product_highlight [charakteristika_výrobku]: definícia

Pomocou atribútu product_highlight [charakteristika_výrobku] uveďte vo forme krátkeho zoznamu s odrážkami najdôležitejšie vlastnosti svojich výrobkov. Atribút product_highlight [charakteristika_výrobku] by mal kupujúcim ponúknuť ľahko čitateľné, prehľadné heslovité vety, ktoré prinášajú odpovede na najbežnejšie otázky spotrebiteľov alebo vyzdvihujú najdôležitejšie vlastnosti výrobku.

Kedy sa má použiť

Nepovinné pri všetkých výrobkoch.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Reťazec (Znaky Unicode. Odporúčané: iba kódovanie ASCII)
Obmedzenie 1 – 150 znakov (na jednu charakteristiku)
Opakované pole Áno. Odporúča sa 4 – 6, minimálne 2, maximálne 10
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály "Podporuje tisíce aplikácií vrátane služieb Netflix, YouTube, HBO Now, Spotify, Showtime, Pandora, Filmy Google Play","Maximálne rozlíšenie obrazovky 1080p","Podporuje 2,4 GHz aj 5 GHz sieť Wi‑Fi","Podporuje zariadenia s operačným systémom iOS, macOS, Windows, Chrome OS aj s Androidom"
Informačné kanály XML <g:product_highlight>Podporuje tisíce aplikácií vrátane služieb Netflix, YouTube, HBO Now, Spotify, Showtime, Pandora, Filmy Google Play</g:product_highlight>
<g:product_highlight>Maximálne rozlíšenie obrazovky 1080p</g:product_highlight>
<g:product_highlight>Podporuje 2,4 GHz aj 5 GHz sieť Wi‑Fi</g:product_highlight>
<g:product_highlight>Podporuje zariadenia s operačným systémom iOS, macOS, Windows, Chrome OS aj s Androidom</g:product_highlight>
Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Každý výrobok musí mať najmenej dve a najviac desať charakteristík výrobku. Ku každému výrobku odporúčame uviesť štyri až šesť charakteristík výrobku.
 • Ak má atribút product_highlight [charakteristika_výrobku] jednej položky viaceré hodnoty, musia byť oddelené čiarkami
  • Ak niektorý podradený atribút obsahuje čiarku alebo dvojbodku, musíte ho ohraničiť rovnými dvojitými úvodzovkami a prípadné rovné dvojité úvodzovky v danom podradenom atribúte musia byť zdvojené.
 • Popíšte len samotný výrobok. Neuvádzajte popis iných aspektov, napríklad podrobnosti o kompatibilných výrobkoch, príslušenstve či iných podobných výrobkoch v ponuke. Neuvádzajte históriu ani pravidlá svojej firmy.
 • Texty musia byť profesionálne a gramaticky správne. Gramaticky správny text je zrozumiteľnejší a pôsobí profesionálnym dojmom, čo môže viesť k väčšiemu počtu kliknutí. Nepoužívajte žiadne triky na prilákanie pozornosti, napríklad text písaný veľkými písmenami, symboly ani promo text. Prečítajte si viac o publikačných a profesionálnych požiadavkách.
 • Nepoužívajte slová v cudzom jazyku, ak nie sú dobre známe (ako v prípade výrobkov s cudzím názvom).
  • Napríklad slovo „suši“ je všeobecne známe aj mimo Japonska.
  • Cudzie slová píšte v abecede svojho jazyka. Ak je napríklad text zacielený na USA, nepoužívajte japonské znaky. Slová s diaktritikou, ako napríklad „Les Clés“, sú povolené.
  • Nepoužívajte cudzie znaky na pútanie pozornosti. Tieto postupy sú bežné v spame a nedôveryhodných reklamách. Príklad: (ಠ_ಠ)
 • Neporovnávajte výrobok s inými výrobkami a neuvádzajte podrobnosti o iných výrobkoch. Neuvádzajte napríklad formulácie typu „je ešte lepší než X“. Nechajte zákazníkov, aby si prieskum iných výrobkov urobili sami.
 • Neuvádzajte odkazy na kategorizačné systémy. Neuvádzajte kategórie, ako napríklad Toys & Games > Toys > Dolls, Playsets & Toy Figures > Dolls [Hračky a hry > Hračky > Bábiky, súpravy a figúrky na hranie > Bábiky]. Tieto informácie uveďte pomocou atribútu google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] alebo product_type [typ_výrobku].
 • Neuvádzajte odkazy na svoj obchod ani iné weby. Uveďte len odkaz na vstupnú stránku výrobku pomocou atribútu link [odkaz].
 • Nepoužívajte veľké písmená, aby text viac vynikal. Texty písané veľkými písmenami sú bežné v spame a nedôveryhodných reklamách. Veľké písmená by ste mali používať, len ak je to náležité, okrem iného v akronymoch, telefónnych číslach, krajinách či menách Príklady: ADHD, UNICEF, 1-555-CALL-NOW, UKUSD.
 • Neuvádzajte promo text. Nepridávajte napríklad informácie o cene, akciovej cene, dátumoch výpredaja, doprave, dátume doručenia či iné informácie súvisiace s časom ani názov firmy. Tieto informácie uveďte pomocou iných atribútov, napríklad pomocou atribútu akciová_cena alebo doprava.
 • Neuvádzajte zoznam kľúčových slov ani vyhľadávacích dopytov. Uveďte len relevantné podrobnosti a špecifikácie výrobku.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Neuvádzajte v atribúte duplicitné údaje.
 • Nepoužívajte kľúčové slová slúžiace na optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO).
 • Skontrolujte, či zadaný text neobsahuje gramatické chyby, preklepy alebo nesprávne použité veľké a malé písmená.
 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory