ป้ายกำกับเวลาขนส่ง [transit_time_label]: คำจำกัดความ

หากกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีเวลาจัดส่งที่แตกต่างกัน ให้ใช้ป้ายกำกับเวลาจัดส่ง [transit_time_label] และใช้แอตทริบิวต์นี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกันในฟีด  ให้ใช้ป้ายกำกับเวลาจัดส่งในการตั้งค่าการจัดส่งใน Merchant Center เพื่อกำหนดเวลาจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสินค้าแต่ละกลุ่มที่ได้กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้ ป้ายกำกับเวลาจัดส่งช่วยให้ลูกค้าทราบวันที่จัดส่งโดยประมาณได้แม่นยำขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

Type Unicode characters (Recommended: ASCII only)
Repeated field No
ประเภท อักขระ Unicode (แนะนำเฉพาะ ASCII)
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่าง
ข้อความ อาหารสุนัข
ฟีด XML <g: transit_time_label>อาหารสุนัข</g: transit_time_label>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • Don't submit invalid unicode characters. These characters are generally added during your file's encoding process. To avoid them, use UTF-8 encoding. To help prevent encoding issues, submit files in a compressed format. Examples of invalid unicode characters include:
  • Control characters (e.g., U+200D)
  • Function characters
  • Private area characters
  • Surrogate pairs
  • Unassigned code points

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ฟีเจอร์นี้จะใช้ได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณจัดส่งสินค้าโดยใช้เวลาแตกต่างกันทุกครั้ง เช่น อาจจัดส่งสินค้าโดยใช้ผู้ให้บริการหลายราย สินค้าออกจากต้นทางคลังสินค้าหลายแห่ง หรือใช้บริการการจัดส่งหลายแบบ (ทางภาคพื้นดิน, 2 วัน ฯลฯ)
 • สินค้าที่ใช้ป้ายกำกับเวลาจัดส่งควรมีเวลาจัดส่งที่สม่ำเสมอซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการอัปเดตป้ายกำกับเวลาจัดส่งในแคตตาล็อก วิธีนี้จึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีนักหากเวลาจัดส่งหรือสินค้าคงคลังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวันทำการ
 • หากป้ายกำกับเวลาจัดส่งไม่ได้เหมาะกับสินค้าทุกชนิด ควรพิจารณาเลือกใช้ป้ายกำกับสำหรับสินค้าบางรายการที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากค่าประมาณการจัดส่งที่ถูกต้อง (เช่น สินค้ายอดนิยมที่ส่งถึงปลายทางอย่างสม่ำเสมอภายใน 2 วัน)

ตัวอย่าง

 • ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จัดส่งทางอากาศได้อย่างรวดเร็ว แต่คุณขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่มีแบตเตอรีลิเธียมซึ่งจำเป็นต้องจัดส่งทางภาคพื้นดิน ให้ใช้ป้ายกำกับเวลาจัดส่ง เช่น "สินค้าอิเล็กทรอนิกส์" แล้วกำหนดเวลาจัดส่งให้นานขึ้น เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าเหล่านี้จะใช้เวลาในการขนส่งนานกว่าเดิมเล็กน้อย
 • คุณมีคลังสินค้าหลายแห่ง การจัดประเภทสินค้าในแต่ละแห่งแตกต่างกัน แต่คุณจัดการให้แต่ละแห่งมีสินค้ายอดนิยมอย่างเช่น กระดาษชำระ ไว้พร้อมเพื่อที่คุณจะจัดส่งสินค้าทางภาคพื้นดินภายใน 2 วันได้ฟรี ให้ใช้ป้ายกำกับเวลาจัดส่ง เช่น "2 วัน" และกำหนดเวลาจัดส่งเป็น 0-2 วัน เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าคุณเสนอการจัดส่งอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ลูกค้าให้ความสนใจ
 • หากการจัดประเภทสินค้ากระจายไปตามคลังสินค้า 3 แห่ง ในแคลิฟอร์เนีย เท็กซัส และเพนซิลเวเนีย ลูกค้าอาจได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วเพราะอาศัยอยู่ใกล้กับคลังสินค้าในแคลิฟอร์เนีย หรืออาจได้รับสินค้าช้าลงเนื่องจากสินค้าถูกส่งมาจากเพนซิลเวเนีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าใด ให้ใช้ป้ายกำกับเวลาจัดส่ง เช่น "CA" "TX" "และ" "PA" "เพื่อกำหนดว่าสินค้าอยู่ในคลังสินค้าใด จากนั้นจึงกำหนดเวลาจัดส่งตามระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ เช่น "CA" อาจใช้เวลา 0-3 วันเพื่อจัดส่งไปยังรหัสไปรษณีย์ในแถบชายฝั่งตะวันตก ใช้เวลา 4-6 วันจัดส่งไปยังแถบมิดเวสต์ และใช้เวลา 7-10 วันจัดส่งไปยังฝั่งตะวันออก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว