รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail]: คำจำกัดความ

ใช้แอตทริบิวต์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] เพื่อระบุข้อกำหนดทางเทคนิคหรือรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แอตทริบิวต์อื่นๆ ไม่ได้ครอบคลุมไว้อย่างชัดเจนได้ แอตทริบิวต์นี้ช่วยให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างที่อ่านได้แก่ผู้เลือกซื้อ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแสดงผลิตภัณฑ์แต่ละรายการโดยอิงตามคำค้นหาของผู้ใช้

กรณีที่ควรใช้

 • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
ประเภท สตริง (อักขระ Unicode แนะนำให้ใช้เฉพาะ ASCII)

แอตทริบิวต์ย่อย

ชื่อส่วน [section_name] (ไม่บังคับ)
ชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name] (ต้องระบุ)
ค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value] (ต้องระบุ)
ขีดจำกัด ชื่อส่วน: แนะนำให้มีความยาวสูงสุด 140 อักขระ
ชื่อแอตทริบิวต์: แนะนำให้มีความยาวสูงสุด 140 อักขระ
ค่าแอตทริบิวต์: สูงสุด 1,000 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ มี สูงสุด 1,000 ช่อง
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ General:Product Type:Digital player,General:Digital Player Type:Flash based,Display:Resolution:432 x 240,Display:Diagonal Size:"2.5"" [ทั่วไป:ประเภทผลิตภัณฑ์:เครื่องเล่นดิจิทัล,ทั่วไป:ประเภทเครื่องเล่นดิจิทัล:แบบแฟลช,จอแสดงผล:ความละเอียด:432 x 240,จอแสดงผล: ขนาดแนวทแยง:"2.5""]
ฟีด XML <g:product_detail>
    <g:section_name>ทั่วไป</g:section_name>
    <g:attribute_name>ประเภทผลิตภัณฑ์ [product type]</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>เครื่องเล่นดิจิทัล</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>ทั่วไป</g:section_name>
    <g:attribute_name>ประเภทเครื่องเล่นดิจิตอล</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>แบบ Flash</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>การแสดงผล</g:section_name>
    <g:attribute_name>ความละเอียด</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>432 x 240</g:attribute_value>
</g:product_detail>
<g:product_detail>
    <g:section_name>การแสดงผล</g:section_name>
    <g:attribute_name>ขนาดแนวทแยง</g:attribute_name>
    <g:attribute_value>2.5 นิ้ว</g:attribute_value>
</g:product_detail>
โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • แอตทริบิวต์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] แต่ละรายการมีแอตทริบิวต์ย่อย 3 รายการ ได้แก่ ชื่อส่วน [section_name], ชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name] และค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value]
  • ชื่อส่วน [section_name] เป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับ แต่เราขอแนะนำให้ระบุ
  • คุณต้องระบุชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name] และค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value] ทุกครั้งสำหรับแอตทริบิวต์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] แต่ละรายการที่ส่ง
 • เมื่อส่งฟีดข้อความ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้จัดรูปแบบรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
  • แอตทริบิวต์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] แต่ละรายการต้องมีเครื่องหมายทวิภาค 2 ตัวเพื่อคั่นแอตทริบิวต์ย่อย 3 รายการ รูปแบบที่ถูกต้องคือ ชื่อส่วน [section_name]:ชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name]:ค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value]
   • หากไม่มีชื่อส่วน รูปแบบที่ถูกต้องจะขึ้นต้นด้วย ":" ตามตัวอย่างด้านล่าง
    :ชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name]:ค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value]
  • คุณควรคั่นค่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] หลายค่าสำหรับผลิตภัณฑ์รายการเดียวด้วยคอมมา
  • หากแอตทริบิวต์ย่อยมีคอมมาหรือโคลอน คุณต้องใส่แอตทริบิวต์ย่อยนั้นในเครื่องหมายคำพูดคู่แบบตรง โดยเครื่องหมายคำพูดแบบตรงที่ใช้กับแอตทริบิวต์ย่อยนั้นต้องเป็นแบบคู่
 • อย่าเพิ่มข้อมูลที่อยู่ในแอตทริบิวต์หรือข้อความโปรโมชันอื่นๆ อย่าเพิ่มข้อมูล เช่น ราคา ราคาลด วันที่ลดราคา การจัดส่ง วันที่นำส่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือชื่อบริษัท ให้ระบุข้อมูลดังกล่าวลงในแอตทริบิวต์อื่นๆ เช่น ราคาลด [sale_price] หรือการจัดส่ง [shipping]
 • ระบุเฉพาะค่าและชื่อแอตทริบิวต์เมื่อยืนยันค่าแล้ว เช่น ระบุ “มังสวิรัติ=เท็จ” สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร หากได้รับการยืนยันแล้วว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ใช่อาหารมังสวิรัติอย่างแน่นอน และอย่าใช้ค่า "เท็จ" เพียงเพราะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแอตทริบิวต์แบบบูลีน
 • อย่าแสดงรายการคีย์เวิร์ดหรือข้อความค้นหา แสดงเฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคำแรกเมื่อส่งค่าสําหรับแอตทริบิวต์ เช่น ใช้ "Focal length" แทน "focal length" หรือ "Focal Length"
 • อย่าทำซ้ำข้อมูลภายในแอตทริบิวต์
 • อย่าใช้คีย์เวิร์ดการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO)
 • ตรวจสอบข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ การสะกดคำ หรือการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนสำหรับชุดค่าผสมของชื่อส่วน [section_name] และชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name] ที่คุณอาจรวมไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ โปรดทราบว่าตัวอย่างนี้ไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมหรือครบถ้วนสมบูรณ์ คุณเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ได้หากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

เครื่องแต่งกาย

รองเท้าวิ่ง

 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
  • ชื่อส่วน: ความยั่งยืน
   • ชื่อแอตทริบิวต์: วัสดุ, ค่าแอตทริบิวต์: รีไซเคิล

แจ็กเก็ต

 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
  • ชื่อส่วน: ความยั่งยืน
   • ชื่อแอตทริบิวต์: วัสดุ, ค่าแอตทริบิวต์: ออร์แกนิก

เครื่องใช้

เครื่องอบผ้า

 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
  • ชื่อส่วน: ความยั่งยืน
   • ชื่อแอตทริบิวต์: การรับรอง, ค่าแอตทริบิวต์: ENERGY STAR

โทรศัพท์มือถือ

An illustration with 3 different colors of one mobile phone
 • ทั่วไป
  • ขนาด
  • ส่วนประกอบแบบรวม
  • การป้องกัน
 • มือถือ
  • เทคโนโลยี
  • คลื่นความถี่
  • ผู้ให้บริการ
 • การสื่อสาร
  • การส่งข้อมูล
  • คลื่นความถี่ LTE
  • อินเทอร์เฟซแบบไร้สาย
  • บลูทูธ
 • หน่วยความจำ
  • RAM
 • หน้าจอ
  • ความละเอียดของเซ็นเซอร์
  • ความละเอียดในการแสดงผล
 • แบตเตอรี่
  • ความจุ
  • รายละเอียดรันไทม์

กล้องดิจิทัล

Camera bundle
 • ฟีเจอร์ของตัวกล้อง
  • เซ็นเซอร์
  • โปรเซสเซอร์
  • วิดีโอ
 • ระบบเลนส์
  • ความยาวโฟกัส
  • ช่วงระยะรูรับแสง
  • หมายเหตุ: ใช้ส่วน “ระบบเลนส์” สำหรับเลนส์ประเภทต่างๆ ที่มาพร้อมกล้อง คุณต้องรวมกล้อง “ตัวเครื่องเท่านั้น” ในรหัสกลุ่มสินค้าเดียวกันเพื่อให้มีการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เช่น
 • ผลิตภัณฑ์ 1 - ตัวกล้องเท่านั้น
  • รหัส: camera1-body
  • รหัสกลุ่มสินค้า: camera1
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
   • ชื่อส่วน: ฟีเจอร์ของตัวกล้อง
    • ชื่อแอตทริบิวต์: เซ็นเซอร์, ค่าแอตทริบิวต์: CMOS
    • ชื่อแอตทริบิวต์: โปรเซสเซอร์, ค่าแอตทริบิวต์: โปรเซสเซอร์รูปภาพ ABCD
    • ชื่อแอตทริบิวต์: วิดีโอ, ค่าแอตทริบิวต์: 1080p Full HD 60 FPS
 • ผลิตภัณฑ์ 2 - กล้องที่มาพร้อมตัวเครื่องและเลนส์ 50 มม. - F/1.8
  • รหัส: camera1-bundle-A
  • รหัสกลุ่มสินค้า: camera1
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
   • ชื่อส่วน: ฟีเจอร์ของตัวกล้อง
    • ชื่อแอตทริบิวต์: เซ็นเซอร์, ค่าแอตทริบิวต์: CMOS
    • ชื่อแอตทริบิวต์: โปรเซสเซอร์, ค่าแอตทริบิวต์: โปรเซสเซอร์รูปภาพ ABCD
    • ชื่อแอตทริบิวต์: วิดีโอ, ค่าแอตทริบิวต์: 1080p Full HD 60 FPS
   • ชื่อส่วน: ระบบเลนส์
    • ชื่อแอตทริบิวต์: ความยาวโฟกัส, ค่าแอตทริบิวต์: 50 มม.
    • ชื่อแอตทริบิวต์: ช่วงระยะรูรับแสง, ค่าแอตทริบิวต์: F/1.8
 • ผลิตภัณฑ์ 3 - กล้องที่มาพร้อมตัวเครื่องและเลนส์ 24-105 มม. - F/4.0
  • รหัส: camera1-bundle-B
  • รหัสกลุ่มสินค้า: camera1
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
   • ชื่อส่วน: ฟีเจอร์ของตัวกล้อง
    • ชื่อแอตทริบิวต์: เซ็นเซอร์, ค่าแอตทริบิวต์: CMOS
    • ชื่อแอตทริบิวต์: โปรเซสเซอร์, ค่าแอตทริบิวต์: โปรเซสเซอร์รูปภาพ ABCD
    • ชื่อแอตทริบิวต์: วิดีโอ, ค่าแอตทริบิวต์: 1080p Full HD 60 FPS
   • ระบบเลนส์
    • ชื่อแอตทริบิวต์: ความยาวโฟกัส, ค่าแอตทริบิวต์: 24-105 มม.
    • ชื่อแอตทริบิวต์: ช่วงระยะรูรับแสง, ค่าแอตทริบิวต์: F/4.0

แล็ปท็อป

 • ทั่วไป
  • ระบบปฏิบัติการ
  • ขนาด
 • โปรเซสเซอร์
  • CPU
 • หน่วยความจำ
  • Flash
  • RAM
 • แบตเตอรี่
  • เทคโนโลยี
  • ความจุ

วิตามิน

 • ทั่วไป
  • หน่วย
  • คำแนะนำ
  • ส่วนประกอบ
 • ข้อมูลโภชนาการ
  • หน่วยบริโภค

เครื่องสำอาง

 • ทั่วไป
  • วิธีใช้
  • ส่วนประกอบ
 • คุณสมบัติ
  • อายุการเก็บรักษา

เฟอร์นิเจอร์

 • ทั่วไป
  • น้ำหนักสินค้า
  • น้ำหนักของกล่องจัดส่ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ความจุ
  • ข้อมูลการประกอบ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false