Sử dụng nhãn tài khoản trong Comparison Shopping Service Center

Sử dụng nhãn tài khoản để phân loại và sắp xếp miền CSS hoặc tài khoản người bán thành các nhóm có ý nghĩa. Ví dụ: bạn có thể tạo nhãn tùy chỉnh để cho biết thị trường của một số tài khoản hoặc thiết lập các cấp bậc cho tài khoản người bán của mình. Sau khi thêm nhãn tài khoản, bạn có thể dùng các nhãn đó để sắp xếp hoặc lọc các tài khoản. Ngoài tạo và sử dụng nhãn của riêng mình, bạn còn có thể dùng nhãn tự động, nhãn này được áp dụng tự động cho tài khoản của bạn. Lưu ý rằng các nhãn này chỉ dùng để bạn tham khảo và sẽ không hiển thị trong Merchant Center.

Nhãn của bạn

Bạn có thể tạo và sử dụng nhãn để nhóm người bán theo danh mục, hiệu suất, quy mô hoặc các khía cạnh khác.

Một số nhãn có thể sử dụng là:

 • 5 người bán có chiến lược hàng đầu
 • 3 người bán có doanh thu cao nhất
 • Những người bán được thêm vào trong năm 2019
 • Các tài khoản của John Smith
 • Tài khoản dành cho ngành thời trang
 • Tài khoản tự phục vụ

Nhãn tự động

Để giúp bạn quản lý các tài khoản người bán được liên kết, Google chủ động gán một bộ nhãn tự động cho bạn. Các nhãn này cho phép bạn dễ dàng tập trung vào các tài khoản quan trọng nhất và có thể được dùng để lọc chế độ xem trong CSS Center. Nhãn tự động được áp dụng ở cấp miền CSS.

Có các nhãn tự động sau:

10 tài khoản hàng đầu: Tài khoản là một trong 10 tài khoản hàng đầu (tài khoản độc lập, tài khoản phụ của MCA hoặc trang web thương mại) theo số lượt nhấp có tính phí trong 30 ngày qua.

80% số lượt nhấp: Những tài khoản hàng đầu cùng chịu trách nhiệm cho 80% toàn bộ số lượt nhấp có tính phí của miền CSS trong 30 ngày qua.

Không hoạt động: Những tài khoản không nhận được bất kỳ lượt nhấp có tính phí nào trong 30 ngày qua.

Hướng dẫn

Cách thêm nhãn mới vào miền CSS:

Add a new label to a merchant account in the CSS Center

Chọn miền CSS mà bạn muốn thêm nhãn vào, sau đó:

 1. Nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa trong cột “Nhãn” để thêm hoặc chỉnh sửa nhãn.
 2. Nhấp vào Nhãn mới.
 3. Nhập tên cho nhãn đó, cũng như nội dung mô tả (không bắt buộc).
 4. Nhấp vào vòng tròn bên cạnh tên nhãn để chọn màu giúp phân biệt nhãn của bạn (không bắt buộc).
 5. Nhấp vào Tạo.
 6. Đánh dấu vào hộp bên cạnh nhãn mới tạo để áp dụng nhãn đó cho miền.
 7. Nhấp vào Áp dụng.

Cách thêm nhãn mới vào tài khoản người bán:

Add a new label to a merchant account in the CSS Center

Tìm tài khoản người bán mà bạn muốn thêm nhãn vào, sau đó:

 1. Nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa trong cột “Nhãn” để thêm hoặc chỉnh sửa nhãn.
 2. Nhấp vào Nhãn mới.
 3. Nhập tên cho nhãn đó, cũng như nội dung mô tả (không bắt buộc).
 4. Nhấp vào vòng tròn bên cạnh tên nhãn để chọn màu giúp phân biệt nhãn của bạn.
 5. Nhấp vào Tạo.
 6. Đánh dấu vào hộp bên cạnh nhãn mới tạo để áp dụng nhãn đó cho tài khoản người bán.
 7. Nhấp vào Áp dụng.

Để áp dụng một trong các nhãn của bạn cho một miền hoặc tài khoản

Apply an existing label to a domain or account in the CSS Center

Tìm miền hoặc tài khoản người bán mà bạn muốn thêm nhãn vào, sau đó:

 1. Nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa trong cột “Nhãn”.
 2. Trong thanh tìm kiếm, hãy nhập tên nhãn mà bạn muốn áp dụng.
 3. Đánh dấu vào hộp bên cạnh nhãn đó.
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Để xóa một trong các nhãn của bạn khỏi miền hoặc tài khoản

To remove a label from a domain or account in the CSS Center

Tìm miền hoặc tài khoản mà bạn đã thêm nhãn, sau đó:

 1. Nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa trong cột “Nhãn”.
 2. Bỏ đánh dấu hộp bên cạnh nhãn để xóa nhãn đó khỏi miền hoặc tài khoản.
 3. Nhấp vào Áp dụng.

Để lọc miền hoặc tài khoản theo nhãn

Filter domains or accounts by label in the CSS Center

Tìm miền hoặc tài khoản người bán mà bạn muốn lọc, sau đó:

 1. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc Filter icon.
 2. Nhấp vào Nhãn, sau đó chọn Nhãn tự động hoặc Nhãn của bạn.
 3. Đánh dấu hộp bên cạnh nhãn mà bạn muốn dùng để lọc chế độ xem.
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Hệ thống sẽ lọc các mục để bạn chỉ nhìn thấy những mục đã áp dụng nhãn.

Cách xóa một trong các nhãn của bạn

to delete a label in the CSS Center

Tìm miền hoặc tài khoản mà bạn đã thêm nhãn, sau đó:

 1. Nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa trong cột “Nhãn”.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Biểu tượng bút chì/biểu tượng chỉnh sửa trong hàng của nhãn mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào biểu tượng xóa Delete icon ở cuối hộp.
 4. Trong cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?