Σύνδεση λογαριασμού στο Google Ads με το Merchant Center

Για να δημιουργήσετε καμπάνιες στο Merchant Center, πρέπει να συνδέσετε έναν λογαριασμό στο Google Ads με το Merchant Center. Αφού συνδέσετε τους λογαριασμούς, θα μπορείτε να δημιουργήσετε μια καμπάνια στο Merchant Center που χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του προϊόντος σας.

Σε αυτήν τη σελίδα

Σημαντικό

 • Ένας χρήστης με πλήρη πρόσβαση ή πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό στο Google Ads θα πρέπει να εγκρίνει το αίτημα σύνδεσης στο Google Ads.
 • Οι κάτοχοι λογαριασμών Google Ads και οι χρήστες του Merchant Center με δικαιώματα διαχειριστή ή πλήρη πρόσβαση μπορούν να καταργήσουν τη σύνδεση ανά πάσα στιγμή. Άλλες ενέργειες στον συνδεδεμένο λογαριασμό μπορεί να έχουν πρόσθετες απαιτήσεις πρόσβασης (ακόμα και αν και οι δύο λογαριασμοί είναι συνδεδεμένοι). Για παράδειγμα:
  • Ένας χρήστης λογαριασμού στο Merchant Center δεν μπορεί να δημιουργήσει ή να επεξεργαστεί καμπάνιες, εκτός αν έχει πρόσβαση διαχειριστή ή πλήρη πρόσβαση στον συνδεδεμένο λογαριασμό στο Google Ads.
  • Ένας κάτοχος λογαριασμού στο Google Ads δεν μπορεί να επεξεργαστεί ή να προσθέσει προϊόντα ή να δημιουργήσει καμπάνιες στο Merchant Center, εκτός αν έχει πρόσβαση και στον συνδεδεμένο λογαριασμό στο Merchant Center. (Ωστόσο, ο κάτοχος του λογαριασμού στο Google Ads μπορεί να δημιουργήσει καμπάνιες με ροές προϊόντων από το Google Ads.)
 • Όταν εγκριθεί το αίτημα σύνδεσης, κοινοποιούνται πληροφορίες μεταξύ των λογαριασμών, για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των διαφημίσεών σας. Ορισμένα παραδείγματα πληροφοριών που είναι κοινόχρηστες μεταξύ λογαριασμών είναι τα εξής: ονόματα λογαριασμών και αναγνωριστικά πελατών για το Merchant Center και το Google Ads, πληροφορίες προϊόντος από το Merchant Center και μετρήσεις του Google Ads για διαφημίσεις που προβάλλουν τα προϊόντα σας.
 • Οι λογαριασμοί υπευθύνου στο Google Ads δεν μπορούν να συνδεθούν στο Merchant Center. Με έναν λογαριασμό υπευθύνου στο Google Ads, μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε πολλούς λογαριασμούς Google Ads. Για να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καμπάνιες στο Merchant Center, θα χρειαστείτε τουλάχιστον πλήρη πρόσβαση ή πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό Merchant Center στον οποίο θα ανήκουν οι καμπάνιες, ακόμα και αν είστε ήδη διαχειριστής του αντίστοιχου λογαριασμού υπευθύνου Google Ads.
 • Αν καταργήσετε τη σύνδεση λογαριασμών, οι καμπάνιες στο Google Ads που βασίζονται σε δεδομένα προϊόντων από τον λογαριασμό στο Merchant Center θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν δεδομένα προϊόντων για την προβολή διαφημίσεων. Επίσης, δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε νέες καμπάνιες στο Google Ads βάσει δεδομένων προϊόντων από αυτόν το λογαριασμό Merchant Center. Το Google Ads θα συνεχίσει να προβάλλει άλλους τύπους καμπανιών στον λογαριασμό.

Σύνδεση λογαριασμού Google Ads

Επιλογή 1: Δημιουργία νέου λογαριασμού Google Ads στο Merchant Center

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Google Ads, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο Merchant Center.

 1. Στο Merchant Center, επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων Merchant Center Settings [icon].
 2. Επιλέξτε Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 3. Επιλέξτε Δημιουργία λογαριασμού και ακολουθήστε τις οδηγίες, για να οριστικοποιήσετε τον λογαριασμό σας και να τον συνδέσετε με το Merchant Center. 

Σημείωση: Κατά τη διαδικασία ρύθμισης, θα πρέπει να καταχωρίσετε τη ζώνη ώρας και το νόμισμά σας. Οι επιλογές προσυμπληρώνονται με βάση την τοποθεσία σας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη ώρας και το νόμισμα κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας. Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις αργότερα.

Επιλογή 2: Σύνδεση με υπάρχοντα λογαριασμό στο Google Ads

Αν έχετε πρόσβαση διαχειριστή σε έναν λογαριασμό στο Google Ads που διαχειρίζεστε επί του παρόντος ή θέλετε να συνδέσετε έναν λογαριασμό στο Google Ads που ανήκει σε άλλους χρήστες (για παράδειγμα, συνεργάτες εταιρείας), μπορείτε να τον συνδέσετε απευθείας στο Merchant Center. Θα χρειαστείτε το αναγνωριστικό πελάτη στο Google Ads, το οποίο βρίσκεται στο επάνω μέρος οποιασδήποτε σελίδας του Google Ads, όταν είστε συνδεδεμένοι (κοντά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού).

Αίτημα σύνδεσης με το Google Ads στο Merchant Center

 1. Στο Merchant Center, επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων Merchant Center Settings [icon].
 2. Επιλέξτε Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 3. Επιλέξτε Google Ads.
 4. Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να συνδέσετε:
  1. Ο λογαριασμός σας στο Google Ads: Καταχωρίστε το αναγνωριστικό πελάτη Google Ads και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση. Αν ο Λογαριασμός σας Google έχει ήδη συσχετιστεί με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς Google Ads, επιλέξτε τον λογαριασμό στο Google Ads από τη λίστα.
  2. Άλλοι λογαριασμοί στο Google Ads: Επιλέξτε Σύνδεση λογαριασμού και καταχωρίστε το αναγνωριστικό πελάτη Google Ads. Στη συνέχεια, επιλέξτε Αποστολή αιτήματος σύνδεσης.

Έγκριση αιτήματος σύνδεσης στο Google Ads

Τα αιτήματα σύνδεσης από το Merchant Center πρέπει να εγκρίνονται στον λογαριασμό στο Google Ads με τον οποίο συνδέεστε (εκτός αν ο λογαριασμός στο Google Ads έχει ήδη συσχετιστεί με τον Λογαριασμό σας Google). Κάποιος που έχει πλήρη πρόσβαση ή πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό στο Google Ads θα πρέπει να ακολουθήσει αυτά τα βήματα, προκειμένου να εγκρίνει το αίτημα σύνδεσης:
 1. Στον λογαριασμό σας στο Google Ads, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε λειτουργία Expert. Αν αυτό το εικονίδιο Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] ονομάζεται Εργαλεία και ρυθμίσεις, βρίσκεστε σε λειτουργία Expert. Αν το εικονίδιο Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας στο Google Ads ονομάζεται Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και επιλέξτε Εναλλαγή σε λειτουργία Expert.
 2. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 3. Στην ενότητα Οι συνδεδεμένοι λογαριασμοί και τα προϊόντα σας, βρείτε το Google Merchant Center και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση και σύνδεση.
 4. Βρείτε τον λογαριασμό που θέλετε να συνδέσετε. Στη στήλη Κατάσταση, θα εμφανίζεται η ένδειξη Χρειάζεται την έγκρισή σας.
 5. Επιλέξτε Προβολή αιτήματος στη στήλη Ενέργειες και ελέγξτε τις λεπτομέρειες του αιτήματος.
 6. Επιλέξτε Έγκριση.
Σημείωση: Ένας λογαριασμός Merchant Center μπορεί να συνδεθεί μόνο με έως 100 λογαριασμούς Google Ads.

Διαχείριση συνδέσεων μεταξύ λογαριασμών

Αφού συνδέσετε τους λογαριασμούς στο Merchant Center και στο Google Ads, μπορείτε να ακυρώσετε το αίτημα ή να αποσυνδέσετε τους λογαριασμούς. Μπορείτε, επίσης, να δείτε την κατάσταση της σύνδεσης στο Merchant Center.

Ακύρωση αιτήματος σύνδεσης

 1. Στο Merchant Center, επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων Merchant Center Settings [icon].
 2. Επιλέξτε Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 3. Επιλέξτε Google Ads.
 4. Βρείτε τον λογαριασμό στο Google Ads.
 5. Στη στήλη Ενέργειες, επιλέξτε Ακύρωση αιτήματος.
 6. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Συνέχεια.

Αποσύνδεση λογαριασμών

 1. Στο Merchant Center, επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων Merchant Center Settings [icon].
 2. Επιλέξτε Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 3. Επιλέξτε Google Ads.
 4. Βρείτε τον λογαριασμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποσύνδεση.

Έλεγχος καταστάσεων σύνδεσης

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των συνδέσμων λογαριασμού στην καρτέλα Google Ads, στην ενότητα Συνδεδεμένοι λογαριασμοί. Μπορεί να παρατηρήσετε αυτές τις καταστάσεις για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς:
 • Η σύνδεση λογαριασμού πρέπει να επιβεβαιωθεί στο Google Ads: Το αίτημά σας για σύνδεση με τον λογαριασμό στο Google Ads πρέπει να επιβεβαιωθεί απευθείας στο Google Ads. Αποκτήστε πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Google Ads (ή ζητήστε από τον κάτοχο του λογαριασμού) να εγκρίνει το αίτημα σύνδεσης.
 • Ενεργός: Ο λογαριασμός σας στο Google Ads έχει συνδεθεί με αυτόν τον λογαριασμό στο Merchant Center. Μπορείτε πλέον να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό για την προβολή καμπανιών από το Merchant Center.
 • Μη συνδεδεμένος: Ο λογαριασμός στο Google Ads δεν είναι πλέον συνδεδεμένος με τον λογαριασμό σας στο Merchant Center. Οι διαφημίσεις σας θα σταματήσουν να προβάλλονται και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέες καμπάνιες στο Merchant Center.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
71525
false