Policy för Marknadstrender

Med Marknadstrender kan du visa rapporten Priskonkurrens och Bästsäljare i Merchant Center. Om du är kvalificerad kan du öppna Tillväxt och klicka på Hantera program för att aktivera Marknadstrender.

Krav för att vara kvalificerad

Merchant Center-kontoadministratörer kan aktivera Marknadstrender. Rapporterna under Marknadstrender omfattas av användarvillkoren för Merchant Center.

Dessutom måste det konto som använder programmet uppfylla vissa minimikrav för att delta i Shopping-annonser, Shopping Actions eller obetalda annonser.

Användning

Marknadstrender-rapporter är endast tillgängliga för intern användning av säljaren eller någon som agerar på uppdrag av säljaren. Marknadstrender-data kan inte säljas vidare, visas offentligt, annonseras eller samlas hos andra säljare. I samband med Marknadstrender avser ”säljare” det företag som äger domänen för produkterna som säljs eller som säljer produkter på en marknadsplats.


Du måste försäkra dig om att din eller tredje parts användning av data från Marknadstrender som exporteras från ditt Merchant Center-konto följer policyn för Marknadstrender.  

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt