รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail]

ใช้แอตทริบิวต์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] เพื่อระบุข้อกำหนดทางเทคนิคหรือรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แอตทริบิวต์อื่นๆ ไม่ได้ครอบคลุมไว้อย่างชัดเจนได้ แอตทริบิวต์นี้ช่วยให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่อ่านได้แก่ผู้เลือกซื้อ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแสดงผลิตภัณฑ์แต่ละรายการโดยอิงตามคำค้นหาของผู้ใช้

กรณีที่ควรใช้

 • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

This attribute has 3 sub-attributes:

 • Section name [section_name] (Optional but recommended)
 • Attribute name [attribute_name] (Required)
 • Attribute value [attribute_value] (Required)
ประเภท สตริง (อักขระ Unicode แนะนำให้ใช้เฉพาะ ASCII)

แอตทริบิวต์ย่อย

ชื่อส่วน [section_name] (ไม่บังคับ)
ชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name] (ต้องระบุ)
ค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value] (ต้องระบุ)
ขีดจำกัด ชื่อส่วน: แนะนำให้มีความยาวสูงสุด 140 อักขระ
ชื่อแอตทริบิวต์: แนะนำให้มีความยาวสูงสุด 140 อักขระ
ค่าแอตทริบิวต์: สูงสุด 1,000 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ มี สูงสุด 1,000 ช่อง
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ข้อความ (TSV) ทั่วไป:ประเภทผลิตภัณฑ์:เครื่องเล่นดิจิทัล,ทั่วไป:ประเภทเครื่องเล่นดิจิทัล:แบบแฟลช, จอแสดงผล:ความละเอียด:432 x 240,จอแสดงผล:ขนาดแนวทแยง:"2.5 นิ้ว"
XML (ฟีด) <g:product_detail>
    <g:section_name>ทั่วไป</g:section_name>
    <g:attribute_name>ประเภทผลิตภัณฑ์</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>เครื่องเล่นดิจิทัล</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>ทั่วไป</g:section_name>
    <g:attribute_name>ประเภทเครื่องเล่นดิจิทัล</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>แบบแฟลช</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>จอแสดงผล</g:section_name>
    <g:attribute_name>ความละเอียด</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>432 x 240</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>จอแสดงผล</g:section_name>
    <g:attribute_name>ขนาดแนวทแยง</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>2.5 นิ้ว</g:attribute_value>
</g:product_detail>
โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • แอตทริบิวต์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] แต่ละรายการมีแอตทริบิวต์ย่อย 3 รายการ ได้แก่ ชื่อส่วน [section_name], ชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name] และค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value]
  • ชื่อส่วน [section_name] เป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับ แต่เราขอแนะนำให้ระบุ
  • คุณต้องระบุชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name] และค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value] ทุกครั้งสำหรับแอตทริบิวต์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] แต่ละรายการที่ส่ง
 • เมื่อส่งฟีดข้อความ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้จัดรูปแบบรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
  • แอตทริบิวต์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] แต่ละรายการต้องมีเครื่องหมายทวิภาค 2 ตัวเพื่อคั่นแอตทริบิวต์ย่อย 3 รายการ รูปแบบที่ถูกต้องคือ ชื่อส่วน [section_name]:ชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name]:ค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value]
   • หากไม่มีชื่อส่วน รูปแบบที่ถูกต้องจะขึ้นต้นด้วย ":" ตามตัวอย่างด้านล่าง
    :ชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name]:ค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value]
  • คุณควรคั่นค่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] หลายค่าสำหรับผลิตภัณฑ์รายการเดียวด้วยคอมมา
  • หากแอตทริบิวต์ย่อยมีคอมมาหรือโคลอน คุณต้องใส่แอตทริบิวต์ย่อยนั้นในเครื่องหมายคำพูดคู่แบบตรง โดยเครื่องหมายคำพูดแบบตรงที่ใช้กับแอตทริบิวต์ย่อยนั้นต้องเป็นแบบคู่
 • อย่าเพิ่มข้อมูลที่อยู่ในแอตทริบิวต์หรือข้อความโปรโมชันอื่นๆ อย่าเพิ่มข้อมูล เช่น ราคา ราคาลด วันที่ลดราคา การจัดส่ง วันที่นำส่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือชื่อบริษัท ให้ระบุข้อมูลดังกล่าวลงในแอตทริบิวต์อื่นๆ เช่น ราคาลด [sale_price] หรือการจัดส่ง [shipping]
 • ระบุเฉพาะค่าและชื่อแอตทริบิวต์เมื่อยืนยันค่าแล้ว เช่น ระบุ “มังสวิรัติ=เท็จ” สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร หากได้รับการยืนยันแล้วว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ใช่อาหารมังสวิรัติอย่างแน่นอน และอย่าใช้ค่า "เท็จ" เพียงเพราะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแอตทริบิวต์แบบบูลีน
 • อย่าแสดงรายการคีย์เวิร์ดหรือข้อความค้นหา แสดงเฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคำแรกเมื่อส่งค่าสําหรับแอตทริบิวต์ เช่น ใช้ "Focal length" แทน "focal length" หรือ "Focal Length"
 • อย่าทำซ้ำข้อมูลภายในแอตทริบิวต์
 • อย่าใช้คีย์เวิร์ดการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO)
 • ตรวจสอบข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ การสะกดคำ หรือการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนสำหรับชุดค่าผสมของชื่อส่วนและชื่อแอตทริบิวต์ที่คุณอาจรวมไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ โปรดทราบว่าตัวอย่างนี้ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมหรือครบถ้วนสมบูรณ์ คุณเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ได้หากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

เครื่องแต่งกาย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับรองเท้าวิ่งที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
แอตทริบิวต์ ค่า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ความยั่งยืน:วัสดุ:รีไซเคิล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแจ็กเก็ตที่ทำจากวัสดุออร์แกนิก
แอตทริบิวต์ ค่า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ความยั่งยืน:วัสดุ:ออร์แกนิก

เครื่องใช้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องอบผ้าที่มีการรับรองจาก ENERGY STAR
แอตทริบิวต์ ค่า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ความยั่งยืน:การรับรอง:ENERGY STAR

โทรศัพท์มือถือ

An illustration with 3 different colors of one mobile phone
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับโทรศัพท์มือถือที่มีหน่วยความจำแฟลช 64 GB และความจุของแบตเตอรี่ 12.5 ชั่วโมง
แอตทริบิวต์ ค่า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ทั่วไป:ขนาด:20x5 ซม.
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ทั่วไป:ส่วนประกอบแบบรวม:"กล้อง,ไมโครโฟน"
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ทั่วไป:การป้องกัน:หน้าจอแบบกันรอยขีดข่วน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] เซลลูลาร์:เทคโนโลยี:"GSM,CDMA"
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] เซลลูลาร์:ย่านความถี่:"4G:1900, 1700/2100, 850, 700, 2300"
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] หน่วยความจำ:แฟลช 64 GB
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] แบตเตอรี่:ความจุ:12.5 ชั่วโมง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] แบตเตอรี่:ชาร์จ:"1,440 mAh"

กล้องดิจิทัล

Camera bundle
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับกล้องที่มาพร้อมตัวเครื่องและเลนส์ 24-105 มม. F/4.0
แอตทริบิวต์ ค่า
รหัส [id] camera1-bundle-A
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] camera1
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ฟีเจอร์ของตัวกล้อง:เซ็นเซอร์:CMOS
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ฟีเจอร์ของตัวกล้อง:โปรเซสเซอร์:โปรเซสเซอร์รูปภาพ ABCD
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ระบบเลนส์:ความยาวโฟกัส:24-105 มม.
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ฟีเจอร์ของตัวกล้อง:วิดีโอ:1080p Full HD 60 FPS
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ระบบเลนส์:ช่วงระยะรูรับแสง:F/4.0

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับกล้องที่มาพร้อมตัวเครื่องเหมือนกันแต่มีเลนส์ (Fix 50 มม. F/1.8) ต่างกัน
แอตทริบิวต์ ค่า
รหัส [id] camera1-bundle-B
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] camera1
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ฟีเจอร์ของตัวกล้อง:เซ็นเซอร์:CMOS
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ฟีเจอร์ของตัวกล้อง:โปรเซสเซอร์:โปรเซสเซอร์รูปภาพ ABCD
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ฟีเจอร์ของตัวกล้อง:วิดีโอ:1080p Full HD 60 FPS
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ระบบเลนส์:ความยาวโฟกัส:50 มม.
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ระบบเลนส์:ช่วงระยะรูรับแสง:F/1.8

แล็ปท็อป

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับแล็ปท็อป 13 นิ้วที่มี RAM 2 GB และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แอตทริบิวต์ ค่า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] จอแสดงผล:ขนาด:13 นิ้ว
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] โปรเซสเซอร์:CPU:Nvidia Tegra K1 (armV7)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] หน่วยความจำ:แฟลช:SSD 16 GB
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] แบตเตอรี่:ความจุ:ทำงาน 7 ชั่วโมงในการทดสอบสตรีมวิดีโอออนไลน์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] แบตเตอรี่:เทคโนโลยี:ลิเธียมไอออน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] หน่วยความจำ:RAM:2 GB

วิตามิน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับวิตามินรวม 60 แคปซูล
แอตทริบิวต์ ค่า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ทั่วไป:แคปซูล:0
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ทั่วไป:คำแนะนำ:รับประทานพร้อมอาหารในตอนเช้า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ทั่วไป:ส่วนผสม:"วิตามินซี, วิตามินดี, ธาตุเหล็ก, ไนอาซิน, กรดซิตริก, สารสกัดธรรมชาติจากผลไม้"
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ข้อมูลโภชนาการ:แคลอรี:0
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ข้อมูลโภชนาการ:หน่วยบริโภค:2 แคปซูล

เครื่องสำอาง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับมอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงใบหน้า
แอตทริบิวต์ ค่า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] วิธีใช้:ทาบนผิวที่สะอาดในตอนเช้าและกลางคืน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ส่วนประกอบ:"น้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบออร์แกนิก, น้ำแร่"
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] อายุการเก็บรักษา:1 ปี

เฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับโซฟา
แอตทริบิวต์ ค่า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ทั่วไป:น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 105 ปอนด์ (สหรัฐอเมริกา)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] รายละเอียดเพิ่มเติม:ความจุ:1 คน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] รายละเอียดเพิ่มเติม:ข้อมูลการประกอบ:"ต้องประกอบด้วยตนเอง, มีเครื่องมือที่จำเป็นและวิธีการประกอบ ไม่บังคับ: มีบริการประกอบจากมืออาชีพโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 350 THB"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false