Az Összehasonlító vásárlás szolgáltatásokkal való együttműködés különböző módjai

Az Összehasonlító vásárlás szolgáltatások (CSS-ek) Shopping-hirdetéseket helyezhetnek el a Google webhelyein a kereskedők nevében azokban az országokban, ahol a CSS program rendelkezésre áll. A CSS-ekhez kapcsolódó Shopping-hirdetések szolgáltatás az EGT következő országaiban és Svájcban áll rendelkezésre: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc és Szlovákia.

További információ az Összehasonlító vásárlás szolgáltatásokkal végzett hirdetésről

Számos CSS áll rendelkezésre, beleértve a Google Shopping szolgáltatást is. A CSS-ek különböző szakterületeket, szolgáltatásokat és díjfelszámítási modelleket biztosítanak. Közülük néhány konkrét kategóriákra (pl. ruházati cikkekre) specializálódott. Pár CSS kezelheti a táblázatokat és kampányokat az Ön nevében, míg mások olyan eszközöket nyújtanak, amelyekkel saját maga kezelheti a termékadatokat és az ajánlattételi stratégiákat. Hibrid modellek is léteznek, és a CSS-ek számos további szolgáltatást is nyújthatnak. Egyes CSS-ek kattintásonkénti díjat számítanak fel, míg mások esetében jutalék megfizetésére lehet szükség, amikor egy hirdetésre kattintás eladáshoz vezet. Ha több CSS erősségeit ötvözi, az növelheti a Shopping-hirdetései általános teljesítményét.

A Shopping-hirdetések elhelyezéséhez legalább egy CSS-sel kell dolgoznia, vagy ha úgy kívánja, egyszerre többet is igénybe vehet. Ez a cikk áttekinti a különböző beállítási lehetőségeket, amelyeket a CSS-ek általában kínálni szoktak.

CSS szolgáltatással való munkavégzés

Számos különböző módja van a CSS-ek és a kereskedők közötti megegyezésnek és a közös munkavégzésnek. Egy adott CSS több szolgáltatásmodellt is ajánlhat, illetve az Ön konkrét igényeinek figyelembevételével biztosíthatja a szolgáltatásokat.

Kezelt szolgáltatás

Ebben az esetben a CSS létrehoz egy Merchant Center- és egy Google Ads-fiókot az Ön nevében. Ön megadja a termékadatait a CSS-nek, amely optimalizálja és feltölti a Google rendszerébe a táblázatait, valamint kezeli az Ön kampányait. Emellett bizonyos CSS-ek arra is felhasználhatják a termékadatait, hogy más csatornákról szerezzenek Önnek potenciális ügyfeleket.

A Google az Ön nevében elhelyezett hirdetésekre érkezett kattintások alapján fog számlát kiállítani a CSS számára. A Google által a CSS-re kiszabott költség a hirdetésaukció eredményétől függ. A CSS pedig Önre terheli a költségeket. Az árképzési modell az Ön és a CSS közötti megállapodástól függ. (Például bizonyos CSS-ek rögzített árat számítanak fel kattintásonként, mások különböző kattintott árakat számítanak fel kategóriánként, míg mások csak akkor kérnek jutalékot, ha egy kattintás eladáshoz vezet.)

A CSS jellemzően jelentéseket biztosít a tevékenységei teljesítményéről és a kapcsolódó költségekről, potenciálisan minden általa használt különböző csatornára vonatkozóan. Ebben a modellben általában nem fog hozzáféréssel rendelkezni a Merchant Center- és a Google Ads-fiókjához, amelyet a CSS működtet az Ön nevében, de előfordulhat, hogy hozzá fog férni a CSS által biztosított eszközökhöz.

Önkiszolgálás

Ebben az esetben a CSS létrehoz egy Merchant Center- és egy Google Ads-fiókot az Ön nevében, majd hozzáférést biztosít Önnek ezekhez a fiókokhoz. Másik megoldásként érdemes átvinni a meglévő fiókot az egyik CSS-től a másikhoz (lásd alább). A táblázatait és a kampányait Ön kezeli.

A Google az Ön nevében elhelyezett hirdetésekre érkezett kattintások alapján fog számlát kiállítani a CSS számára. A Google által a CSS-re kiszabott költség a hirdetésaukció eredményétől függ. A CSS pedig Önre terheli a költségeket. Az árképzési modell az Ön és a CSS közötti megállapodástól függ. (Ebben a modellben a CSS jellemzően rögzített százalékértékű haszonkulcsot számít fel a Google-aukcióban kifizetett CPC-re vonatkozóan. Emellett egyéb árképzési rendszerek is léteznek.) Egyes CSS-ek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy közvetlenül fizessék Google Ads-számlájukat, és külön terhelik rájuk a CSS által nyújtott szolgáltatások díját.

Ön jellemzően közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a jelentésekhez a Merchant Centerben és a Google Ads szolgáltatásban. A CSS emellett további jelentéseket is biztosíthat a kampányok teljesítményére és a kapcsolódó költségre vonatkozóan. Egyes CSS-ek tanácsadási szolgáltatásokat is nyújthatnak, hogy segítsenek Önnek a Shopping-hirdetésekkel kapcsolatos tevékenységében.

Hibrid modellek

Ezek a modellek a kezelt szolgáltatás és az önkiszolgáló modellek jellemzőit ötvözik. Például előfordulhat, hogy egy CSS kezeli és optimalizálja a termékadat-táblázatát, a kampányokat viszont Ön futtatja. Vagy éppen fordítva; Ön kezeli a táblázatát, míg a CSS futtatja a kampányokat az Ön nevében.

Ezeknek a hibrid konfigurációknak a változatai közé tartozik az, amikor a CSS hoz létre egy új Merchant Center-fiókot az Ön nevében, amelyet aztán Ön hozzákapcsol egy már meglévő Google Ads-fiókhoz. Így Ön a már meglévő Google Ads-fiókját használhatja a CSS-en keresztül elhelyezett hirdetések kezelésére.

Az egyéb változatok közé tartozik, amikor a Google közvetlenül Önnek állít ki számlát a CSS által elhelyezett hirdetésekre vonatkozóan. Ez jobb lehetőség lehet akkor, ha Ön kezeli a saját Shopping-kampányait. Ezekben az esetekben a CSS jellemzően külön számlát állít ki Önnek a szolgáltatásaiért.

Egyes CSS-ek további szolgáltatásokat is nyújthatnak a fentieken kívül.

Konverziós jelentések és automatikus ajánlattételek

Bármilyen modellt is ajánlanak Önnek, minden CSS ugyanazokhoz a funkciókhoz fér hozzá, a konverziókról szóló jelentések készítését és a Google automatikus ajánlattételi eszközeit is beleértve.

Ha konverziós jelentéstételt és automatikus ajánlattételt szeretne használni egy CSS esetében, akkor annak számos módja van, többek között:

Google Ads konverziókövetési címke felvétele a webhelyre

Ön hozzáad egy Google Ads konverziókövetési címkét vagy kódrészletet a webhelyéhez arra a CSS-re vonatkozóan, amellyel együttműködni szeretne. A konverziós adatok alapján a CSS ezután automatikus ajánlattételi kampányokat futtathat az Ön nevében.

További információ a konverziókövetés webhelyhez történő hozzáadásáról

Konverziók megosztása Google Ads-kezelői fiókon keresztül

Ha már beállította a konverziókövetést egy CSS-re vonatkozóan, akkor ezeket a konverziós adatokat egy másik CSS szolgáltatóval is megoszthatja. Ehhez az új CSS összekapcsolja az új kampányokhoz használt Google Ads-fiókot az Ön Google Ads-kezelői fiókjával (ha még nem rendelkezik ilyennel, akkor létrehozhat egyet). Az új CSS ezt követően automatikus ajánlattételi kampányokat futtathat a megosztott konverziós adatok alapján.

További információ a több fiókra kiterjedő konverziókövetésről

Konverziók megosztása a Google Analytics segítségével

Ha a Google Analytics segítségével importál konverziós adatokat a Google Ads-fiókjába, akkor a CSS szolgáltatóval is használhatja ezt a módszert úgy, hogy összekapcsolja a kampányokhoz használt Google Ads-fiókot a Google Analytics szolgáltatásával.

Külső ajánlattételi eszközök

A Google Ads- és Shopping-kampányokkal kompatibilis külső ajánlattételi eszközöket a CSS is használhatja. Kezelt szolgáltatási modellben a CSS a külső fél által biztosított eszközt használja arra, hogy ajánlatokat kezeljen az Ön nevében. Önkiszolgáló modell esetében Ön saját maga használja a külső fél által biztosított eszközt arra, hogy ajánlatokat tegyen a CSS-en keresztül.

Termékek elhelyezése az általános keresésen túl

Alapértelmezés szerint egy CSS csak a Google általános keresési eredményoldalainak Shopping egységében helyezhet el termékeket.

Néhány CSS emellett arra a lehetőségre is feliratkozik, hogy a Display Hálózatban és egyéb felületeken is megjeleníthessen termékeket a Google általános keresési eredményoldalain felül (ilyen pl. a Google Shopping lap, a YouTube stb.). Ha ezen CSS-ek egyikével együttműködik, akkor az az Ön nevében termékeket helyezhet el a Google általános keresési eredményoldalain és ezeken az egyéb felületeken, az ezen felületeken rendelkezésre álló bármely program esetében.

A Google-felületek program használata

Ha szeretne termékeket elhelyezni a Google-felületek programban az ingyenes termékadatok kiaknázása érdekében, ezt megteheti bármelyik európai CSS-en keresztül. A CSS irányítópultján válassza ki, melyik CSS-t kívánja használni a Google-felületek programhoz.

Fiók átvitele egyik CSS szolgáltatótól a másikhoz

Ha szeretne megtartani egy meglévő Merchant Center-fiókot, de másik CSS szolgáltatóval működne együtt, a Google át tudja vinni a fiókot az egyik CSS szolgáltatótól a másikhoz. Ez csak akkor lehetséges, ha mindkét CSS a beleegyezését adja ehhez az áttelepítéshez. Kérje meg az új CSS-t, hogy vegye fel a kapcsolatot a Google-ügyfélszolgálattal az áttelepítés ügyében. Vegye figyelembe, hogy egy Merchant Center-fiók egyszerre csak egy CSS szolgáltatóhoz lehet társítva.

A Google Ads-fiókok esetében nincs szükség áttelepítésre. A Merchant Center-fiókja meghatározza, hogy a hirdetései melyik CSS szolgáltatóhoz vannak társítva. Ha bármilyen kampányhoz, bármely Google Ads-fiókban olyan termékadatokat használ, amelyek egy adott CSS-hez társított Merchant Center-fiókból származnak, akkor azt a kampányt a hozzá társuló CSS-hez tartozónak tekintjük.

Ha egy Merchant Center-fiókot a Google Shopping szolgáltatásból egy másik CSS szolgáltatóhoz visz át, vegye figyelembe az alábbiakat:

  • Display-remarketingen és az általános keresésen túli felületeken megjelenő hirdetések: Ha az a CSS, amelyhez átviszi a fiókot, nem iratkozott fel arra a lehetőségre, hogy hirdetéseket jeleníthessen meg a Display-remarketingen és az általános keresésen túlmutató felületeken, akkor a hirdetései csak a Google általános keresési eredményoldalain fognak megjelenni, és más felületeken nem lesznek láthatók.
  • Olyan országokhoz tartozó termékadatok, amelyekben a CSS program nem áll rendelkezésre: Ha az átvitt Merchant Center-fiók olyan országokra vonatkozó termékadatokat tartalmaz, amelyekben a CSS program nem áll rendelkezésre, akkor ezek a hirdetések nem jelennek meg, mert a CSS-ek nem helyezhetnek el hirdetéseket az említett országokban. Ha továbbra is szeretne hirdetéseket elhelyezni azokban az országokban, ahol a CSS program rendelkezésre áll, és azokban az országokban is, ahol nem, akkor két lehetősége van:
    • Hozzon létre egy új Merchant Center-fiókot a Google Shopping segítségével az azokra országokra vonatkozó termékadatokhoz, ahol a CSS program nem áll rendelkezésre. Helyezze át meglévő Merchant Center-fiókját a CSS-hez, hogy megjeleníthessen hirdetéseket azokban az országokban, ahol a CSS program rendelkezésre áll.
    • Kérje meg az új CSS-t, hogy hozzon létre egy új Merchant Center-fiókot az azokra országokra vonatkozó termékadatokhoz, ahol a CSS program rendelkezésre áll. Tartsa meg meglévő Google Shopping Merchant Center-fiókját, hogy megjeleníthessen hirdetéseket azokban az országokban, ahol a CSS program nem áll rendelkezésre.

Amikor Merchant Center-fiókját a Google Shopping szolgáltatásból egy CSS-hez viszi át, két lehetséges beállítás áll rendelkezésére:

  • A fiókot a CSS többügyfeles fiókjának alfiókjaként viszi át. Ebben az esetben a CSS automatikusan hozzáférést kap az Ön fiókjához.
  • A fiókot különálló fiókként viszi át. Ebben az esetben a CSS nem kap automatikusan hozzáférést az Ön fiókjához. A CSS személyzetét manuálisan kell hozzáadni a fiók felhasználóiként.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?