Rozličné spôsoby používania porovnávačov cien

Porovnávače cien môžu umiestňovať nákupné reklamy a bezplatné záznamy o výrobkoch na Googli v mene obchodníkov v týchto krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

Ďalšie informácie o inzercii prostredníctvom porovnávačov cien

Existuje mnoho porovnávačov cien vrátane Nákupov Google. Porovnávače cien ponúkajú rôzne oblasti odbornosti, služby a modely účtovania platieb. Niektoré sa špecializujú na konkrétne kategórie (napr. odevy). Niektoré za vás spravujú informačné kanály a kampane, iné vám zas poskytujú nástroje potrebné na to, aby ste si údaje o výrobkoch a stratégie ponúk mohli spravovať sami. Existujú aj hybridné modely a porovnávače cien môžu ponúkať rôzne doplnkové služby. Niektoré porovnávače cien účtujú poplatok za každé kliknutie, zatiaľ čo iným zaplatíte províziu, ak kliknutie na reklamu vedie k nákupu. Využitím predností viacerých porovnávačov cien môžete zvýšiť celkovú výkonnosť svojich nákupných reklám.

Ak chcete umiestniť nákupné reklamy alebo bezplatné záznamy o výrobkoch, musíte pracovať aspoň s jedným porovnávačom cien. Ak vám to však vyhovuje viac, môžete pracovať súčasne s viacerými. V tomto článku nájdete prehľad niektorých nastavení, ktoré porovnávače cien ponúkajú.

Spolupráca s porovnávačom cien

Existuje viacero rôznych spôsobov spolupráce medzi porovnávačmi cien a obchodníkmi. Porovnávač cien môže ponúkať viacero modelov služieb alebo prispôsobiť služby vašim konkrétnym potrebám.

Správa zo strany porovnávača cien

V tomto prípade vytvorí porovnávač cien účty Merchant Center a Google Ads vo vašom mene. Porovnávaču cien poskytnete údaje o výrobkoch a ten následne optimalizuje informačný kanál, nahrá ho na Google a spravuje vaše kampane. Niektoré porovnávače cien vám môžu pomocou vašich údajov o výrobkoch získať potenciálnych zákazníkov z iných kanálov.

Google vystaví porovnávaču cien faktúru za kliknutia na reklamy, ktoré vo vašom mene umiestni. Cena, ktorú Google naúčtuje porovnávaču cien, bude závisieť od výsledku reklamnej aukcie. Porovnávač cien potom naúčtuje poplatok vám. Model určovania cien bude závisieť od zmluvy, ktorú s porovnávačom cien uzavriete. (Niektoré porovnávače cien môžu napríklad účtovať pevnú sumu za každé kliknutie, niektoré môžu cenu za kliknutie určiť podľa kategórie a iné môžu účtovať poplatok len v prípade, že kliknutie vedie k nákupu.)

Porovnávač cien vám zvyčajne poskytuje prehľad výkonnosti svojich aktivít a súvisiacich nákladov potenciálne naprieč rôznymi kanálmi, ktoré používa. V tomto modeli zvyčajne nebudete mať prístup k účtom Merchant Center a Google Ads, ktoré porovnávač cien prevádzkuje vo vašom mene, no môžete mať prístup k nástrojom, ktoré ponúka.

Vlastná správa

V tomto prípade vytvorí porovnávač cien účty Merchant Center a Google Ads vo vašom mene a potom vám dá k týmto účtom prístup. Ďalšou možnosťou je preniesť existujúci účet z jedného porovnávača cien do druhého (viac sa dozviete nižšie). Informačné kanály a kampane si spravujete sami.

Google vystaví porovnávaču cien faktúru za kliknutia na reklamy, ktoré vo vašom mene umiestni. Cena, ktorú Google naúčtuje porovnávaču cien, bude závisieť od výsledku reklamnej aukcie. Porovnávač cien potom naúčtuje poplatok vám. Model určovania cien bude závisieť od zmluvy, ktorú uzavriete s porovnávačom cien (V tomto modeli porovnávač cien zvyčajne účtuje pevne stanovené percento obchodnej prirážky na CZK zaplatenú v aukcii Googlu. Existujú však aj iné modely tvorby cien.). Niektoré porovnávače cien obchodníkom umožňujú platiť faktúry za Google Ads priamo a účtovať služby porovnávača cien samostatne.

Zvyčajne máte priamy prístup k prehľadom v službách Merchant Center a Google Ads. Porovnávač cien môže poskytnúť ďalšie prehľady výkonnosti kampaní a súvisiacich nákladov. Niektoré porovnávače cien môžu poskytovať poradenské služby, ktoré vám pomôžu s aktivitou v nákupných reklamách.

Hybridné modely

V týchto modeloch sa spájajú aspekty modelov správy zo strany porovnávača cien a vlastnej správy. Porovnávač cien napríklad spravuje a optimalizuje informačný kanál údajov o výrobkoch, no kampane riadite sami. Alebo naopak: informačný kanál spravujete vy a porovnávač cien riadi vaše kampane.

Medzi varianty týchto hybridných nastavení patrí aj to, že porovnávač cien vo vašom mene vytvorí nový účet Merchant Center, ktorý potom prepojíte s existujúcim účtom Google Ads. Týmto spôsobom môžete pomocou svojho existujúceho účtu Google Ads spravovať reklamy a bezplatné záznamy umiestnené pomocou porovnávača cien.

V ďalších variantoch môže Google vystavovať faktúry za reklamy umiestnené porovnávačom cien priamo vám. Toto nastavenie pre vás môže byť vhodnejšie, ak si nákupné kampane spravujete sami. V týchto prípadoch porovnávače cien zvyčajne vystavujú faktúry za svoje služby osobitne.

Niektoré porovnávače cien môžu poskytovať ďalšie doplnkové služby, ktoré nie sú vyššie spomenuté.

Používanie prehľadov konverzií a automatického ponúkania cien

Bez ohľadu na to, ktorý model vám porovnávač cien ponúkne, všetky porovnávače majú prístup k rovnakým funkciám vrátane prehľadov konverzií a nástrojov Googlu na automatické ponúkanie cien.

Ak chcete pri spolupráci s porovnávačom cien používať prehľady konverzií a automatické ponúkanie cien, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:

Pridanie značky sledovania konverzií služby Google Ads na web

Pre porovnávač cien, s ktorým by ste chceli spolupracovať, môžete na svoj web pridať značku sledovania konverzií služby Google Ads alebo útržok kódu. Na základe týchto údajov o konverziách môže potom porovnávač cien vo vašom mene prevádzkovať kampane s automatickým ponúkaním cien.

Ďalšie informácie o pridaní sledovania konverzií na web

Zdieľanie konverzií prostredníctvom účtu správcu Google Ads

Ak máte sledovanie konverzií nastavené v jednom porovnávači cien, môžete údaje o konverziách zdieľať s iným porovnávačom cien. Nový porovnávač cien prepojí účet Google Ads použitý pri nových kampaniach s vaším účtom správcu Google Ads (ak tento účet ešte nemáte, môžete si ho vytvoriť). Nový porovnávač cien potom môže na základe týchto zdieľaných údajov o konverziách zobrazovať kampane s automatickým ponúkaním cien.

Ďalšie informácie o sledovaní konverzií naprieč účtami

Zdieľanie konverzií prostredníctvom služby Google Analytics

Ak do účtu Google Ads importujete údaje o konverziách prostredníctvom služby Google Analytics, môžete tento spôsob využívať aj v prípade porovnávačov cien. Stačí prepojiť účet Google Ads, ktorý používate na svoje kampane, s účtom Google Analytics.

Používanie nástrojov na ponúkanie cien tretích strán

Nástroje na ponúkanie cien tretích strán kompatibilné so službou Google Ads a s nákupnými kampaňami môžu používať aj porovnávače cien. V rámci modelu, kde správu služby vykonáva porovnávač cien, tento na správu cenových ponúk vo vašom mene používa nástroj tretej strany. Pri modeli s vlastnou správou používate nástroj tretej strany na zadávanie cenových ponúk prostredníctvom porovnávača cien vy.

Umiestňovanie výrobkov nad rámec všeobecného vyhľadávania

Porovnávač cien môže predvolene umiestňovať výrobky len v jednotke v Nákupoch na všeobecných stránkach s výsledkami vyhľadávania Googlu v krajinách s programom porovnávača cien.

Niektoré porovnávače cien si aktivujú možnosť umiestňovať výrobky aj v Obsahovej sieti a na iných platformách mimo všeobecných stránok s výsledkami vyhľadávania Googlu (napríklad na karte Nákupy, na YouTube a pod.) v krajinách s programom porovnávača cien. Ak pracujete s takýmto porovnávačom cien, môže vo vašom mene umiestňovať výrobky na všeobecných stránkach s výsledkami vyhľadávania Googlu a náležitých platformách v rámci ktorejkoľvek funkcie, ktorá je na nich dostupná.

Používanie bezplatných záznamov o výrobkoch v Európe

Ak chcete výrobky umiestniť do bezplatných záznamov, môžete to urobiť prostredníctvom ktoréhokoľvek porovnávača cien v Európe. Pre bezplatné záznamy v Európe môžete vybrať iba jeden porovnávač cien. V paneli porovnávačov cien vyberte, ktorý porovnávač cien chcete používať na bezplatné záznamy v Európe.

Umiestňovanie výrobkov mimo Európy

Na umiestňovanie výrobkov v nákupných reklamách a bezplatných záznamoch mimo Európy môžete vybrať len jeden porovnávač cien. Tento výber môžete zmeniť v paneli porovnávačov cien.

Vyhľadanie porovnávača cien

Oprávnené partnerské porovnávače cien nájdete na portáli partnerských porovnávačov cien. Porovnávače cien vyhovujúce vašim konkrétnym potrebám nájdete filtrovaním podľa jednej alebo viacerých krajín, odvetví či podporovaných jazykov. Môžete tiež nastaviť filtre na vyhľadávanie partnerov ponúkajúcich technológiu informačného kanála rozhrania API alebo prémiových partnerov, ktorí majú ďalšiu technickú certifikáciu a ponúkajú sledovanie konverzií pre obchodníkov.

Prepnutie účtu medzi porovnávačmi cien

Ak by ste si chceli ponechať existujúci účet Merchant Center, no spolupracujete s iným porovnávačom cien, Google môže migrovať váš účet od jedného porovnávača cien k druhému. Migrácia je možná, len ak s ňou súhlasia oba porovnávače cien. Požiadajte nový porovnávač cien, aby sa so žiadosťou o pomoc pri migrácii obrátil na podporu Google. Upozorňujeme, že účet Merchant Center môže byť súčasne pridružený len k jednému porovnávaču cien.

Účty Google Ads nie je potrebné migrovať. Podľa účtu Merchant Center sa určí, ku ktorému porovnávaču cien sú vaše reklamy a bezplatné záznamy priradené. Ak používate údaje o výrobkoch z účtu Merchant Center, ktorý je pridružený ku konkrétnemu porovnávaču cien v rámci kampane v účte Google Ads, daná kampaň v tomto zmysle patrí pridruženému porovnávaču cien.

V prípade migrácie účtu Merchant Center z Nákupov Google k inému porovnávaču cien majte na pamäti:

  • Reklamy pri remarketingu v Obsahovej sieti a na platformách nad rámec všeobecného vyhľadávania: Ak porovnávač cien, ku ktorému migrujete, nemá aktivované zobrazovanie reklám pri remarketingu v Obsahovej sieti a na platformách nad rámec všeobecného vyhľadávania, vaše reklamy sa budú zobrazovať na všeobecných stránkach s výsledkami vyhľadávania Googlu a na ostatných platformách sa zobrazovať prestanú.
  • Údaje o výrobkoch pre krajiny, kde program porovnávača cien nie je dostupný: Ak migrovaný účet Merchant Center obsahuje údaje o výrobkoch pre krajiny, kde program porovnávača cien nie je dostupný, tieto reklamy a bezplatné záznamy sa prestanú zobrazovať, ak nový porovnávač cien v týchto krajinách nepovolil umiestňovať reklamy a bezplatné záznamy. Ak chcete reklamy a bezplatné záznamy naďalej umiestňovať v krajinách, kde je program porovnávača cien dostupný, aj v krajinách, kde nie je, máte dve možnosti:
    • Vytvorte si nový účet Merchant Center v Nákupoch Google pre údaje o výrobkoch určené pre krajiny, kde nie je dostupný program porovnávača cien. Ak chcete umiestňovať reklamy a bezplatné záznamy v krajinách s programom porovnávača cien, presuňte svoj existujúci účet Merchant Center do porovnávača cien.
    • Požiadajte nový porovnávač cien o vytvorenie nového účtu Merchant Center pre údaje o výrobkoch určené pre krajiny s porovnávačom cien. Ponechajte si existujúci účet Merchant Center v Nákupoch Google, prostredníctvom ktorého budete umiestňovať reklamy a bezplatné záznamy v krajinách, kde program porovnávača cien nie je dostupný.

Pri migrácii účtu Merchant Center z jedného porovnávača cien do iného si môžete vybrať z dvoch rôznych nastavení:

  • Účet je migrovaný ako podúčet účtu pre viacerých klientov porovnávača cien. V tomto prípade porovnávač cien automaticky získa prístup k vášmu účtu. Upozorňujeme, že porovnávač cien pridružený k účtu pre viacerých klientov a porovnávač cien pridružený k podúčtu musia byť rovnaké.
  • Účet je migrovaný ako samostatný účet. V tomto prípade porovnávač cien prístup k vášmu účtu nezíska automaticky. Zamestnancov porovnávača cien bude potrebné pridať manuálne ako používateľov daného účtu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false