Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thay đổi tùy chọn email trên Merchant Center

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Bạn có thể điều chỉnh loại email mà mỗi người dùng tài khoản Merchant Center sẽ nhận. Bạn có thể chọn các loại email sau: thông báo dịch vụ bắt buộc, tin tức và mẹo, khảo sát và thí điểm, hội, cảnh báo về dữ liệu sản phẩm, đơn đặt hàng, trường hợp trả lại hàngbáo cáo. Tuỳ theo cấp của quyền truy cập vào tài khoản, bạn sẽ có một số cách để thay đổi. 

Thay đổi các tùy chọn trong Merchant Center (chỉ dành cho người dùng Quản trị và Tiêu chuẩn) 

Người dùng Quản trị và Tiêu chuẩn có thể thay đổi tùy chọn email của mình ngay trong Merchant Center bằng các bước sau: 

 1.  Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng], sau đó chọn Tùy chọn trong phần "Cài đặt".
 3. Trong mục "Thông báo qua email", hãy bật nút chuyển để chọn loại email mà bạn muốn nhận từ Merchant Center.
 4. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Tất cả người dùng quản trị sẽ tự động nhận được các email thông báo bắt buộc về dịch vụ và không thể từ chối nhận các email này.  

Thay đổi tùy chọn của bạn trong email từ Merchant Center (tất cả người dùng và người liên hệ qua email)

Tất cả người dùng đều có thể thay đổi tùy chọn email của mình từ email trong Merchant Center mà bạn đã nhận được bằng các bước sau:

 1. Từ email bất kỳ của Merchant Center mà bạn đã nhận được, hãy nhấp vào đường dẫn liên kết từ chối hoặc hủy đăng ký.
 2. Chọn hộp tương ứng với từng loại tin nhắn mà bạn muốn hủy đăng ký hoặc bắt đầu nhận.
 3. Nếu bạn muốn chọn không nhận tất cả các thông báo, hãy nhấp vào Hủy đăng ký tất cả.

Thay đổi tùy chọn cho người khác (người dùng Quản trị)

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng], sau đó chọn Quyền truy cập vào tài khoản trong mục "Cài đặt".
 3. Trong mục "Người dùng" hoặc "Danh bạ email", chọn địa chỉ email mà bạn muốn thay đổi tùy chọn.
 4. Trong mục "Thông báo qua email", bật nút chuyển cho loại email sẽ được gửi đi từ Merchant Center.
 5. Nhấp vào Lưu.

Mẹo

Người dùng Quản trị có thể thay đổi các tùy chọn của riêng họ trong trang Truy cập tài khoản hoặc trang Tùy chọn.  

Liên kết có liên quan

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525