Google Ads-innstillinger og -kontotilknytning

Du trenger en Google Ads-konto som er tilknyttet Merchant Center-kontoen din, for å kunne konfigurere Shopping-kampanjen din. Dette gjør det mulig å bruke produktdataene du sender inn via Merchant Center-kontoen din, i Shopping-kampanjen. Velg mellom følgende fremgangsmåter:

  1. Opprett en ny Google Ads-konto.
  2. Bruk en eksisterende Google Ads-konto du har administratortilgang til.
  3. Bruk andre Google Ads-kontoer som er knyttet til Merchant Center-kontoen din.
  4. Knytt enda en Google Ads-konto til Merchant Center-kontoen din.

1. Opprett en ny Google Ads-konto

Hvis du ikke allerede har en Google Ads-konto, kan du opprette en i Merchant Center. Klikk på ikonet Verktøy og deretter på «Tilknyttede kontoer». Klikk på Opprett en konto for å begynne å bygge opp Google Ads-kontoen din.

Du må oppgi følgende informasjon for å opprette den nye kontoen din:

  • tidssone – definerer tidssonen som rapporteringen din baseres på
  • valuta – valutaen du legger inn bud og angir budsjetter i

Begge disse innstillingene er forhåndsutfylt basert på den geografiske posisjonen din, men du kan velge fritt blant alternativene i rullegardinmenyene. Merk at du ikke kan endre disse innstillingene senere.

2. Bruk en eksisterende Google Ads-konto du har administratortilgang til

Hvis du allerede har administratortilgang til en Google Ads-konto som er oppført under samme påloggings-ID som Merchant Center-kontoen din, kan du bruke denne Google Ads-kontoen til å konfigurere Shopping-kampanjen din. For å starte prosessen klikker du enten på Tilknytt kontoen din på siden for konfigurering av Shopping-annonser, eller så klikker du på Verktøy-ikonet og deretter på Tilknyttede kontoer.

Merk: Du må ha administratortilgang til Google Ads-kontoen du vil bruke til å opprette en Shopping-kampanje fra Merchant Center. Hvis du har godtatt en invitasjon til disse tilgangsnivåene for en Google Ads-konto, men rettighetene ikke er innvilget ennå, må du kontakte Google Ads-kontoadministratoren din. Finn ut mer om Google Ads-kontotilgang

3. Bruk en annen Google Ads-konto som er knyttet til Merchant Center-kontoen din

Det kan finnes en eller flere Google Ads-kontoer som eies av andre brukere (for eksempel kollegaer fra organisasjonen din), og som er knyttet til Merchant Center-kontoen din. Selv om du ikke har tilgang til disse Google Ads-kontoene, kan du velge den bestemte kontoen du vil bruke for Shopping-kampanjen din, fra listen og kontakte eieren av den aktuelle kontoen. Eieren av kontoen kan enten gi deg tilgang til Google Ads-kontoen eller logge på Merchant Center selv for å konfigurere en Shopping-kampanje.

Du kan også endre tilknytningsstatusen til en av disse Google Ads-kontoene ved å velge ett av følgende:

  • Hvis du velger «Aktiver», kan en tilknyttet Google Ads-konto få tilgang til Merchant Center-kontoen din.
  • Hvis du velger «Deaktiver», deaktiveres tilknytningen mellom denne Google Ads-kontoen og Merchant Center-kontoen din.
  • Hvis du velger «Fjern», fjernes tilknytningen mellom Google Ads-kontoen og Merchant Center-kontoen din for godt.

4. Tilknytt enda en Google Ads-konto

Hvis du ønsker å knytte enda en Google Ads-konto til Merchant Center-kontoen din for å opprette Shopping-kampanjen din (for eksempel for et reklamebyrå som administrerer annonsekampanjene dine), kan du klikke på Verktøy-ikonet og deretter på Tilknyttede kontoer. Klikk på plussikonet under «Andre Google Ads-kontoer». Skriv inn Google Ads-kunde-ID-en for den aktuelle kontoen, og lagre. Eieren av den tilknyttede Google Ads-kontoen kan da logge på Google Ads og konfigurere kampanjer direkte i Google Ads.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt