Giới thiệu về tính năng theo dõi song song cho Dịch vụ so sánh giá

Thông qua tính năng theo dõi truyền thống, một lượt nhấp vào quảng cáo sẽ đưa người dùng đến máy chủ theo dõi trước rồi mới chuyển người dùng đến trang đích (có thể thông qua các công cụ theo dõi bổ sung khác). Các lượt chuyển hướng theo dõi này có thể kéo dài thời gian tải trang, làm người dùng có trải nghiệm không tốt và ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ chuyển đổi.

Theo dõi song song là một cách xử lý theo dõi lượt nhấp tùy chỉnh mới. Phương pháp này sử dụng chức năng trình duyệt sendBeacon để thực hiện theo dõi dưới nền đồng thời nhanh chóng đưa người dùng tới đích đến họ muốn. Điều này giúp giảm số lượt truy cập có thể mất đi nếu người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn nhưng không đến được trang đích vì họ đã chuyển sang trang khác trước khi quá trình chuyển hướng từ URL theo dõi của bạn hoàn tất.

Tính năng theo dõi song song chưa được tất cả các trình duyệt hỗ trợ. Nếu có người xem quảng cáo của bạn trên trình duyệt không hỗ trợ tính năng theo dõi song song, Google sẽ chuyển đổi trở lại phương pháp theo dõi tuần tự.

Bài viết này giải thích cách các Dịch vụ so sánh giá (CSS) ở Châu Âu thay mặt người bán hiển thị sản phẩm trong Quảng cáo mua sắm có thể triển khai tính năng theo dõi song song.

Cách tính năng theo dõi song song hoạt động

Tính năng theo dõi song song chuyển khách hàng trực tiếp từ quảng cáo của bạn đến URL cuối cùng, trong khi quá trình đo lường nhấp chuột diễn ra dưới nền (mà không cần chuyển khách hàng đến URL theo dõi trước tiên).

Tính năng theo dõi song song sẽ hoạt động như sau:

 1. Khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn.
 2. Khách hàng nhìn thấy trang đích của người bán.

Đồng thời, các hoạt động sau sẽ diễn ra trong nền:

 1. Trình theo dõi lượt nhấp Google Ads bắt đầu tải.
 2. URL theo dõi bắt đầu tải.
 3. Nếu bạn sử dụng nhiều trình theo dõi lượt nhấp, các lượt chuyển hướng bổ sung cũng có thể bắt đầu tải.

A visualization of parallel tracking

Nếu không sử dụng tính năng theo dõi song song, thì sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn, khách hàng sẽ trải qua một hoặc nhiều lượt chuyển hướng rồi mới chuyển đến trang đích của người bán. Điều này có nghĩa là khách hàng phải mất nhiều thời gian hơn để đến được trang đích cuối cùng.

Nếu không có tính năng theo dõi song song, quá trình theo dõi sẽ diễn ra như sau:

 1. Khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn.
 2. Trình theo dõi lượt nhấp Google Ads bắt đầu tải.
 3. URL theo dõi bắt đầu tải.
 4. URL theo dõi bổ sung (nếu có) bắt đầu tải.
 5. Khách hàng nhìn thấy trang đích của người bán.

A visualization of not using parallel tracking

Cách triển khai tính năng theo dõi song song

Việc triển khai theo dõi song song có thể yêu cầu bạn phải thay đổi dữ liệu sản phẩm, các mục thiết lập theo dõi của bạn và có thể trang web của người bán mà bạn đặt quảng cáo cũng phải thay đổi.

Dữ liệu sản phẩm

Hãy điều chỉnh các thuộc tính URL sau trong dữ liệu sản phẩm của bạn:

link [đường_liên_kết]: URL này là trang đích cuối cùng trên miền của người bán. Thuộc tính này dùng để thu thập thông tin của Google và thực hiện các thử nghiệm khác. Đừng thêm bất kỳ thông số theo dõi nào ở đây có liên quan đến việc báo cáo hoặc thanh toán.

ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng]: URL này là nơi người dùng được chuyển đến ngay sau khi nhấp vào quảng cáo. Thuộc tính này phải dẫn đến cùng một miền như thuộc tính link [đường_liên_kết]. Bạn cần bao gồm các thông số theo dõi mà bạn muốn gửi tới trang web của người bán tại đây. Hãy tránh thêm các thông số theo dõi bổ sung mà người bán không có ý định đưa vào vì chúng có thể gây ra vấn đề khi tải trang của người bán.

Mẫu theo dõi

Hãy sử dụng mẫu theo dõi để xác định đích đến của hoạt động theo dõi trong nền. Bạn có thể thêm tham số ValueTrack để chia sẻ thông tin với máy chủ theo dõi của mình. Đối với Quảng cáo mua sắm, bạn có thể sử dụng các tham số như mã người bán và mã sản phẩm.

Máy chủ theo dõi

Tính năng theo dõi song song chỉ hỗ trợ các lượt chuyển hướng cấp máy chủ. Ngoài ra, mỗi URL trong chuỗi chuyển hướng theo dõi đều phải hỗ trợ HTTPS. Trình tự theo dõi sẽ kết thúc tại URL trước đó khi gặp HTTP hoặc các lượt chuyển hướng trên trang như JavaScript hoặc HTML. Trải nghiệm người dùng sẽ không bị tác động khi quá trình theo dõi diễn ra trong nền, nhưng những trình theo dõi không có lệnh gọi sẽ không nhận được thông tin theo dõi lượt nhấp.

Để đảm bảo tính năng theo dõi song song hoạt động chính xác, bạn cần:

 1. Đảm bảo rằng máy chủ theo dõi của bạn sử dụng giao thức HTTPS và bất kỳ hoạt động chuyển hướng nội bộ nào bạn đã thiết lập đều sử dụng HTTPS.
 2. Tránh dùng bất kỳ cơ chế chuyển hướng nào sử dụng các phương pháp trên trang, như chuyển hướng JavaScript, vì những phương pháp này không hoạt động. Nếu sử dụng bất kỳ cơ chế chuyển hướng nào như vậy trong chuỗi chuyển hướng theo dõi của bạn, thì bạn cần thay đổi cách chuyển hướng.

Tự động viết lại HTTPs

Mặc dù chúng tôi không có quyền kiểm soát các lượt chuyển hướng tiếp theo, nhưng Google Ads sẽ luôn ghi lại lệnh theo dõi đầu tiên tới HTTPS nếu không được nhập như vậy. URL cuối cùng có thể sử dụng HTTP hoặc HTTPS. Tuy nhiên, hãy đảm bảo máy chủ của bạn được thiết lập để xử lý yêu cầu nếu giao thức được chuyển sang HTTPS đối với bất kỳ URL nào bạn đã nhập vào Google Ads.

Ví dụ: nếu URL theo dõi của bạn là tracker.example.com, thì URL theo dõi phải phản hồi cả http://tracker.example.com và https://tracker.example.com.

ID mỗi lần nhấp chuột

Một số máy chủ theo dõi có bao gồm ID mỗi lần nhấp chuột khi chuyển hướng đến trang đích để trang web có thể đọc (và lưu trữ) thông số nhằm kết hợp nhiều phép đo khác nhau. Tính năng theo dõi song song không thể làm như vậy vì yêu cầu đến máy chủ theo dõi không chuyển tiếp đến trang web.

Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể bật chức năng tự động gắn thẻ trong tài khoản khách hàng. Khi đã bật tính năng tự động gắn thẻ, tham số Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google (GCLID) sẽ được thêm vào cuối URL trang đích và URL mẫu theo dõi trong thời gian phân phát. Điều này cho phép cả thẻ trên trang (ví dụ: Google Analytics) và máy chủ theo dõi xử lý thẻ. Tham số này có thể dùng như một khóa chung để xâu chuỗi thông tin về lưu lượng truy cập.

Ngoài chức năng tự động gắn thẻ, chúng tôi còn ra mắt tham số ValueTrack {gclid} mới. Nếu hiện đang có thông số sử dụng để chèn giá trị nhận dạng duy nhất của mình, bạn có thể sử dụng {gclid} làm giá trị thay thế vì như vậy có thể giảm số lượng thay đổi cần thiết cho trang web của bạn. Ví dụ: nếu URL cuối cùng hoặc mẫu theo dõi trong Google Ads chứa một nội dung như partner_Id=[Dynamically-generated click ID], thì bạn có thể cập nhật nội dung này thành partner_id={gclid}.

Sắp xếp lại URL

Vào thời gian phân phát, các tham số đính kèm với tham số ValueTrack {lpurl} và các biến thể của tham số này trong trường mẫu theo dõi của bạn sẽ được phân tích cú pháp dựa trên các quy tắc mã hóa và được nối vào lệnh gọi trang đích. Ngoài ra, khi áp dụng tính năng theo dõi song song, tham số {lpurl} trong lệnh gọi theo dõi sẽ được thay thế bằng URL thay thế có dạng https://google.com/asnc/dGVzdA hoặc URL tương tự (URL chính xác sẽ thay đổi tùy trường hợp).

Việc thay thế {lpurl} bằng URL thay thế của Google đảm bảo rằng trang web của bạn không được ping 2 lần (một lần từ lần nhấp chuột của người dùng và một lần nữa từ tính năng chuyển hướng theo dõi song song). Trình theo dõi sẽ tiếp tục chuyển hướng đến URL thay thế này cũng như bình thường khi xử lý thông số ValueTrack {lpurl}. URL thay thế của Google sẽ trở về mã trạng thái HTTP 204 khi chuyển hướng.

Nếu trình theo dõi của bạn chọn URL chuyển hướng dựa trên mã nhận dạng đã chuyển tiếp, hãy đảm bảo rằng hoạt động chuyển hướng dẫn đến cùng một trang với URL ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] hoặc thay đổi hành vi của trình theo dõi để chuyển đến URL chuyển vào tham số {lpurl} thay thế.

Trang web của người bán

Nếu bạn thay đổi thông số gửi đến trang web người bán, hãy cùng với người bán đảm bảo các thông số này được xử lý chính xác và không gây vấn đề khi tải trang đích của người bán.

Hãy xem ví dụ sau đây:

Tài khoản Merchant Center
ID người bán 99887766
Dữ liệu sản phẩm
id p123v789_b
link [liên_kết] https://www.merchant.com/product123?variant_id=789
ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] https://www.merchant.com/product123?variant_id=789&ref=mycss
Thiết lập Google Ads
Mẫu theo dõi https://redirect.com?url={lpurl}&merchant={merchant_id}&product={product_id}
Lệnh gọi hỗ trợ theo dõi song song
Điều hướng https://www.merchant.com/product123?variant_id=789&ref=mycss
Lệnh gọi theo dõi song song https://redirect.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
variant_id%3D789%26ref%3Dmycss&merchant=99887766&product=p123v789_b
&gb=1
Lệnh gọi khi tính năng theo dõi song song không được hỗ trợ
Lệnh gọi trình duyệt https://redirect.com?url=https%3A%2F%2Fwww.merchant.com%2Fproduct123%
3Fvariant_id%3D789%26ref%3Dmycss&merchant=99887766&product=p123v789
_b
Theo dõi tuần tự https://www.merchant.com/product123?variant_id=789&ref=mycss

 

Xin lưu ý rằng Google thêm thông số “gb=1” vào các lệnh gọi theo dõi song song cho phép trình theo dõi của bạn xác định các lệnh gọi này.

Cách kiểm tra việc triển khai tính năng theo dõi song song

Để kiểm tra việc triển khai, hãy tiến hành như sau:

 1. Xác định nơi bạn muốn thử nghiệm hoạt động triển khai của mình. Bạn có thể áp dụng thử nghiệm cho một chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc nhóm sản phẩm cụ thể. Bạn cũng có thể tạo một chiến dịch hoàn toàn mới chỉ nhằm mục đích thử nghiệm.
 2. Thêm “{_beacon}=true” vào mẫu theo dõi tương ứng. Khi thêm vào một chiến dịch, hãy sử dụng phần cài đặt chiến dịch. Khi áp dụng cho nhóm quảng cáo hoặc nhóm sản phẩm, hãy thêm mẫu theo dõi bằng cách thêm cột thuộc tính mẫu theo dõi.
 3. Kiểm tra nhật ký của bạn để xem mẫu theo dõi có đang nhận ping hay không. Nếu hoạt động theo dõi có tham số “gb=1” thì hoạt động này đã được triển khai trong nền và đang hoạt động đúng như dự định.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?