Aktualizace zdrojů ve službě Merchant Center

16. srpna 2017

V rámci této aktualizace zavádíme nový přístup ke zdrojům a produktovým datům ve službě Merchant Center. Nyní můžete použít primární zdroje k odeslání stávajících dat o produktech do služby Merchant Center. Doplňkové zdroje a nové funkce pravidel zdrojů použijte k rozšíření dat o produktech a splnění požadavků na jejich formát. 

Novinky

Zdroje

Zdroje jsou nyní rozděleny na primární a doplňkové zdroje. Nové prostředí zdrojů umožňuje odesílat stávající produktová data z webu beze změn ve formě primárního zdroje a použít doplňkové zdroje k poskytnutí dalších údajů podle našich požadavků.

Některé typy zdrojů, které byly vytvořeny před zavedením této funkce, jsou označeny jako „starší zdroje“. Starší zdroje budou nadále fungovat, a pokud je budete chtít dále využívat, nejsou nutné žádné kroky ze strany prodejce. Další informace

Primární zdroje

Primární zdroj je základní zdroj dat, který služba Merchant Center používá při zobrazování vašich produktů na Googlu. Pokud produktová data v primárním zdroji splňují naše zásady a specifikace produktových dat, stačí vytvořit a odeslat pouze tento zdroj. Pokud chcete poskytnout další informace o produktových datech nad rámec požadavků na specifikaci dat, můžete to provést pomocí doplňkových zdrojů. 

Produktová data, která nesplňují požadavky služby Merchant Center, lze upravit pomocí pokročilých funkcí zdroje (například použitím doplňkového zdroje). Prostřednictvím doplňkového zdroje můžete také doplnit nebo přepsat stávající produktová data a zlepšit tak výkon reklam.

Pomocí primárních zdrojů můžete přidat nebo odebrat produktová data, nastavit cílení pro různé země a jazyky nebo nastavit u produktových dat pravidla pro zdroj. Primární zdroj je ale jediný typ zdroje, jehož prostřednictvím můžete přidat nebo odebrat produkty. Další informace

Doplňkové zdroje

Pomocí doplňkových zdrojů můžete dodat další data, kterými doplníte stávající produktová data v primárním zdroji. Prostřednictvím doplňkových zdrojů nelze přidat či odebrat produkty a nelze je použít ani jako samostatný zdroj. Používají se pouze k aktualizaci stávajících produktových dat. Doplňkové zdroje mohou být zdrojem dodatečných informací pro více primárních zdrojů.

Doplňkový zdroj propojíte s primárním zdrojem prostřednictvím atributu id [id]Pravidlech pro zdroj. Doplňkový zdroj aktualizuje produktová data pouze v případě, pokud obsahuje stejné id jako primární zdroj. U každého id [id] v primárním zdroji je nutné poskytnout data o produktech.

Zastaralé zdroje aktualizace inventáře online 
Chcete-li pro nahrávání aktualizací cen a dostupnosti používat samostatný zdroj, můžete vytvořit doplňkový zdroj a pomocí pravidla „Použít nejnovější“ primární zdroj aktualizovat. 

Testování nahraných údajů

Tato aktualizace umožňuje testovat produktová data přímo v primárním zdroji. 

Upozornění: Testovací zdroje již nelze vytvářet samostatně.

  1. Vyberte primární kanál, který chcete otestovat.
  2. Klikněte na ikonu se třemi tečkami 3 dot icon na pravé straně karty Zpracování.
  3. V rozbalovací nabídce vyberte položku Nahrát vstupní soubor.
  4. Vyberte soubor, který chcete nahrát.
  5. Klikněte na zaškrtávací pole Nahrát na zkoušku.
  6. Projděte si případné chyby a varování.

Odesílání produktových dat pro různé země

Nyní můžete použít jeden zdroj k prodeji zboží do různých zemích s různými jazyky. Zdroje pro více zemí umožňují nastavit u stávajícího primárního zdroje další kombinace zemí a jazyků a spravovat tak v jednom zdroji několik zemí a jazyků najednou. Mezi další výhody zdrojů pro více zemí patří možnost vytvářet pravidla pro jednotlivá národní prostředí nebo možnost používat doplňkové zdroje, jejichž prostřednictvím lze přidávat produktová data pro konkrétní země a jazyky.

Služba Merchant Center automaticky převádí měnu podle vybrané cílové země bez ohledu na atribut price [cena] ve zdroji. Další informace

Poznámka: Pokud vytvoříte zdroj pro různé země v rozhraní Content API, položky vložené prostřednictvím Content API se nebudou automaticky replikovat pro všechny země. Země uvedená v příkazu k vložení v rozhraní API bude v produktových datech vždy cílovou zemí.  

Co se změní

Pravidla pro zdroj

Pravidla pro zdroj byla nově zjednodušena a umožňují širší práci s produktovými daty. Pravidla pro zdroj lze použít k aktualizaci primárních zdrojů, propojení doplňkových a primárních zdrojů za účelem vytvoření dat o produktech, poskytování průběžných aktualizací dat o produktech a transformaci dat Content API. 

Pro každý zvolený atribut můžete nastavit několik verzí pravidel. Pokud vytvoříte více verzí pravidel, použije se první, která vykáže platnou hodnotu.

Pokud žádná verze pravidla nemůže poskytnout platnou hodnotu, použije se výchozí pravidlo dané hodnoty.
Pravidlo Popis
Nastavit na

Pomocí funkce Nastavit na lze přiřadit konkrétní hodnotu ze zdroje, vypočítanou hodnotu ze Specifikace produktových dat nebo vlastní vytvořenou hodnotu. Pravidlo Nastavit na umožňuje hodnoty různých atributů kombinovat a vytvářet nové.

Příklad: 
Pokud hodnoty v popisu atributu chybí, můžete spojit atributy color [barva],  brand [značka]title [název] a vytvořit popis.

Použít nejnovější 

Chcete-li doplnit data o produktech nejaktuálnějšími hodnotami, použijte funkci Použít nejnovější. Aktualizované hodnoty můžete použít v uvedených zdrojích.


Příklad: Pokud je třeba aktualizovat ceny vašich produktů, můžete odeslat doplňkový zdroj s atributy id [id] a price [cena]. Nové ceny ve zdroji se zavedou do reklam. Další informace

Získat (již brzy)

Pomocí funkce Získat můžete aktualizovat atribut nebo hodnotu pomocí stávajících hodnot ve zdroji. 

Najít a nahradit (již brzy)

Pomocí funkce Najít a nahradit můžete nahrazovat slova nebo fráze ve vybraném zdroji.

Příklad: 
Můžete nahradit hodnotu „námořnická modř“ hodnotou „modrá“ v atributu color [barva].

Standardizovat (již brzy) 

Pomocí funkce Standardizovat můžete nahradit nepodporované hodnoty ve stávajících zdrojích podporovanými hodnotami ze specifikace produktových dat. Doporučujeme používat pravidlo Standardizovat u atributů obsahujících např. hodnoty condition [stav] nebo availability [dostupnost].

Příklad:
Pokud atribut condition [stav] obsahuje hodnoty, které služba Merchant Center nepodporuje, například „zcela nové“, použijte pravidlo Standardizovat a nastavte hodnotu na new [nové]

Poznámka: Chcete-li vytvořit kombinovaný řetězec atributů s mezerami, musíte mezi jednotlivé atributy přidat hodnotu mezery („ “).

Content API

Díky zavedení nových funkcí nyní můžete spravovat položky vložené prostřednictvím rozhraní Content API pomocí automaticky vytvořeného zdroje ve službě Merchant Center. Kromě toho nyní můžete vytvářet pravidla pro položky vložené pomocí Content API. Položky, na které byla použita pravidla, lze načíst pomocí příkazu „productstatuses“.

Vzhledem k vlastnostem rozhraní Content API nelze zemi a jazyk uvedené při vkládání položek upravit pomocí funkce pro více zemí. Pokud chcete do zdroje Content API přidat další cílové země nebo jazyky, budete muset při vkládání položek prostřednictvím Content API uvádět jednotlivé země a jazyky.

Oznámení na zpracování zdrojů

Již vám nebudeme zasílat e-maily po každém nahrání zdroje. Namísto aktuálního systému oznámení zavedeme nový systém, který vás upozorní, pouze pokud počet platných položek ve zdroji klesne o 5 %.

Další změny

Vytváření zdrojů pro elektronické obchodní platformy je přesunuto do části propojení účtů. Propojit účty můžete kliknutím na ikonu se třemi tečkami 3 dot icon a výběrem možnost Propojení účtů z rozbalovací nabídky. 

Upravené soubory lze znovu zpracovat v rámci nástroje Merchant Center. V případě manuálního nahrání zdrojů je možné odeslat soubory o velikosti až 4 GB.

Dejte nám zpětnou vazbu

Změny zdrojů jsou přímým výsledkem zpětné vazby od prodejců, jako jste vy. Rádi bychom znali váš názor, až začnete používat aktualizované zdroje. Zpětnou vazbu můžete poskytnout přímo v účtu Merchant Center kliknutím na ikonu tří teček 3 dot icon v pravém horním rohu svého účtu a výběrem možnosti Odeslat zpětnou vazbu.

 


Související odkazy

Přehled zdrojů
Vytvoření produktových dat
Vytvoření zdroje
Odeslání zdrojů pro více zemí
Nastavení pravidel pro zdroj
Odebrání zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory