Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Tvorba stránok s multimediálnym opisom výrobku

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Na stránke s opisom výrobku sa kupujúci oboznámia s vlastnosťami a výhodami výrobku ešte pred dokončením nákupu. Stránka s multimediálnym opisom výrobku poskytuje presné a komplexné informácie o výrobku.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako vytvárať stránky s multimediálnym opisom výrobku.

product description page, example of how it works

Na tejto stránke


Výhody

Komplexné a presné informácie o záznamoch o výrobku:

  • pomáhajú zákazníkom identifikovať výrobok, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám;
  • poskytujú zákazníkom všetko, čo potrebujú, aby mali pri nákupe pocit istoty;
  • zlepšujú dôveru zákazníkov.

Pokyny

1. krok: pridanie údajov o výrobkoch do informačného kanála služby Merchant Center alebo Manufacturer Center

Google používa informácie z rôznych zdrojov, aby zobrazil najlepšie opisy, obrázky a podrobnosti o výrobku a poskytol zákazníkovi jednotné a optimalizované prostredie ponuky výrobkov. To znamená, že možno nepoužijeme údaje, ktoré uvediete pri niektorých záznamoch o výrobku.

Výrobcovia a vlastníci značiek

Ak ste výrobca alebo vlastník značky, môžete sa zaregistrovať do služby Google Manufacturer Center. Účet Manufacturer Center umožňuje výrobcom a značkám odosielať smerodajné údaje o výrobkoch a dá sa využiť na zlepšenie obchodných výsledkov v rôznych službách Googlu.

Google verí, že údaje, ktoré ako výrobca alebo značka zdieľate prostredníctvom služby Google Manufacturer Center, najpresnejšie vystihujú výrobok. Google vďaka týmto informáciám pomáha kupujúcim vyhľadať aj pochopiť vaše výrobky a obohacuje stránky s opisom týchto výrobkov.

V informačných kanáloch služby Manufacturer Center môžete zdieľať nasledujúce atribúty údajov o výrobkoch:

Údaje o výrobkoch Atribút informačného kanála služby Manufacturer Center Tipy pre stránku s opisom výrobku
Identifikátor Identifikátor [id] Povinné pre všetky výrobky
Globálne číslo obchodnej jednotky GTIN [gtin] Povinné pre všetky výrobky
Názov výrobku Názov [title] Povinné pre všetky výrobky.

1 – 150 znakov.
Názov značky výrobku Značka [brand] Povinné pre všetky výrobky
Opis výrobku Opis [description] Povinné pre všetky výrobky.

Odporúčame >200 znakov.

Odporúčame štruktúrované a dobre naformátované opisy s bodmi a odsekmi.
Obrázky výrobku Odkaz na obrázok [image_link] Povinné pre všetky výrobky.

Odporúčame vysoké rozlíšenie obrázka (>1500 pixelov na najdlhšej strane).
Odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link] Odporúčame >5 ďalších obrázkov.

Odporúčame vysoké rozlíšenie obrázka (>1500 pixelov na najdlhšej strane).
Odkaz na obrázok životného štýlu [lifestyle_image_link] Odporúčame, ak chcete oddeliť obrázky životného štýlu od ďalších obrázkov výrobku. V opačnom prípade použite atribút additional_image_link.
Varianty výrobku Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] Odporúčame používať pri výrobkoch s rôznymi variantmi
Podrobnosti o výrobku Podrobnosti o výrobku [product_detail] Odporúčame pre každý výrobok.

Odporúčame > 5 podrobností a odporúčame, aby ste ich uviedli čo najviac.
Multimediálny obsah o výrobku Multimediálny obsah o výrobku [rich_product_content] Uprednostňovaný pred atribútom opis vlastnosti [feature_description], ktorý prepíše.

Odporúčame na zvýraznenie vlastností výrobku, ktoré sa majú zobraziť v sekcii Od výrobcu.
Vlastnosti výrobku Opis vlastnosti [feature_description] Odporúčame pre každý výrobok.

Odporúčame vlastnosti s obrázkami (minimálne 800 × 800 pixelov).
Video o výrobku Odkaz na video [video_link] Odporúčame pre každý výrobok

Maloobchodní predajcovia okrem výrobcov alebo vlastníkov značky

Ak vo svojich feedoch služby Merchant Center odošlete nasledujúce atribúty údajov o výrobkoch, pomôže vám to vytvoriť stránky s multimediálnym opisom výrobkov:

Údaje o výrobkoch Atribút informačného kanála služby Merchant Center Tipy pre stránku s opisom výrobku
Identifikátor Identifikátor [id] Povinné pre všetky výrobky
Názov výrobku Názov [title] Povinné pre všetky výrobky.

1 – 150 znakov.

Pomocou atribútu názov [title] jasne identifikujte výrobok, ktorý predávate. Názov je jednou z najvýznačnejších častí reklamy. Konkrétny a presný názov nám pomôže zobraziť výrobok správnym používateľom.
Opis výrobku Opis [description] Povinné pre všetky výrobky.

Odporúčame >200 znakov.

Odporúčame štruktúrované a dobre naformátované opisy s bodmi a odsekmi.
Obrázky výrobku Odkaz na obrázok [image_link] Povinné pre všetky výrobky.

Odporúčame vysoké rozlíšenie obrázka (>1000 pixelov na najdlhšej strane).
Odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link] Odporúčame >5 ďalších obrázkov.

Odporúčame vysoké rozlíšenie obrázka (>1000 pixelov na najdlhšej strane).
Odkaz na obrázok životného štýlu [lifestyle_image_link] Odporúčame, ak chcete oddeliť obrázky životného štýlu od ďalších obrázkov výrobku. V opačnom prípade použite atribút additional_image_link.
Varianty výrobku Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] Odporúčame používať pri výrobkoch s rôznymi variantmi
Charakteristika výrobku Charakteristika výrobku [product_highlight] Odporúča sa pre každý výrobok.

Odporúčame > 4 charakteristiky.
Podrobnosti o výrobku Podrobnosti o výrobku [product_detail] Odporúčame pre každý výrobok.

Vyžaduje sa > 5 podrobností a odporúčame, aby ste ich uviedli čo najviac.

2. krok: zdieľanie hodnotení výrobku

Táto funkcia je k dispozícii len v klasickom prostredí služby Merchant Center.

Hodnotenia výrobkov na Googli umožňujú maloobchodným predajcom zdieľať a zobrazovať hodnotenia a recenzie výrobkov.

Ak ste sa zapojili do programu hodnotení výrobkov, môžete zdieľať údaje o recenziách pomocou feedu hodnotení výrobkov na Googli. Ďalšie informácie o hodnoteniach výrobkov Nasledujúce atribúty vám pomôžu vytvoriť feed multimediálnych hodnotení výrobkov a nám zasa priradiť recenzie k stránkam s opisom vašich výrobkov.

Údaje o výrobkoch Atribút informačného kanála hodnotení výrobku Poznámka
Hodnotenie výrobku <ratings> Povinné pre všetky recenzie
Obsah recenzie <content> Povinné pre všetky recenzie
Webová adresa recenzie <review_url> Povinné pre všetky recenzie
Webová adresa výrobku <product_url> Povinné pre všetky recenzie

Identifikátory výrobku

<gtins> Údaje recenzií z informačného kanála hodnotenia výrobkov sa priraďujú ku konkrétnym výrobkom na základe viacerých faktorov. Najväčšiu úlohu tu hrajú globálne jedinečné identifikátory výrobkov, ako napríklad kódy GTIN. (Bez údajov atribútu GTIN [gtin] sa Google pokúsi priradiť recenziu prostredníctvom iných informácií, ako je napríklad kód SKU alebo kombinácií atribútov značka [brand] + katalógové číslo súčiastky [mpn].)
<mpns>
<skus>
<brands>
Obrázky recenzenta <reviewer_images> Odporúčame vám zahrnúť obrázky recenzentov, ak sú k dispozícii.
Overené nákupy <collection_method> Odporúčame vám uviesť, či bola recenzia napísaná po nákupe alebo nevyžiadaná.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka