Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Thiết lập Quảng cáo mua sắm

Đăng ký Quảng cáo mua sắm bằng cách chọn Quảng cáo mua sắm khi bạn đăng ký tài khoản Merchant Center, hoặc nhấp vào Tăng trưởng trong trình đơn điều hướng bên trái, sau đó nhấp vào Quản lý chương trình. Chọn Quảng cáo mua sắm từ danh sách những chương trình có sẵn.

Bạn có thể bắt đầu hay dừng thiết lập vào bất cứ lúc nào. Khi bạn đã bắt đầu thiết lập, Quảng cáo mua sắm sẽ được tự động thêm vào danh sách các tác vụ đang chờ xử lý của bạn trên trang Tổng quan.

Hoàn thành bước thiết lập

Khi thiết lập Quảng cáo mua sắm, bạn sẽ cần:

Nội dung người lớn

Theo mặc định, tùy chọn cài đặt nội dung người lớn ở trạng thái tắt. Nếu trang web của bạn chủ yếu chứa nội dung hướng đến người lớn (ví dụ: đồ lót khêu gợi), bạn nên kích hoạt nội dung người lớn. Tìm hiểu thêm về chính sách của Google về nội dung hướng đến người lớn trong Merchant Center

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố