybutu etykieta czasu przewozu [transit_time_label] w pliku danych. Więcej informacji o konfigurowaniu etykiet czasu przewozu
 2. Kliknij Dalej.
Uwaga: aby móc korzystać z adnotacji o szybkiej i bezpłatnej dostawie, suma maksymalnego czasu obsługi zamówienia i maksymalnego czasu przewozu nie może przekraczać 3 dni roboczych.

Dodaj stawkę dostawy

 1. Kliknij Nowa usługa dostawy, aby dodać nową stawkę dostawy.
 2. Wybierz Wszystkie produkty, aby zastosować stawkę dostawy do wszystkich produktów lub Filtruj produkty według etykiety wysyłki, aby zastosować stawkę do grupy produktów.
 3. Jeśli wybrano opcję „Filtruj produkty według etykiety wysyłki”, podaj nazwę etykiety wysyłki.
 4. (Opcjonalnie) Podaj nazwę stawki dostawy.
 5. Kliknij Utwórz pojedynczą stawkę dla wszystkich zamówień lub skonfiguruj tabelę tak, aby utworzyć reguły na podstawie 1 lub 2 wymiarów: ceny, miejsca docelowego, wagi lub liczby produktów. Więcej informacji o ustawianiu stawek dostawy
 6. Kliknij Dalej.

Jeśli tylko część Twoich produktów kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy, zaktualizuj etykietę wysyłki

Jeśli tylko część produktów może być dostarczana bezpłatnie, atrybut etykieta wysyłki [shipping_label] może zostać uzupełniony w taki sposób, aby dopasować produkty do nowo utworzonej etykiety wysyłki. Jeśli wszystkie produkty z Twojego katalogu są objęte bezpłatną dostawą, atrybut etykieta wysyłki [shipping_label] nie jest wymagany.

 1. Zaktualizuj atrybut etykieta wysyłki [shipping_label] w pliku danych w przypadku produktów kwalifikujących się do bezpłatnej dostawy. Wartość w atrybucie powinna odpowiadać wartości atrybutu etykieta wysyłki[shipping_label] utworzonego na Twoim koncie.
  • Opcja 1. Wprowadź zmiany, korzystając ze źródła wejściowego podstawowego pliku danych
  • Opcja 2. Użyj reguł pliku danych
   • Korzystając z reguł pliku danych, utwórz lub edytuj zestaw reguł w atrybucie etykieta wysyłki [shipping_label].
    • Aby oznaczyć tagiem tylko określone produkty w regułach pliku danych, możesz ustawić warunki reguł w taki sposób, aby kierowały one na określone kombinacje marek lub kategorii.
  • Opcja 3. Użyj dodatkowych plików danych

Jeśli tylko część Twoich produktów kwalifikuje się do szybkiej dostawy, zaktualizuj etykietę czasu przewozu.

Jeśli czas przewozu różni się w zależności od produktu, w ustawieniach konta dotyczących dostawy możesz utworzyć etykiety czasu przewozu, które można przypisywać do zestawów produktów za pomocą atrybutu etykieta czasu przewozu [transit_time_label] w pliku danych. Jeśli czas przewozu nie różni się w zależności od produktu, atrybut etykieta czasu przewozu [transit_time_label] nie jest wymagany. Więcej informacji o konfigurowaniu etykiet czasu przewozu

 1. Zaktualizuj etykietę czasu przewozu [transit_time_label] w pliku danych w przypadku grupy produktów, do których zastosowano ten sam czas przewozu. Wartość w atrybucie powinna odpowiadać wartości atrybutu etykieta czasu przewozu[transit_time_label] utworzonego na Twoim koncie, do którego należą te atrybuty.

Potwierdź produkty z adnotacją o szybkiej i bezpłatnej dostawie

Gdy wykonasz czynności opisane powyżej, aby skonfigurować odpowiednią usługę dostawy dla produktów kwalifikujących się do dodania adnotacji o szybkiej i bezpłatnej dostawie, potwierdź objęte nią produkty, wykonując te czynności:

 1. Na koncie Merchant Center kliknij ikonę narzędzia Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate], a następnie Dostawa i zwroty.
 2. Kliknij nowo utworzoną lub edytowaną usługę dostawy z adnotacją o szybkiej i bezpłatnej dostawie.
 3. Przewiń w dół do karty „Stawki dostawy”, aby wyświetlić wykres kołowy.
  • Wykres potwierdzi liczbę produktów objętych adnotacją informującą o szybkiej i bezpłatnej dostawie oraz wszystkie produkty, które zawierają nowo utworzone etykiety wysyłki.

Pie chart depicting the Shipping Rates Google Ads UI

Krok 2-B. Podaj informacje o dostawie za pomocą pliku danych

Zamiast konfigurować ustawienia dostawy na poziomie konta w Merchant Center, możesz zaktualizować atrybut dostawa [shipping] w pliku danych w przypadku produktów, które kwalifikują się do szybkiej i bezpłatnej dostawy.

Musisz uwzględnić te atrybuty podrzędne: cena [price], maksymalny czas obsługi zamówienia [max_handling_time] i maksymalny czas przewozu [max_transit_time].

Więcej informacji o atrybucie dostawa [shipping]

Krok 3. Upewnij się, że strony płatności i strony docelowe produktów spełniają wymagania dotyczące szybkiej i bezpłatnej dostawy

W przypadku kwalifikujących się produktów odpowiednia strona płatności musi zawierać co najmniej jedną opcję dostawy spełniającą kryteria szybkiej i bezpłatnej dostawy, a informacje o dostawie na stronach docelowych produktów nie mogą być niezgodne z tym typem dostawy. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących płatności i strony docelowej produktu

Krok 4. Poproś o weryfikację

Aby wyświetlać adnotację o szybkiej i bezpłatnej dostawie, musimy zweryfikować Twoje ustawienia dostawy.

Obecnie domyślną metodą weryfikacji adnotacji o bezpłatnej i szybkiej dostawie jest indeksowanie Twojej witryny. Indeksowanie może być wykorzystywane do weryfikacji zarówno reklam, jak i bezpłatnych informacji. W przypadku adnotacji o szybkiej i bezpłatnej dostawie w reklamach możesz zweryfikować swoje ustawienia dostawy, konfigurując tagi konwersji w Google Ads, tak aby pobierały informacje o dostawie powiązane z konwersjami polegającymi na zakupie (ta opcja jest obecnie dostępna jedynie w przypadku wyświetlania reklam w Stanach Zjednoczonych). Więcej informacji o weryfikacji danych dostawy za pomocą śledzenia konwersji

Pamiętaj, że jeśli skonfigurujesz tagi konwersji Google Ads tak, by pobierały informacje o dostawie, nadal musisz wypełnić formularz zgłoszenia zainteresowania. Nasz zespół sprawdzi Twoje uprawnienia i skontaktuje się z Tobą w ciągu 2–3 dni roboczych.

Adnotacja o dostawie

Po sprawdzeniu Twoich uprawnień adnotacja o szybkiej i bezpłatnej dostawie zostanie automatycznie dodana do odpowiednich reklam produktowych, informacji o produkcie w Kup przez Google oraz bezpłatnych informacji dotyczących kwalifikującego się asortymentu.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false