Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Thiết lập chương trình Mua trên Google

 

Note: The Buy on Google program in France ended on December 7, 2021. Learn more

 

Đăng ký chương trình Mua trên Google bằng cách chọn chương trình này khi bạn đăng ký Merchant Center hoặc nhấp vào mục Mức tăng trưởng trong trình đơn điều hướng bên trái, sau đó nhấp vào Quản lý chương trình.

Hướng dẫn

Khi thiết lập chương trình Mua trên Google, bạn sẽ cần làm những việc sau:

Thông tin liên hệ của dịch vụ khách hàng

Chương trình Mua trên Google yêu cầu bạn phải có thông tin liên hệ của dịch vụ khách hàng để người dùng có thể yêu cầu trợ giúp về các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình mua sắm.

Khi thiết lập thông tin liên hệ của dịch vụ khách hàng, bạn có thể mời người dùng đăng ký nhận email tiếp thị của mình khi thanh toán. Bạn có thể điều chỉnh chế độ cài đặt này bất cứ lúc nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false