Cách khắc phục: Thiếu giá trị: kích thước [size], màu sắc [color], giới tính [gender], nhóm tuổi [age_group]

Hãy thêm thuộc tính này vào dữ liệu sản phẩm của bạn

Trong dữ liệu sản phẩm của mình, bạn chưa cung cấp giá trị cho một hoặc nhiều thuộc tính bắt buộc đối với sản phẩm của bạn. Đối với một số sản phẩm được giới thiệu trong Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí, bạn phải cung cấp một số nhóm thuộc tính cụ thể. Ví dụ: Các thuộc tính giới tính [gender], nhóm tuổi [age_group], màu sắc [color]kích thước [size] là bắt buộc đối với sản phẩm may mặc và cần phải được chỉ định để các mặt hàng này có thể xuất hiện.

Sản phẩm của bạn thường sẽ có chất lượng dữ liệu thấp nếu thiếu các thuộc tính bắt buộc trong dữ liệu sản phẩm. Điều này có thể làm giảm hiệu suất hoạt động của sản phẩm trong phần kết quả tìm kiếm.

Để khắc phục sự cố này, hãy cung cấp các thuộc tính bắt buộc còn thiếu cho sản phẩm của bạn trong dữ liệu sản phẩm. Bạn có thể thêm các thuộc tính bắt buộc hoặc chỉ những thuộc tính được gắn cờ cụ thể cho lỗi này. Tìm hiểu thêm về đặc tả dữ liệu sản phẩm

Trong một số trường hợp, nếu bạn không cung cấp thuộc tính danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] cho sản phẩm của mình, thì một danh mục sẽ tự động được chọn. Nếu kết quả phân loại danh mục này không chính xác, các thuộc tính bắt buộc có thể khác với các thuộc tính bạn đã tải lên. Để khắc phục sự cố này, bạn có thể chỉ định danh mục chính xác theo cách thủ công bằng thuộc tính danh mục sản phẩm của Google [google_product_category].

Hướng dẫn

Bước 1: Xem các sản phẩm bị ảnh hưởng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Chọn mục Sản phẩm trên trình đơn điều hướng, rồi nhấp vào Chẩn đoán.
 3. Nhấp vào thẻ Vấn đề về mặt hàng để xem các vấn đề hiện đang ảnh hưởng đến sản phẩm của bạn.

Để tải danh sách (.csv) tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc tất cả các vấn đề:

 • Nhấp vào nút tải xuống Download bên cạnh nút bộ lọc Bộ lọc, ở dưới biểu đồ và trên danh sách các vấn đề.

Để tải danh sách (.csv) tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc một vấn đề cụ thể:

 • Tìm vấn đề trong cột "Vấn đề", sau đó nhấp vào nút tải xuống Download ở cuối hàng.

Cách xem danh sách tối đa 50 sản phẩm gặp phải vấn đề cụ thể này:

 • Tìm vấn đề trong cột “Vấn đề”, sau đó nhấp vào Xem các ví dụ trong cột “Mặt hàng chịu ảnh hưởng”.

Bước 2: Thêm thuộc tính này vào dữ liệu sản phẩm của bạn

 1. Lọc báo cáo đã tải xuống để chỉ thấy những sản phẩm có:
  "Tên vấn đề" = Thiếu giá trị: kích thước [size], màu sắc [color], giới tính [gender], nhóm tuổi [age_group].

 2. Để khắc phục vấn đề, hãy cung cấp giá trị của (các) thuộc tính bị thiếu.

Bước 3: Gửi lại dữ liệu sản phẩm

 1. Sau khi bạn cập nhật dữ liệu sản phẩm, hãy gửi lại dữ liệu này bằng một trong các phương thức sau:
 2. Tiếp theo, hãy kiểm tra trang Chẩn đoán, nếu không thấy vấn đề này xuất hiện nữa nghĩa là bạn đã khắc phục xong.

  Lưu ý: Nội dung thay đổi có thể phải mất một thời gian mới xuất hiện trên trang Chẩn đoán.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false