Ochrana produktů pomocí funkce odložení odstranění

Chcete-li předejít nechtěnému odstranění produktů ze zdroje, zapněte funkci odložení odstranění v nastavení ochrany produktů. Tato funkce chrání před odstraněním dat, které může být důsledkem přidání neúplných produktových dat. Obdržíte rovněž oznámení, pokud zjistíme, že vašim produktům hrozí odstranění.

Jak to funguje

Funkce ochrany produktů bude spuštěna v případě výrazného poklesu počtu produktů v určitém zdroji. V případě poklesu vytvoří Google na základě informací z daného zdroje automaticky nové produkty a aktualizuje produkty stávající. Aby nedošlo k nechtěnému smazání produktových dat, Google z vašeho účtu neodebere produkty, které ve vašem zdroji chybí. Pokud nepodniknete žádné kroky, uvedené chybějící produkty zůstanou aktivní až do původního data vypršení platnosti.

O této ochraně budete informováni e-mailem, pokud jste se přihlásili k odběru e-mailových aktualizací oznámení o zdroji, včetně upozornění na produktová data. Upozornění se zobrazí také na stránce Zdroje na kartě Zpracování, kde bude uvedeno, že byla spuštěna ochrana produktu, a také počet produktů zjištěných v předchozích verzích.

Pokud jste nechtěli vymazat chráněné produkty ze zdroje, zkontrolujte produktová data, která byla přidána naposledy, opravte v nich případné chyby a znovu je nahrajte. Google přijme aktualizovaný zdroj a trvale odstraní ze zdroje všechny produkty, které nebyly zahrnuty do aktualizovaných produktových dat po uplynutí data vypršení platnosti. Pokaždé, když je produkt přidán prostřednictvím zdroje, má výchozí platnost 30 dní. Datum vypršení platnosti je prodlouženo pokaždé, když je produkt znovu odeslán, nikdy však nepřekročí 30 dní. Google chráněné produkty odstraní až po vypršení jejich platnosti (nejdéle 30 dnů).

Pokud jste ze zdroje chtěli odstranit chráněné produkty, můžete tuto funkci přepsat několika způsoby:

  1. V upozornění na stránce zpracování zdroje klikněte na možnost Odstranit produkty.
  2. Deaktivujte funkci v nastavení účtu a přidejte produktová data.
  3. Ručně přidejte produktová data.

Všechny tyto možnosti vám umožní bez obav smazat tyto produkty z vašeho účtu.

Vhodné zdroje

Funkce ochrany produktů je k dispozici pro primární zdroje, včetně produktů, místních produktů a zdrojů místního produktového inventáře a pro veškeré nahrávání zdrojů včetně tabulek. Tato funkce není dostupná pro doplňkové zdroje, rozhraní API, Automatické zdroje, aktualizace produktů dostupných online ani aktualizace lokálně dostupných produktů.

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta, ale můžete ji zapnout nebo změnit limit poklesu v procentech v nastavení účtu.

Pokyny

Úprava funkce ochrany produktů

  1. Přihlaste se k účtu Merchant Center.
  2. Klikněte na ikonu klíče Tools and setting menu icon [Gear].
  3. Klikněte na možnost Nastavení účtu.
  4. Klikněte na nabídku Ochrana produktů a aktivujte možnost „Aktivovat ochranu, pokud má být odstraněno následující procento produktů“.
  5. Nastavte limit poklesu v procentech, což spustí ochranu vašich produktů.
  6. Klikněte na Uložit
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory