Trang tổng quan về hoạt động của Dịch vụ so sánh giá

Hãy sử dụng trang tổng quan về hoạt động để theo dõi hoạt động cho miền của bạn trên các CSS khác nhau đang quảng cáo cho bạn.

Để truy cập vào trang tổng quan, hãy làm như sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
  • Nhấp vào biểu tượng công cụ , rồi nhấp vào Thiết lập Quảng cáo mua sắm trong phần “Công cụ.”
  • Trang tổng quan về hoạt động hiển thị số lần nhấp chuột tổng hợp đã chia nhỏ theo CSS và theo thời gian.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ chỉ thấy số liệu của các CSS đã chấp nhận chia sẻ dữ liệu với bạn.

Thông tin nào sẽ hiển thị?

Trang tổng quan này hiển thị số lượt nhấp tổng hợp đã chia nhỏ theo CSS cho tất cả các CSS quảng cáo hoặc đăng thông tin sản phẩm cho bạn. Dữ liệu phản ánh số lượt nhấp cho tất cả các Chiến dịch mua sắm của bạn (ngoại trừ quảng cáo tiếp thị lại tĩnh), đồng thời hiển thị thông tin về tất cả các sản phẩm có quốc gia bán ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc có quốc gia bán là Thụy Sĩ.

Tối đa 5 CSS có thể hiển thị cùng một lúc trên trang tổng quan. Bạn có thể hiển thị 5 CSS hàng đầu của mình (dựa theo hiệu suất) hoặc tùy chọn tối đa 5 CSS. Dữ liệu hiển thị trên trang tổng quan theo khung thời gian dài nhất là 30 ngày.

Để hiển thị trên trang tổng quan của bạn, một CSS cần chấp nhận chia sẻ dữ liệu. Nếu bạn không thấy dữ liệu cho CSS mà bạn tin rằng đang quảng cáo thay mặt bạn, thì có khả năng CSS đó không chọn chia sẻ dữ liệu. Khi CSS chấp nhận chia sẻ dữ liệu, bạn có thể thấy dữ liệu kể từ ngày mà CSS bắt đầu quảng cáo cho miền của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?