การอัปเดตฟีดใน Merchant Center

16 สิงหาคม 2017

ในการเปิดตัวครั้งนี้ เราได้เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับฟีดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Merchant Center ขณะนี้ คุณใช้ฟีดหลักเพื่อส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ไปยัง Merchant Center ได้แล้วในแบบที่เป็นอยู่ ใช้ฟีดเสริมและฟีเจอร์กฎฟีดใหม่เพื่อเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา

มีอะไรใหม่

ฟีด

เราแบ่งฟีดออกเป็นฟีดหลักและฟีดเสริม ด้วยระบบฟีดใหม่นี้ คุณส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จากเว็บไซต์ได้ "ตามที่เป็น" ในรูปแบบฟีดหลัก และใช้ฟีดเสริมในการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเรา

ฟีดบางประเภทที่สร้างขึ้นก่อนเปิดตัวฟีเจอร์นี้จะมีข้อความระบุว่า "ฟีดเดิม" ฟีดเดิมจะยังคงทำงานต่อไปโดยที่ผู้ค้าปลีกไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม หากคุณต้องการใช้ฟีดเดิมต่อไป ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฟีดหลัก

ฟีดหลักคือแหล่งข้อมูลที่จำเป็นซึ่ง Merchant Center ใช้ในการแสดงผลิตภัณฑ์บน Google หากข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฟีดหลักมีคุณสมบัติตรงตามนโยบายและข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ การดำเนินการเกี่ยวกับฟีดเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องทำคือการสร้างและส่งฟีดหลัก และคุณใช้ฟีดเสริมได้หากต้องการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณอาจปรับเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ Merchant Center ได้โดยใช้ฟีเจอร์ฟีดขั้นสูง รวมถึงฟีดเสริม นอกจากนี้คุณยังใช้ฟีดเสริมเพื่อปรับปรุงหรือลบล้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา

ใช้ฟีดหลักเพื่อเพิ่มหรือนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ออก ตั้งค่าภาษาและกำหนดเป้าหมายประเทศ รวมถึงตั้งกฎฟีดสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ฟีดหลักเป็นฟีดเดียวที่คุณอาจเพิ่มหรือนำผลิตภัณฑ์ออกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฟีดเสริม

ฟีดเสริมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเสริมที่เชื่อมโยงกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฟีดหลักได้ ฟีดเสริมจะเพิ่มหรือนำผลิตภัณฑ์ออกไม่ได้ และจะใช้เป็นฟีดแบบสแตนด์อโลนด์ไม่ได้ด้วย แต่ใช้เพื่ออัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เท่านั้น ฟีดเสริมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับฟีดหลักหลายรายการได้

หากต้องการใช้งาน โปรดเชื่อมต่อฟีดเสริมดังกล่าวกับฟีดหลักที่มีอยู่โดยใช้แอตทริบิวต์รหัส [id] ผ่านกฎฟีด ฟีดเสริมจะอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์เมื่อฟีดเสริมมีรหัสที่มีอยู่แล้วในฟีดหลักเท่านั้น คุณจะต้องระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับทุกรหัส [id] ในฟีดหลัก

ฟีดอัปเดตสินค้าคงคลังออนไลน์แบบเดิม 
หากต้องการใช้ฟีดแยกกันสำหรับการอัปเดตราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้า คุณจะทำได้โดยการสร้างฟีดเสริมและการใช้กฎ "ใช้ค่าล่าสุด" เพื่ออัปเดตฟีดหลัก 

ทดสอบการอัปโหลด

การอัปเดตนี้จะให้คุณทดสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงในฟีดหลัก

โปรดทราบว่าคุณจะสร้างฟีดทดสอบแยกต่างหากไม่ได้อีกต่อไป

  1. เลือกฟีดหลักที่ต้องการทดสอบ
  2. คลิกไอคอน 3 จุด 3 dot icon ที่ด้านขวาของแท็บการประมวลผล
  3. เลือกอัปโหลดไฟล์อินพุตจากเมนูแบบเลื่อนลง
  4. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด
  5. คลิกช่องทำเครื่องหมายอัปโหลดเพื่อทดสอบ
  6. ตรวจสอบข้อผิดพลาดและคำเตือนที่อาจปรากฏขึ้น

ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปยังหลายประเทศ

ตอนนี้คุณจะใช้ฟีดเดียวเป็นแหล่งขายสินค้าได้ในหลายภาษาและหลายประเทศ ฟีดหลายประเทศช่วยให้คุณจัดการฟีดเดียวในหลายประเทศและหลายภาษาได้โดยการตั้งค่าประเทศและภาษาเพิ่มเติมรวมกันสำหรับฟีดหลักที่มีอยู่ ประโยชน์อื่นๆ ของฟีดหลายประเทศยังรวมถึงความยืดหยุ่นในการสร้างกฎแบบอิงตามประเทศ/ภาษา และใช้ฟีดเสริมเพื่อเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศและภาษาที่ต้องการได้

Merchant Center จะแปลงสกุลเงินสำหรับประเทศเป้าหมายที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึงราคา [price] ในฟีด ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าฟีดหลายประเทศสำหรับ Content API ระบบจะไม่ทำซ้ำรายการที่แทรกผ่าน Content API โดยอัตโนมัติสำหรับทุกประเทศ ประเทศที่ระบุในการแทรก Content API จะเป็นประเทศเป้าหมายของข้อมูลผลิตภัณฑ์เสมอ  

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

กฎฟีด

กฎฟีดได้รับการออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและช่วยให้คุณดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นด้วย กฎฟีดอาจใช้ในการอัปเดตฟีดหลัก เชื่อมต่อฟีดเสริมด้วยฟีดหลักเพื่อสร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ อัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล Content API ก็ได้

คุณอาจตั้งค่าตัวเลือกกฎหลายตัวสำหรับแอตทริบิวต์เป้าหมายแต่ละรายการได้ หากคุณตั้งค่าตัวเลือกกฎหลายตัว ระบบจะใช้ตัวเลือกแรกที่มีค่าที่ถูกต้อง

หากไม่มีตัวเลือกกฎที่มีค่าถูกต้อง ระบบจะใช้กฎเริ่มต้นกับค่าที่เป็นปัญหา
กฎ คำอธิบาย
ตั้งค่าเป็น

ใช้ "ตั้งค่าเป็น" เพื่อกำหนดค่าเฉพาะจากฟีด คำนวณค่าที่ได้จากข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือค่าที่คุณสร้าง กฎ "ตั้งค่าเป็น" ให้คุณรวมค่าจากแอตทริบิวต์ต่างๆ เพื่อสร้างค่าใหม่ได้

ตัวอย่าง
หากค่าในแอตทริบิวต์รายละเอียด [description] หายไป คุณอาจรวมสี [color]ยี่ห้อ [brand] และชื่อ [title] เพื่อสร้างรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้

ใช้ค่าล่าสุด

ใช้ "ใช้ค่าล่าสุด" เพื่ออัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยค่าล่าสุดที่ส่ง คุณจะใช้ค่าที่อัปเดตกับแหล่งที่มาที่ระบุได้


ตัวอย่าง หากต้องการอัปเดตราคาผลิตภัณฑ์ คุณอาจส่งฟีดเสริมที่มีแอตทริบิวต์รหัส [id] และราคา [price] ได้ โดยราคาใหม่จากฟีดนี้จะมีผลกับโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แยก (จะพร้อมใช้งานเร็วๆ นี้)

ใช้ "แยก" เพื่ออัปเดตแอตทริบิวต์หรือค่าตามค่าที่มีในฟีดอยู่แล้ว

ค้นหาและแทนที่ (จะพร้อมใช้งานเร็วๆ นี้)

ใช้ "ค้นหาและแทนที่" เพื่อแทนที่คำหรือวลีในแหล่งที่มาที่เลือก

ตัวอย่าง
แทนที่ค่า "สีกรมท่า" ด้วย "สีน้ำเงิน" ภายใต้แอตทริบิวต์สี [color]

ทำให้เป็นมาตรฐาน (จะพร้อมใช้งานเร็วๆ นี้)

ใช้ "ทำให้เป็นมาตรฐาน" เพื่อแทนที่ค่าที่ไม่รองรับในฟีดที่มีอยู่โดยใช้ค่าที่รองรับตามข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำให้ใช้ "ทำให้เป็นมาตรฐาน" สำหรับแอตทริบิวต์ที่มีค่าที่กำหนดไว้แล้ว เช่น สภาพสินค้า [condition] หรือความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability]

ตัวอย่าง
หากแอตทริบิวต์สภาพสินค้า [condition] ของคุณมีค่าที่ Merchant Center ไม่ยอมรับ เช่น ใหม่เอี่ยม [brand new] ให้ใช้กฎ "ทำให้เป็นมาตรฐาน" เพื่อตั้งค่าดังกล่าวเป็นใหม่ [new]

หมายเหตุ: หากต้องการสร้างสตริงแอตทริบิวต์รวมโดยใช้ช่องว่าง คุณต้องเพิ่มค่าช่องว่าง (“ “) ระหว่างแอตทริบิวต์แต่ละรายการ

Content API

ด้วยฟีเจอร์ใหม่นี้ คุณจะใช้ฟีดที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน Merchant Center จัดการสินค้าที่แทรกผ่าน Content API ได้ นอกจากนี้คุณยังสร้างกฎสำหรับสินค้าที่แทรกผ่าน Content API ได้ด้วย โดยดึงข้อมูลสินค้าที่มีการใช้กฎด้วยการเรียก "productstatause"

ประเทศและภาษาที่คุณระบุเมื่อแทรกรายการจะเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟีเจอร์หลายประเทศไม่ได้เนื่องจากลักษณะของ Content API หากต้องการเพิ่มประเทศเป้าหมายหรือภาษาลงในฟีด Content API คุณจะต้องระบุประเทศและภาษาที่ต้องการเมื่อแทรกรายการผ่าน Content API

การแจ้งเตือนการประมวลผลฟีด

เราจะไม่ส่งอีเมลให้คุณทุกครั้งที่มีการอัปโหลดฟีดอีกต่อไป แต่จะใช้กระบวนการแจ้งเตือนใหม่แทนระบบการแจ้งเตือนปัจจุบัน ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบก็ต่อเมื่อจำนวนสินค้าที่ถูกต้องในฟีดลดลง 5% เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

การสร้างฟีดสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเปลี่ยนมาอยู่ใต้การลิงก์บัญชีแล้ว คุณไปที่การลิงก์บัญชีได้โดยคลิกไอคอน 3 จุด 3 dot icon แล้วเลือกการลิงก์บัญชีจากเมนูแบบเลื่อนลง

ไฟล์ที่แก้ไขแล้วจะประมวลผลอีกครั้งได้ภายในเครื่องมือ Merchant Center หากเลือกอัปโหลดฟีดด้วยตนเอง คุณจะส่งไฟล์ได้ในขนาดไม่เกิน 4 GB

แสดงความคิดเห็น

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบฟีดนี้เป็นผลพวงมาจากความคิดเห็นที่เราได้รับจากผู้ค้าปลีกเช่นคุณ เราอยากรับฟังความคิดเห็นจากคุณเมื่อใช้ฟีดที่อัปเดตแล้ว คุณแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงในบัญชี Merchant Center โดยคลิกไอคอน 3 จุด 3 dot icon ที่มุมบนขวาของบัญชี แล้วเลือกรายงานข้อผิดพลาด

 


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมฟีด
สร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์
สร้างฟีด
ส่งฟีดไปยังหลายประเทศ
ตั้งค่ากฎฟีด
นำฟีดออก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว