Giới thiệu về thuế hỗ trợ trang web thương mại (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ)

Shopping Actions tại Hoa Kỳ

Thuế hỗ trợ trang web thương mại là điều khoản pháp luật được các tiểu bang thông qua để áp dụng tại Hoa Kỳ. Luật này đã chuyển trách nhiệm thu thuế và nộp thuế từ người bán trên Shopping Actions sang Google. Theo luật này, Google sẽ bắt đầu thu và nộp thuế cho các sản phẩm bán trên Shopping Actions ở các tiểu bang áp dụng luật hỗ trợ trang web thương mại. Những tiểu bang này hiện bao gồm:

Tháng 1 năm 2019

 • Alabama
 • Connecticut
 • Iowa
 • Oklahoma
 • Minnesota
 • New Jersey
 • Pennsylvania
 • Washington

Ngày 1 tháng 3 năm 2019

 • South Dakota

Ngày 1 tháng 4 năm 2019

 • Washington, DC

Ngày 1 tháng 6 năm 2019

 • Idaho
 • Nebraska
 • New York

Ngày 27 tháng 6 năm 2019

 • Rhode Island

Ngày 1 tháng 7 năm 2019

 • Arkansas
 • Indiana
 • Kentucky
 • New Mexico
 • South Carolina
 • Vermont
 • Virginia
 • West Virginia
 • Wyoming

Ngày 1 tháng 9 năm 2019

 • Ohio

Ngày 1 tháng 10 năm 2019

 • Arizona
 • California
 • Colorado
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Nevada
 • North Dakota
 • Texas
 • Utah

Ngày 1 tháng 1 năm 2020

 • Hawaii
 • Illinois
 • Michigan
 • Wisconsin

Ngày 1 tháng 2 năm 2020

 • Bắc Carolina

Lưu ý: Danh sách này có thể tăng thêm khi sau này có thêm các tiểu bang thông qua điều luật tương tự.

Bài viết này giải thích cách áp dụng thuế hỗ trợ trang web thương mại cho các sản phẩm bán trên Shopping Actions.

Cách thức hoạt động

Google sẽ xác định thuế suất ở những tiểu bang áp dụng luật thuế này bằng cách sử dụng Danh mục sản phẩm của Google do bạn cung cấp trong nguồn cấp dữ liệu. Tìm hiểu thêm về Danh mục sản phẩm của Google

Ở các tiểu bang áp dụng luật thuế hỗ trợ trang web thương mại, sản phẩm của bạn sẽ được đánh thuế theo các luật đó. Đối với đơn đặt hàng ở các tiểu bang này, Google sẽ nộp thuế trực tiếp cho cơ quan thuế tại tiểu bang. Bạn không thể hoàn thuế hoặc thay đổi số tiền thuế đối với đơn đặt hàng ở các tiểu bang này.

Ở các tiểu bang không áp dụng luật thuế hỗ trợ trang web thương mại, Google chuyển mọi khoản thuế thu được về cho bạn và bạn có trách nhiệm nộp các khoản thuế theo quy định. Bạn cũng có thể hoàn thuế hoặc thay đổi số tiền thuế tại thời điểm vận chuyển hàng.

Đối với các tiểu bang áp dụng luật thuế hỗ trợ trang web thương mại, nếu bạn chưa cung cấp Danh mục sản phẩm của Google trong dữ liệu sản phẩm, thì Google sẽ tự động xác định và áp dụng thuế suất. Do Google không thể đảm bảo hoạt động phân loại luôn chính xác, bạn nên nâng cấp nguồn cấp dữ liệu của mình để cung cấp Danh mục sản phẩm của Google nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đối với các tiểu bang không áp dụng luật thuế hỗ trợ trang web thương mại, thuế suất sẽ tiếp tục được tính như hiện nay theo như tùy chọn cài đặt thuế trên Merchant Center hoặc thay đổi thuế trong nguồn cấp dữ liệu. Tìm hiểu thêm về cách xác định các thông tin về thuế trong Merchant Center

Google sẽ cố gắng hết sức để tính thuế chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, do bạn là người nắm các hạng mục phân loại hàng hóa của mình rõ nhất, nên tốt nhất là bạn gửi Danh mục sản phẩm của Google để góp phần đảm bảo khách hàng thanh toán số tiền thuế theo đúng dự kiến của họ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố