canonical_link [kanonisk_länk]: Definition

Skicka in attributet canonical_link [kanonisk_länk] för produkter som är kvalificerade för gratis produktannonser på Google och använd det för att se till att dina produkter är kopplade till rätt webbadress i Googles sökindex. Webbadressen i det här attributet visas inte för användarna men förbättrar Googles förståelse av produkten.

Mer information


Attributet canonical_link [kanonisk_länk] fungerar på liknande sätt som uppmärkningstaggen ”canonical URL” och låter dig påverka vilka webbadresser Google ska använda för dina produkter i vårt webbsökningsindex.

Om du använder spårnings- eller variantvalsparametrar i attributen link [länk] eller mobile_link [mobillänk] rekommenderar vi att du använder canonical_link [kanonisk_länk]. Anta att du säljer soffor i olika färger och storlekar. Då kan du skicka in en webbadress för varje variants målsida med attributet link [länk]. Sedan kan du använda attributet canonical_link [kanonisk_länk] för att leda alla varianter av produkten till målsidan för basprodukten, som inte har några förvalda variantparametrar (som storlek eller färg). Webbadresser som upptäcks av Googles sökrobot länkar vanligtvis till en basprodukt utan några förvalda parametrar.

Användningsområde

 

Valfritt för varje produkt

Använd attributet canonical_link [kanonisk_länk] för att ange vilken webbadress du vill använda när Google matchar dina produkters målsidor med sökindexet. Om du inte anger någon kanonisk länk genomsöks webbplatsen av Google, som då anger den mest representativa webbadressen som kanonisk länk.

Om du redan har angett en kanonisk webbadress i uppmärkningen för produktens målsida behöver du inte ange attributet canonical_link [kanonisk_länk]. Om du anger ett värde för båda och värdena inte är identiska väljer Google en länk baserat på interna signaler.

Du kan också ange taggen noindex i målsidans html-kod om du vill förhindra att sidan genomsöks och läggs till i webbindexet.Typ Webbadress (inklusive http eller https), endast ASCII-tecken och RFC 3986-kompatibel
Begränsningar 1–2 000 tecken
Upprepat fält Nej

 

Filformat Exempelpost
Textflöden http://www.example.com/writing/google-pens
XML-flöden <g:canonical_link>http://www.example.com/writing/google-pens</g:canonical_link>


Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.


 • Se till att din kanoniska länk uppfyller kraven för kanoniska webbadresser. Läs mer om krav på kanoniska webbadresser
 • Börja helst med https eller http och följ RFC 3986. Exempel: https://www.example.com/writing/fiji-pens.
 • Använd ditt verifierade domännamn. Se till att använda domännamnet som du verifierat (under kontoregistreringen eller via fliken Webbplatsverifiering). Läs mer om hur du verifierar och gör anspråk på ditt domännamn
 • Se till att dina kanoniska webbadresser kan genomsökas av Google. Din robots.txt-fil måste till exempel vara korrekt konfigurerad. Annars visas inte målsidan i sökresultaten. Läs mer om robots.txt-filer
 • Ersätt alla symboler och blanksteg med URL-kodade enheter. Om webbadressen till exempel innehåller tecknet & kan du ersätta det med %26.
 • Skicka endast in ett canonical_link [kanonisk_länk] per produkt. Om du anger flera kanonisk_länk-attribut för samma vara används bara ett av dem.


Bra metoder

De här tipsen kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata för att få bästa möjliga resultat. • Använd en fast kanonisk webbadress. Webbadressen du anger ska inte ändras om inte målsidan flyttas. Använd inte webbadresser med tidsstämplar eller delar som kan ändras varje gång du skickar produktdata. Om du ändrar webbadressen måste målsidan utvärderas och genomsökas. Den här processen kan orsaka onödig belastning på dina servrar.
 • Använd en målsida som inte innehåller parametrar i webbadressen som destination för din kanoniska länk. Om det finns parametrar genomsöks webbadressen ineffektivt och webbadressen kanske utesluts felaktigt.
 • Använd inte förvalda varianter. Den kanoniska länken till målsidan bör inte ha några förvalda varianter.
 • Använd inte spårningsparametrar i kanoniska länkar. Spårningsparametrar kan tas bort av Googles sökrobot och göra det svårare att matcha dina produkter mot sökindexet.
 • Använd inte attributet ads_redirect [ads_omdirigering] för kanoniska länkar. Omdirigeringar genomsöks inte av Googles sökrobot och webbadressen kanske inte hamnar i sökresultaten.


ExempelVarianter

Om du har flera webbadressvarianter av samma produkt, till exempel en klänning i flera färger eller storlekar, kan du ange att attributet canonical_link [kanonisk_länk] ska leda alla varianter av produkten till en enda basprodukt utan förvalda varianter, som i exemplen nedan:
 
Produkt Klänning
color [färg] blå
size [storlek] small
link [länk] https://example.com/dress/blue-small
canonical_link [kanonisk_länk] https://example.com/dress

 

Produkt Klänning
color [färg] grön
size [storlek] small
link [länk] https://example.com/dress/green-small
canonical_link [kanonisk_länk] https://example.com/dress

 

Produkt Klänning
color [färg] blå
size [storlek] large
link [länk] https://example.com/dress/blue-large
canonical_link [kanonisk_länk] https://example.com/dress

 

Produkt Klänning
color [färg] grön
size [storlek] large
link [länk] https://example.com/dress/green-large
canonical_link [kanonisk_länk] https://example.com/dress
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt